Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07208 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Басқалар жүргізген зерттеулерді сыни тұрғыдан талдайды, сонымен қатар өзінің ғылыми зерттеулерін жоспарлайды және жүргізеді
  • Кәсіби қызметте оқыту стратегиясын қолданады, мәселелерді шешеді және шешім қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды
  • Геология саласындағы нақты теориялық және қолданбалы есептерді шешу үшін заманауи бағдарламалық компьютерлік кешендерді қолданады.
  • Кен орнын игеру мен пайдаланудың технологиялық схемасын таңдау үшін геологиялық-гидродинамикалық модельдерді әзірлейді.
  • Жоғары мектеп педагогикасы, ғылым тарихы мен философиясы, психология, шет тілі бойынша тілді еркін меңгеру деңгейінде терең білімдерін көрсетеді
  • Қазіргі геологияның жаңа бағыттарының ғылыми теориялары мен тұжырымдамаларын жүйелейді.
  • Геохимиялық және геофизикалық деректерді сыни талдау және интерпретациялау
  • Өзінің зерттеу қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды
Top