Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08202 Ауыл шаруашылық малдың селекциясы және оны молайту (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек нарығында, жоғары білім саласында, мемлекеттік қызмет саласында сұранысқа ие бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды және ауыл шаруашылығы малдарының селекциясы мен өсімін молайтуды тереңдетіп оқытатын мал шаруашылығы өнімдерін өндіру саласында мамандарды даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M132 Мал шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M082 Мал шаруашылығы
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  "Ғылым тарихы мен философиясы" пәнін оқу барысында магистранттар ғылыми білімнің құрылымымен, ғылыми зерттеу әдістерімен, ғылыми теориялар мен заңдардың функцияларымен танысады; ғылым мен оның философиясының өзара байланысын және айырмашылығын түсіндіру, ғылыми ойлау стилі, ғылым критерийлері туралы түсініктерді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнін оқу барысында магистранттар жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттерімен, Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесімен және әдістерімен, жоғары мектептің дидактикасымен және педагогикалық үдерісімен, оқыту заңдылықтарымен және принциптерімен, Жоғары мектептегі оқытудың әдістерімен, формаларымен және құралдарымен, ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайымен танысады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  "Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық технологиялары" пәнін оқу барысында мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің прогрессивті технологиялары: мал шаруашылығындағы мал тұқымын асылдандыру ісінің инновациялық технологиясы, Мал шаруашылығы өнімділігін арттыру және азықтандыру инновациялық технологиясы, Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын жақсартудың инновациялық технологиясы, өнімділікті қалыптастыру факторлары, асыл тұқымды сүтті және етті малдың тұқымдық-өнімділік сапасын жетілдірудің инновациялық тәсілдері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  "Басқару психологиясы" пәнін оқу барысында басқару психологиясының ұғымдық аппараты, басшы және ұжым, еңбек ұжымындағы жанжалдар, басқарушылық қарым-қатынас, шешім қабылдау технологиясы, басқару субъектісі мен объектісі түсінігі, басшы және көшбасшы, бұйрық психологиясы, басқару субъектісі және объектісі ретіндегі тұлға, сын психологиясы, қарым-қатынас субъектілерінің психотиптері, сендіретін әсер етудің психологиялық техникасы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы біріктірілген биотехнология
  Несиелер: 4

  "Мал шаруашылығындағы біріктірілген биотехнология" пәнін оқу барысында мал шаруашылығындағы интеграцияланған биотехнологияның пәні мен міндеттері қарастырылады. Ауыл шаруашылығы биотехнологиясының жаңа бағыттарын дамыту процестері, оның ішінде мал шаруашылығындағы эмбриондарды трансплантациялау, жануарларды өсірудегі репродуктивті және молекулярлық биотехнологиялар, ауыл шаруашылығындағы қазіргі ��аманғы биотехнология әдістері қаралатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығындағы математикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  "Мал шаруашылығындағы математикалық модельдеу" пәнін оқу барысында магистранттар математикалық модельдеу, математикалық модель құру, алынған шешімді интерпретациялау, ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын есептерді шешу үшін қолданбалы бағдарламалық пакеттер құралдарын пайдалану дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Шет тілі (Кәсіби) пәнінің мазмұны болашақ магистрлердің кәсіби және академиялық мақсаттар үшін кәсіби деңгейде шет тілін меңгеруге бағытталған, бұл мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейтуге, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеме, наным, ғылыми өріс, Академиялық хат дағдысын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу материалдарын өңдеу
  Несиелер: 5

  "Зерттеу материалдарын ғылыми өңдеу" пәнін оқу барысында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін теориялық және практикалық білімдер тереңдетіледі, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және мазмұны, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру технологиялары, зерттеу нәтижелерін өңдеу туралы заманауи түсініктер қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығындағы статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  "Мал шаруашылығындағы статистикалық талдау" пәнін оқу барысында магистранттар дескриптивті статистикалық талдау және сенімді бағалау ұғымдық аппаратымен, сала қызметін статистикалық бақылау бағдарламаларымен танысады, корреляциялық талдау негіздерін, мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін өндіру көлемінде құрылымдық өзгерістер мен құрылымдарды талдауды, мал шаруашылығы қызметінің нәтижелеріне әсер ететін әртүрлі факторларды талдауды зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Малды бағалаудың генетикалық әдістері және селекциялық асылдандыру жұмысы
  Несиелер: 5

  "Жануарларды генетикалық бағалау әдістері және селекциялық-асылдандыру жұмысы" пәнін оқу барысында мал шаруашылығында генетикалық талдауды қолдану, сандық белгілердің мұраға қалу коэффициенттерін анықтау, генетикалық бағалаудың принциптері мен әдістері қарастырылады: гибридологиялық, генеалогиялық, егіздік, цитогенетикалық, биохимиялық және эмбриологиялық, статистикалық-математикалық, популяциядағы сапалық белгілері бойынша генетикалық–статистикалық талдау әдістері және т. б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Академиялық мақсаттардағы шет тілі
  Несиелер: 3

  "Академиялық мақсаттар үшін ағылшын тілі" пәнін оқу кәсіби және ғылыми қызметте шетел тілін қолданумен байланысты функцияларды орындау мақсатында магистранттардың кешенді теориялық-лингвистикалық, практикалық және ақпараттық-аналитикалық дайындығын қарастырады: көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеру, дискуссияны жүргізу, әртүрлі көздерден ақпаратпен жұмыс істей білу, шет тілінде кәсіби маңызды мазмұнның мәтіндерін редакциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Гендік инженерия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында жануарлардың өсірілетін жасушаларының генетикалық материал экспрессиясының теориялық негіздері, генетикалық инженерия және олардың қалыптасу кезеңдері, гендік инженерия және гендік және клеткалық инженерия генетикалық мәндерінде қолданылатын ферменттер; мал шаруашылығындағы эмбриоинженерлік, эмбриокультуралық зерттеулер; генетикалық инженерия әдістері, гендерді идентификациялау, сонымен қатар селекцияның адаптивті жүйесі әдістерінің үйлесуі терең зерттелетін болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығының ақпараттық технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында мал шаруашылығы саласындағы нормативтік-құқықтық актілер қарастырылады, АТЖ жүйесі туралы жалпы мәліметтер беріледі. Магистранттар нормативтік құжаттармен танысады: асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы Заң, ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру ережесі, асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау ережесі. ИАҚ сәйкестендіру, бағалау жүйесімен, деректер базасымен салыстырып тексеру жүргіз�� дағдылары әзірленетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін білу; шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық-стилистикалық сипаттамаларын, шет тілінде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясы мен терминологиялық тілдерін білуін көрсету қабілеті.

 • Код ON2

  қазіргі заманғы ғылымның ерекшеліктерін білу негізінде ғылыми-әдіснамалық дүниетанымды қалыптастыру, шындықты ғылыми ұғыну дағдыларын жетілдіру. Тарихи білім болашақ мамандарға ғылымның толық бейнесін қалыптастырады, ғылымның зерттеу контекстіне жəне əр түрлі бағыттарына өткірлі сезіммен қарауға мүмкіндік береді

 • Код ON3

  ғылыми-педагогикалық қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білуді көрсету қабілеті; мал шаруашылығы саласында педагогикалық кадрларды кәсібилендіруде қазіргі заманғы технологияларды, оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттырудың психологиялық-педагогикалық әдістері мен құралдарын пайдалануға әзірлігі.

 • Код ON4

  басқару психологиясының даму заңдылықтарын; басқару қызметінің функционалдық құрылымын, басқарудың психологиялық әдістерін, басқару шешімдері мен басқару өзара әрекеттесуін қабылдаудың психологиялық аспектілерін, таңдау, орналастыру және басқару нысанын, сын психологиясы, қарым-қатынас субъектілерінің психотиптері, сендіру әсерінің психологиялық техникасын білу қабілеті.

 • Код ON5

  фукциялық талдау негіздерін, дифференциалдық теңдеулерді, Дискретті математика мен Ықтималдықтар теориясын, математикалық статистика мен кездейсоқ процестер теориясын, сала қызметін статистикалық бақылаудың сандық әдістері мен бағдарламаларын білу қабілеті; математикалық модель құру дайындығы, алынған шешімді интерпретациялау, ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын есептерді шешу үшін қолданбалы бағдарламалық пакеттердің құралдарын пайдалану.

 • Код ON6

  асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қатынастарды реттеуге қатысты заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді білу қабілеті, тұқым қуалаушылық-конституциялық өнімділік факторларын бағалау бойынша тәжірибелердің ерекше ерекшеліктері, мал шаруашылығының даму тарихы және зерттеу нәтижелерін биометриялық өңдеу; зоотехникалық тәжірибені қоюдың негізгі әдістемелік тәсілдерін пайдалануға дайын болу.

 • Код ON7

  мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің прогрессивті технологияларын, мал шаруашылығындағы мал тұқымын асылдандыру ісі мен азықтандырудың инновациялық технологияларын, мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің қарқынды технологиясын дамыту саласындағы ең жаңа жетістіктерді, мал шаруашылығы салаларындағы базалық технологияларды пайдалану дайындығы; мал шаруашылығы кәсіпорындарының әртүрлі типтерінде саланы тиімді жүргізуге ықпал ететін жұмыстарды ұйымдастыру қабілеті.

 • Код ON8

  гендік және жасушалық инженерия объектілері, гендік және клеткалық инженерия мәні ретінде ауыл шаруашылығы малдарын білуін көрсету қабілеті; жасушалармен генетикалық манипуляцияларда және трансгендік организмдерді құруда алынған білімді қолдануға дайындығы, генетикалық инженерия әдістерін, гендерді сәйкестендіру және генетикалық инженерияның дамушы бағыттары, генетикалық инженерияның биохимиялық және молекулалық-биологиялық негіздерін пайдалану дағдылары игерілген.

 • Код ON9

  сала қызметін статистикалық бақылау бағдарламаларын, компьютерлік бағдарламалауды, мал шаруашылығы өнімдерін өндіруде ақпараттық технологияларды, оларды кешенді бағалау және тиімді пайдалану әдістерін пайдаланудың дайындығы, зоотехникалық есепті жүргізу қабілеті және АТЖ деректер базасына енгізу.

 • Код ON10

  мал шаруашылығындағы интеграцияланған Биотехнология мәселелерін және сүт және ет малдарын молықтырудың биотехнологиялық әдістерін, эмбриондарды ауыстырып отырғызуды, жаңа криофилактиктерді қолдану негізінде эмбриондарды еріту-мұздату тәсілдерін білуді көрсету қабілеті; биотехнологиялық процестерді моделдеу, талдау және бағалау кезінде алынған білімді қолдануға әзірлігі.

Top