Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10205 Әлеуметтік жұмыс в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Әлеуметтік жұмысқа кіріспе және тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курс әлеуметтік жұмыстың тұжырымдамалық идеяларын жұмыс жасаудың негізгі тарихи және теориялық модельдерін, факторларын, әлеуметтік жұмыстарды қалыптастыру мен дамытудың тарихи кезеңдерін зерттеуге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саясат
  Несиелер: 8

  Бұл курс әлеуметтік саясат, халықты әлеуметтік қорғау, еңбек нарығындағы мемлекеттік саясат, әлеуметтік саясатты қаржыландыру, дамыған елдерде әлеуметтік саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру тәжірибелерін зерттеу тетіктерін, тарихын және моделдерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік қызметтегі стандарт және мониторинг
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқыту барысында мемлекеттің, үкіметтік емес ұйымдардың және жеке сектордың әлеуметтік қызметтеріне мониторинг жүргізумен танысуға, әлеуметтік көмектерді стандарттау арқылы жүзеге асыру және сол көмектерді мониторинг арқылы зерттеуге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы және әлеуметтік психология
  Несиелер: 8

  «Жалпы және әлеуметтік психология» курсы студенттер арасында жалпы және әлеуметтік психологияның, психикалық процестердің, әлеуметтік және психологиялық құбылыстардың, тұлғалық мәселелердің, даму психологиясының, топтардың әлеуметтік психологиясының, үлкен әлеуметтік топтардың, зерттеу әдістерінің негізгі теориялық принциптері туралы білім қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Отбасы және балалардың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын терең бағалау
  Несиелер: 5

  Курс баланың және клиенттің мұқтаждықтарын терең бағалауды, тұтастай алғанда әлеуметтік жұмыстарды, бағалау құралдарын, отбасы мүшелерінің қажеттіліктерінің үшбұрышын қолдану үшін құзыретті дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары
  Несиелер: 6

  Курс студенттердің әлеуметтік жұмыс технологиясының теориялық және әдіснамалық негіздері туралы білімдерін жетілдіруге, олардың әлеуметтік қорғалуы мен қорғалуына әртүрлі әлеуметтік әлсіз топтармен жұмыс жасау құралдарын әзірлеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік консалтинг
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік саладағы пәндік салаға қатысты кеңес беру қызметтерін көрсетуде студенттердің дағдылары мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, басқару және ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Курс қазіргі заманғы ерекшеліктерді және әлеуметтік жұмыстарды дамытуды, теориялық аспектілерді және ұйымдастыру жұмыстарын ұйымдастыруды, басқаруды және әлеуметтік жұмыстарды басқаруды ескере отырып, ұйымдастыру, басқару және басқарудың негізгі мәселелерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік медицина негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл курс қоғамдағы әлеуметтік институттың теориялық және әдіснамалық негіздерін - денсаулық сақтау жүйесі, денсаулық сақтау және денсаулық сақтаудың жағдайы туралы және Қазақстанда және шетелде медициналық қызмет көрсетудің қоғамдағы рөлін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттерге әлеуметтiк жұмыстың теориялық тұжырымдамаларын интегративтiк тәртiптi, мақсаттағы, әдiстемелiк, технологиялық және әлеуметтiк жұмыстарды құқықтық қамтамасыз ету ретiнде тұтас қарауды қамтамасыз ету. Бұл клиенттің мәселелеріне, тәуекел топтарына және әлеуметтік қорғауға, әлеуметтік қамсыздандыруға, халықтың әлеуметтік әл-ауқатына, сондай-ақ студенттің кәсіби қызметінің қажетті дағдыларына жақсы бағдарлануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы кейс-менеджмент
  Несиелер: 6

  «Әлеуметтік жұмыста іс жүргізуді басқару» курсының мақсаты - студенттердің жағдайларды басқару әдістемесі мен технологияларын (жағдайды зерттеу), отбасының өмір сүру жағдайын нашарлататын немесе нашарлататын жағдайларды дамыту және қиын өмірлік жағдайдан отбасын алу үшін әлеуметтік жұмыс стратегиясын және тактикасын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыста іс-қағаздарды жүргізу
  Несиелер: 6

  Бұл курс студенттерге әлеуметтік жұмыста құжаттарды сақтаудың негізгі ережелері мен қолданыстағы кеңсе жұмысының ережелерін заңнамалық және нормативтік деңгейде қабылданған стандарттарға сәйкестендіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 5

  Пәндерді зерттеу оқушылардың жеке, топтық және ұйымдық қарым-қатынастарын талдау және құрастыру қабілетін қалыптастыруға арналған,әлеуметтік топтардағы жанжалдардың деңгейін төмендету, олардың тұрақтылығын және жанжалсыз өзара әрекеттесуін күшейту,әлеуметтік қызметтерді тиімді басқаруды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық, басқарушылық, ақпараттық, аналитикалық және кәсіпкерлік қызметтің мүмкіндіктері,әлеуметтік жұмыс саласындағы әлеуметтік қызметтерді басқару мүмкіндігі,қорытындылар мен тұжырымдарды негіздеу және бекіту, кәсіби шешімдердің нәтижесі үшін жауапкершілікті білу,өзін-өзі зерттеу және өзін-өзі үздіксіз жетілдіру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыс этикасы
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгерудің мақсаты: әлеуметтік жұмыс құндылық-этикалық негіздерін тұтастық, жүйелі түрде түсіну әлеуметтік жұмыс профессионалдарының іс-әрекеті мен кәсіби моральдылығы ретінде қалыптастыру; кәсіби қызметті түсіну мен ұйымдастыруда этикалық-аксиологиялық тұрғыдан қажеттіліктің негіздемесін және негізін ашу; құндылық-этикалық ойлау негіздерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қысым мен қорқынышты басқару
  Несиелер: 5

  Курс өз эмоцияларын және сезімдерін тану және тану қабілетін зерттеуге бағытталған; басқа адамдардың эмоцияларын және сезімдерін тану және тану мүмкіндігі; өзін-өзі реттеу әдістемелерін меңгеру; проблемалық жағдайдағы әртүрлі мінез-құлықты қолдану мүмкіндігі; агрессияны қолайлы түрде білдіру қабілеті; сындарлы өзара әрекеттесу дағдылары; ашуға қарсы күрес және басқару дағдыларын үйрету (өзін-өзі реттеу дағдылары) бойынша түзету жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс қазіргі заманғы қоғамдағы ғылымның орны мен рөлі туралы студенттердің білімдерін дамытуға бағытталған; ғылыми зерттеулердің әдіснамасы, әдістері мен әдістері туралы негізгі ережелерін меңгеру; студенттерге оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстары мен зерттеулерді үйрету; ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қажетті ғылыми әдебиеттермен және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдысын игеру; ғылыми проблемаларды дербес шешуге іздеу; зерттеу тақырыбын таңдау; студенттік ғылыми-білім беру жұмыстарын тіркеу; студенттік ғылыми зерттеулерді қорғау және дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өмір сапасы және оны реттеу
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында адамның дамуы, оның өмір сапасын өзгертудегі рөлі, әлеуметтік, психологиялық, медициналық жағдайының ерекшеліктерін қарастыра отырып, студенттерге әлеуметтік мәселелердің өзектілігін анықтауға, тұрақтандыруға ықпал ететін заңнамалар мен тәсілдерді үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік қызметкерлерді кәсіби даярлаудың халықаралық тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пән бойынша студенттер тиімді сыртқы тәжірибені анықтау үшін аналитикалық дағдыларды меңгереді, олардың ішкі әлеуметтік жүйеде қолданылуы оңтайлылық пен тиімділік ұстанымдары бойынша оның жұмысының күрделі мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы жанама тәжірибе
  Несиелер: 5

  Адвокаттық қызметтің тұжырымдамалары мен мүмкіндіктерін кеңейту, әлеуметтік өзгерістерді бақылаудағы әлеуметтік жұмыс рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиялық кенес беру
  Несиелер: 7

  Болашақ әлеуметтік қызметкерге клиентпен өзара әрекеттесудің психологиялық әдістері мен әдістерін қолдануға көмектесетін білімі мен дағдыларын үйрету, клиентке әлеуметтік және жеке мәселелерді дұрыс және тиімді шешуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психодиагностика
  Несиелер: 7

  Бұл курсты оқыту барысында әлеуметтік қызметкердің кәсіби біліктілігі мен жауапкершілігі жеке психикалық дамудың нақты ерекшеліктерін, психологиялық жаңалықтардың анықталуын, дамудың деңгейін, білім деңгейін, ерекшеліктерін және әртүрлі тәрбиеленген және басқа да бағыт-бағдарын белгілеуге негізделеді. Психодиагностикаға байланысты психологиялық дағдыларды немесе ішкі проблемаларды енгізудің өзекті мәселесі ретінде клиенттің осы уақытқа дейін кез келген әлеуметтік қызметкердің жұмысында орталық орындардан бірден жұмыс істейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Супервизияға кіріспе
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - сот төрелігі жүйесінде қадағалауды ұйымдастырудың теориясы мен практикасын зерделеу, әділеттілік жүйесінде нәтижелерді бағалау және қадағалау әдістері мен әдістерін түсіну және қолдану, әлеуметтік қызметкерді «Жеке даму бойынша маман» жеке жоспарын әзірлеу және басқару үшін біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коммуникативтік дағдылар
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқып үйренудің маңыздылығы студенттердің үйге барудың нәтижелі нәтижесі, ауызша және ауызша емес, кинезикалық және проксимальды құралдардың коммуникация процесіне әсері, әлеуметтік-мәдени сипаттамалардың маңыздылығы және клиенттермен қарым-қатынаста болу және эмпатияға негізделген тиімді қарым-қатынастың маңыздылығы туралы бірыңғай көзқараспен байланысты.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқыту барысында әлеуметтік жұмыс экономикасының ерекшелігі және оның негізі принциптері, экономикалық факторлардың қоғамға әсері, адам мен жалпы қоғамның әлеуметтік әлеуеті және әлеуметтік қорғау мен мемлекеттің экономикалық саясатының өзара байланысы мен өзара негізделгендігі туралы түсініктемелер қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Патопсихология
  Несиелер: 6

  Студенттерде адам ақыл-ойының өзгеруі туралы ғылыми идеялар жүйесін меңгерген мидың патологиялық жағдайлары психикалық немесе соматикалық аурулармен байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік инклюзия және әртүрлілік
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерге инклюзивті білім берудің жаңа үрдістері мен модельдерін, мүгедектерді оқытудағы психологиялық-педагогикалық қолдауды, инклюзивтік білім беруді стандарттау мен инклюзивті білім беру сапасын бақылауды көздейтін тәсілдерді қосудың әлеуметтік және құқықтық аспектілерін ашуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психология бойынша практикум
  Несиелер: 6

  Студенттерді эмпирикалық әдістер, деректерді өңдеу әдістері және интерпретациялау әдістері, онымен жұмыс істеу әдістері, олардың жіктелуі және қолдану ерекшеліктері сияқты психологиялық ғылымның негізгі әдістерімен таныстыру, сондай-ақ эксперименттік жұмыстың психологиялық заңдарын ғылыми білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмысты құқықпен қамту
  Несиелер: 5

  Бұл курс әлеуметтік жұмыс саласындағы құқықтық реттеудің мәнін түсінуге бағытталған; әлеуметтік қорғау, әлеуметтік қызметтер көрсету және халықты әлеуметтік қолдау саласындағы заңнама мазмұнын меңгеруді қамтамасыз ету; клиенттің әлеуметтік құқықтарын іске асыру туралы білімді игеру, оларды қорғау және қорғау бойынша құқықтық шаралар; қиын өмірлік жағдайдағы клиентке әлеуметтік және құқықтық көмек көрсету үшін заңның көздері мен нормаларын талдау қабілетін қалыптастыру; азаматтарды құқықтық жауапкершілікке тарту тетіктерін әзірлеу; әлеуметтік жұмыс маманының кәсіби қызметін жүзеге асырудан туындайтын мән-жайларды заңды түрде дұрыс білу қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік саладағы еріктілерді даярлау мен ұйымдастыру әдістері
  Несиелер: 8

  Курсты оқыту барысында ерікті қызметті әлеуметтік жұмыс технологиясын, Қазақстандағы еріктілер қозғалысының рөлі мен міндеттері ретінде зерттеу жұмыстары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи әлемдегі әлеуметтік процестердің жаһандануы
  Несиелер: 5

  Бұл курс заманауи қоғамдағы әлеуметтік процестерді жаһанданудың түрлері мен алшақтықты зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы фандрайзинг және маркетинг
  Несиелер: 7

  Бұл курсты оқыту барысында студенттер мекемелерде қызмет атқаруда фандрайзингтік технологияны жүзеге асыру үшін қоғаммен байланыс, ақпараттармен жұмыс және әлеуметтік маркетинг әдістерін пайдалану арқылы донорларды, демеушілерді тарту қызметінде қолдана алады. Осы пән шеңберінде, қайырымдылық теориясы, садақа жинаудағы интернет желісін дұрыс пайдалану жолдары, қоғаммен байланыс, әлеуметтік жарнама деген сияқты әдістерді талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік және медициналық сақтандыру
  Несиелер: 8

  Бұл курсты оқыту барысында әлеуметтік қамсыздандырудың және әлеуметтік сақтандыру жүйесінің мәні мен мазмұнын, әлеуметтік сақтандырудың халықаралық тәжірибесін, Қазақстанда әлеуметтік сақтандыру жүйесін қарастырып, әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызметтерді анықтап, әлеуметтік сақтандырудың түрлерін, әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі әлеуметтік қызметкерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік қызметтерді басқару және секторлықаралық ынтымақтастық
  Несиелер: 7

  Бұл курс интеграцияланған модельдің тұжырымдамасын, әлеуметтік қызметтерді басқару теориясы мен тәсілдерін, ведомствоаралық және салааралық ынтымақтастықтың тәсілдерін зерттеуге бағытталған. Қоғамдастықтың әлеуметтік проблемаларын шешудегі ведомствоаралық тәсілдің артықшылықтары мен кемшіліктері. Әлеуметтік қызметтерді басқарудағы және сектораралық ынтымақтастықтағы қоғамдық ресурстар. Әлеуметтік қызметтерді басқару және сектораралық ынтымақтастық саласындағы халықаралық тәжірибе. Нормативтік құқықтық база.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • SPSS-те талдау, өңдеу, интерпретация
  Несиелер: 7

  Дала зерттеулері, деректерді өңдеу және талдау, есеп жазу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пенитенциарлық мекемелердегі әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 6

  Курс әдіснамалар мен технологияларды меңгеруге бағытталған, әлеуметтік жұмыстарды жүргізу және талқылауға арналған әртүрлі кезеңдерде қарастыруға; техника және әдістерді қолдануға байланысты қылмыстық және сот қызметкерлері үшін арнайы санаттардың ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әлеуметтік жұмыс жасау әдістерін қолдануға; УИС әртүрлі санаттармен және сот орындаушылармен жасалған әлеуметтік жұмыстарды ұйымдастыруға және өткізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік тәуекел тобымен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқыту барысында үш негізгі бағыт бойынша тәуекел топтарында әлеуметтік жұмыс ерекшеліктері туралы идеяларды қалыптастыру: әлеуметтік профилактика, бейімделу, оңалту; қауіпті топтардағы әлеуметтік мәселелердің ерекшеліктері мен оларды зерттеу әдістері туралы идеяларды қалыптастыру;тиімді білім беру және кәсіптік қызмет үшін қажетті тәуекел тобындағы әлеуметтік жұмыстың негізгі принциптері мен технологияларын меңгеру, тәуекел тобымен әлеуметтік жұмыс дағдыларын дамыту туралы мәліметтерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Егде жастағы адамдарды сүйемелдеудің әлеуметтік технологиялары
  Несиелер: 6

  Бұл курс бойынша егде жастағы және қарт адамдармен әлеуметтік жұмыстың теориялық және әдістемелік аспектілерін, оның мәні мен мазмұнын, мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары мен егде жастағы және қарт адамдарға қатысты әлеуметтік жұмысының құқықтық негіздерін, егде жастағы адамдардың әлеуметтік-психологиялық мәселелерін, егде жастағы адамдарға қатысты мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске асыру тетіктерін, егде жастағы адамдарға әлеуметтік және басқа қызметтердің әдістері мен технологияларын оқыту қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік болжау және жобалау
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік процестердің ғылыми жобалау және болжау негіздері, болжамдар мен жобалардың бірнеше түрлері мен өзінің жеке жобаларын, гранттық жобаларды жазуды үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялык хат
  Несиелер: 7

  Студенттердің академиялық мәдениетін қалыптастыру және академиялық мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, ғылыми мәтінді жазудың дағдыларын зерттеушінің негізгі құзыреттілігі ретінде қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы басқарудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Курсты оқыту барысында әлеуметтік қызметтерді ұйымдастырудың ерекшеліктерін, әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі менеджмент ұйымдарында, мекемелерінде және қызметтерде іс жүзіндегі басқару тәжірибесі ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы дағдарыстық араласу
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқыту барысында студенттер өздерінің физикалық, ақыл-ой және әлеуметтік ресурстарын жұмылдыру арқылы азаматтардың өмір сүру жағдайларын жақсартуға және өздерінің негізгі өмірлік қажеттіліктерін өз бетінше қамтамасыз етуге қабілеттілігін кеңейту мақсатында дағдарысты басқару саласындағы теориялық білімдерді және дағдарыстық араласу технологиясын қолданудағы тәжірибелік дағдыларды игереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Босқындар және мигранттармен әлеуметтік жұмыс технологиялары
  Несиелер: 6

  Курсты оқыту барысында әлеуметтік осал мигранттармен әлеуметтік жұмыс жасаудың бірыңғай технологиясын анықтау және көші-қон жүйесін біріктіру болып табылады. Осы пәннің шеңберінде келесі тақырыптар қарастырылады: мигранттардың концепциясы, көші-қон түрлері, көші-қонның заңнамалық және нормативтік базасы, көші-қон технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарды қолдау бойынша стратегиялар
  Несиелер: 6

  Осы курсты оқыту барысында кәсіптік қызметтің технологиялық ұстанымдары, кәсіптік қызметтің техникалық қағидаларының қағидалары, клиенттермен жұмыс істеудің нақты әдістемесі, өмір сүру жағдайлары адамның өмірге келу әдістерін алдын-ала қарастырады; оқу курсы, қоғамның әлеуметтік проблемаларын шешу, құралдар, топтар, индивидалар туралы білімдер мен әдістер туралы білімдерді жүйеге келтіру,практикалық әлеуметтік жұмыс жүргізуді, оның өмір сүру жағдайында жұмыс істейтін лицейлердің технологиялық және технологиялық модельдерін меңгеру, клиенттердің әртүрлі санаттарын кәсіби мамандармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру ж��не оларды ұйымдастыруға көмектесу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  идеологиялық ұстанымдарды қалыптастыру үшін философиялық білімді қолдануға, азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін қоғамның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін және модельдерін талдау.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  заңдылықтың жеткілікті деңгейіне ие болу, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормалары бойынша кәсіби міндеттер мен принциптерді орындау.

 • Код ON6

  әлеуметтік жұмыс саласындағы негізгі тарихи парадигмалар, модельдер мен теориялық бағыттар туралы білімдерін көрсете білу, осы білімді ғылыми және тәжірибелік қызметте қолдану, әлеуметтік жұмыс саласында кәсіби ынталандыруды қалыптастырудың өздік технологиялары;

 • Код ON7

  қоғамдық, мемлекеттік, ұлттық, жеке даму проблемаларын, әлеуметтік әл-ауқат проблемаларын шешу үшін экономика, психология, әлеуметтік медицина саласындағы білімдерін қолдануға;

 • Код ON8

  әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі, халықтың түрлі топтарының мінез-құлқы, әлеуметтік әл-ауқатта өмір бойы отбасы мен топтардағы әлеуметтік жұмыс сипаттамаларын зерттеу; өз күштерін жұмылдыру арқылы мамандардың қатысуымен клиенттердің проблемаларын шешу;

 • Код ON9

  Қоғамның жаһандық, ұлттық, өңірлік әлеуметтік-мәдени даму ерекшеліктерін ескеретін әлеуметтік технологияларды әзірлеу және енгізу.

 • Код ON10

  Әлеуметтік саладағы мәселелерді анықтау, тұжырымдау және шешу, қолданбалы зерттеулерге, соның ішінде сауалнамаға негізделген жұмыстарға мониторинг, деректерді, статистикалық есептеулердің нәтижелерін пайдалану арқылы әлеуметтік жұмыстың тиімділігін арттыру, әлеуметтік жұмыс саласындағы инновациялық платформаларды құру арқылы пилоттық жобаларға қатысу. Зерттеу жобаларын жариялау мен ғылыми құжаттарды құрастыру үшін алған білімін пайдалану.

 • Код ON11

  Тұрмыс жағдайларын айқындау және әлеуметтік көмек пен қорғау бағдарламаларын әзірлеу, қиын өмірлік жағдайдағы адамдардың физикалық, психологиялық, әлеуметтік денсаулығын қамтамасыз ету үшін әлеуметтік жобаларды жасауға қатысу үшін халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарының қиын өмірлік жағдайын жан-жақты бағалау.

 • Код ON12

  әлеуметтiк қызметкерлердiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету, халықтың әртүрлi салаларының әл-ауқатына кәсiптiк қолдауды қамтамасыз ету мақсатында зерттеу нәтижелерiн пайдаланады.

Top