Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B06108 IT – аудит в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Алгоритмдер теориясы
  Несиелер: 5

  Курс алгоритмдердің математикалық модельдері, алгоритмдердің негізгі түсініктері, алгоритмдерді сипаттау әдістері, алгоритмдер теориясының негіздері және олардың күрделілігін талдау және алгоритмдер теориясы негізгі нәтижелері сияқты тақырыптарды қамтиды. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент нақты тапсырмалар алгоритмдерін жасай алады, алгоритмдердің күрделілігін анықтайды, алгоритмдердің негізгі үлгілерін меңгереді, алгоритмдерді құрастыру әдістерін, алгоритмдердің күрделілігін есептеу әдістерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 8

  Математика 1 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курс алгоритмдерді және деректер құрылымдарын зерттеуге арналған. Алгоритмдер мен бағдарламаларды құру принциптері, типтік есептерді шешу әдістері, массивтер, стектер, қабаттар, ағаштар және т.б. сияқты әртүрлі құрылымдардағы деректерді ұсыну, Python бағдарламалау тілін қолдана отырып, бағдарламаларды құру және іске асыру қарастырылады. Студенттер: әртүрлі алгоритмдердің, деректер құрылымдарының блок-схемасын құрастыру, тәжірибелік есептерді шешу үшін айнымалылардың түрлерін таңдау, проблемаларды шешудің әр түрлі жолдарын салыстыру және сәйкестендіру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер теориясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің ақпараттық теориясының теориялық негіздерін қалыптастыруға, көп ақпаратты жүйе ретінде ұсыну, ақпараттық жүйелерде ақпаратты жиберу, статистикалық және өлшеу сипаттамаларын қолданумен, ақпараттық өлшеу жүйелерін бір-бірімен салыстыруға және олардың сипаттамаларын басқару объектісінің сипаттамаларына сәйкестендіруге, болашақ АЖ үшін тұтынушылардың талаптарын алдын-ала анықтауға дағдылану, функцияларды өндірістік талаптар тілінде, функционалдық талаптар тілінде, техникалық талаптар тілінде сипаттау, АЖ-ны дамытудағы нормативтік-құқықтық актілерді қолдану дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалық инженерия
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді бағдарламалық жасақтама компоненттері мен деректер базаларын құру, технологиялық процестерді заманауи құралдар мен технологияларды пайдалана отырып автоматтандыру саласында жобалау және технологиялық қызметке дайындайды. Курс бағдарламалық жасақтаманың негізгі бағдарламалау және басқару принциптерін, оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде түсініктермен, әдіснамалармен, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу стандарттарымен танысу, бағдарламалық жасақтама топтарында топтық жұмыс әдістерін үйретуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқып үйрену үрдісі студенттердің теория, әдістер, бағдарламалық құралдарды жасау технологиясы мен құралдары туралы жүйелі білімі мен дағдыларын дамытуға бағытталған. Алынған білімдерді пайдалана отырып, студент бағдарламалық өнімді әзірлеуді, жүйелік талдауды, жобалауды, кодтауды, түзетуді және тестілеуді, құжаттандыруды және бағдарламалық өнімді шығаруды, ұжымдық дамуды жүзеге асыратын және бағдарламалық өнімдердің негізгі сапа критерийлерін бағалауды білікті түрде жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискреттік математика
  Несиелер: 5

  Бұл курста математика салаларының негізгі түсініктері зерттеледі: өрнектер алгебрасы, предикат есептеу, жиынтық теория, комбинаторика, граф теориялары. Курстың негізгі бөлімдерінің ерекшеліктерін ескере отырып, студенттерге қолданбалы есептерді компьютерде бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру мүмкіндіктері, функционалдық қарым-қатынастарды зерттеудегі логикалық формулаларды қолдану, деректер базасында сұраныс тілдерінде бірінші ретті тіл (предикатты есептеу) қолдану арқылы практикалық дағдыларды қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді, алгоритмдердің күрделілігін бағалау комбинаторлық есептеулерді пайдалана отырып, ақпараттық жүйелерде байланыстарды графтар а��қылы көрсету, шындарды айналып өту алгоритмдері, графтардағы ең қысқа жол және т.б. сияқты әртүрлі алгоритмдерді оқып білуде графтар теориясын колдану дағдыларына ие болу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесу, адамның қоршаған ортасының қауіпсіздігі, қоршаған орта факторлары және қоршаған орта сапасының жаһандық өзгеруі және олардың салдары туралы білім беру. Сұрақтар: су ресурстарының экологиялық қауіпсіздігі, әуе бассейні, жер ресурстарының сарқылуы, экологиялық тәуекелдер, азық-түлік қауіпсіздігі, адамның қызметімен байланысты табиғи және техногендік апаттар және олардан қорғану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүйелер теориясы және жүйелік талдау
  Несиелер: 5

  Курс өздерінің факторларының әртүрлі компоненттері арасындағы өзара қарым-қатынастарға және сыртқы жағдайлардың әсерінен олардың өзгеру сипатына негізделген жүйелер теориясының негізгі ұғымдары мен аспектілерін қарастырады және нәтижелер оларды ұйымдастырудың және компоненттердің жұмыс істеу сипатымен түсіндіріледі. Нысанды жүйе ретінде зерттеу және талдау бірқатар негізгі жүйелерді (категорияларды) қамтиды: олардың құрылымдық өкілдігі, жүйенің функционалды бейнесі, макроскопиялық көрініс, иерархиялық көрініс, үрдістік көрініс, жүйелік объектіні дәйектілігі бойынша уақытында сипатталатын динамикалық нысан ретінде түсінуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпарат теориясы және кодтау әдістері
  Несиелер: 5

  Курста ақпаратты өлшеу, жіберу және өңдеу, ақпараттық шаралар, энтропия және Шеннонның бірінші теоремасы, энтропияның математикалық қасиеттері қарастырылады. Қателерді анықтайтын кодтар, қателерді түзету кодтары, Хэмминг кодтары, біркелкі емес Хаффман кодтары, Хэмминг-Хаффмен кодтары, Шеннон-Фано кодтауы және басқа да қазіргі заманғы кодтар. Оқу нәтижесі болып сызықты және циклдық кодтарды кодтау және декодтау дағдыларына ие болу, кедергісі бар байланыс арналары арқылы мәліметтерді берудің математикалық негіздерін меңгеру .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс Операциялық жүйелердің (ОЖ) архитектурасын, ОЖ-де пайдаланылатын негізгі алгоритмдерді және деректер құрылымдарын егжей-тегжейлі зерделейді. Операциялық және сыртқы жады, виртуалды жады, оның пейджинг және сегментті ұйымдастыру әдістері, процестер мен процестерді басқару және синхрондау әдістері, диспетчерлеу процестері әдісі, ресурстарды бөлу әдістері және оқшауланудың, кіріс-шығыс жүйелерінің, файлдық жүйелердің, желілердің алдын алу және табудың алгоритмдері. желілік протоколдар, ОЖ және желі қауіпсіздігі қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелерін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқытудың мақсаты студенттердің құрылыс, сәулет ерекшеліктері мен компьютерлік жүйелердің, компьютерлік жүйелер мен телекоммуникация желілерінің жұмыс істеуін ұйымдастырудың негізгі принциптері туралы білімдерін қалыптастыру, сондай-ақ студенттерді жергілікті және ғаламдық желілерді жобалау негіздерімен есептеу процестерінің физикалық негіздерімен таныстыру, жергілікті және ғаламдық желілердің қызметтері мен компоненттері мен технологиялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәліметтер қоры
  Несиелер: 5

  Студенттер реляциялық алгебра негіздерін меңгереді, SQL тілін меңгереді, жалпы ДҚБЖ құрылғысымен танысады, қолданбалы есептерді шешуде дерекқор схемасын жобалауды үйренеді, сұранысты оңтайландыру принциптерін үйренеді, ақаулық төзімділігін қамтамасыз ету тетіктерін және бәсекеге қабілетті қолжетімділікті дұрыстайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  ККурс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайындасөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Клиент серверлік АЖ құру
  Несиелер: 6

  Пән клиент-серверлік архитектурасы бойынша құрылған қосымшаларды ұйымдар мен кәсіпорындарға еңгізу мақсатында жоспарлау, әзірлеу және енгізу бойынша теориялық және тәжірибелік сұрақтарды қарастырады. Бұл жағдайда клиент, қосымшалар сервері және деректер сервері сияқты негізгі тұжырымдамалар, клиент-серверлік қосымшаларды құрудың екі, үш және n деңгейлі архитектурасы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Объектіге бағытталған программалау
  Несиелер: 6

  Курс объектіге бағытталған бағдарламалау (OББ) принциптері мен ерекшеліктерін қамтиды. Объектіге бағытталған бағдарламалаудың негізгі элементтері – есепті объектілерге жіктеу, класстен сипатталған объектінің ішкі күйі мен мінез-құлықты инкапсуляциялау, иерархия классын құру, полиморфизм, көптеген мұрагерлік, параметрлік полиморфизм, ерекшеліктерді өңдеу механизмі қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәліметтер қорын жобалау
  Несиелер: 8

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің әртүрлі бағдарламалық жабдықтарда мәліметтер қорын жобалау және іске асырудағы практикалық дағдысын қалыптастыру. Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер мәліметтер қоры жүйелерін құру принциптерін, деректерді ұсыну модельдерін, деректер бойынша негізгі операцияларды, мәліметтер қорын жобалау негіздерін үйрену керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің сәулеті
  Несиелер: 5

  Курста ЭЕМ ұйымдастыру негіздері, компьютерлік жүйенің элементтерін құрастыру және белгілеуді, ЭЕМ классификациясы, ЭЕМ негізгі компьютерлік құрылғылары және олардың мақсаттарын, архитектурасын, компьютерлік құрылымын және ЭЕМ интерфейстері, ЭЕМ компьютерлік бағдарламаларды басқару принципін, компьютердің негізгі сипаттамалары және ЭЕМ параметрлері, ЭЕМ ақпаратты ұсыну, ЭЕМ логикалық негіздері, цифрлық құрылғылардың логикалық құрылымының негіздері, ЭЕМ негізгі элементтері, композициялар мен сипаттамалары, ЭЕМ функционалдық бірліктері, мақсаты, негізгі параметрлері, жіктелуі және компьютерлік функционалдық бірлік құру принциптері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сервер инфрақұрылымын жобалау және енгізу
  Несиелер: 5

  Курс Windows Server 2019 жүйесінде Active Directory домен қызметтерінің (AD DS) физикалық және логикалық инфрақұрылымын жоспарлау, жобалау және орналастыру үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастырады. Курста атауға рұқсат беруді шешу технологиялары мен қосымшаларды біріктіру, автоматтандырылған жүйені қалпына келтіру процестерін оңтайландыру және желіге қолдау көрсету кіреді. Келесі дағдылар қалыптасады: серверді жаңарту және Windows Server 2019 жүйесіне ауыстыруды жоспарлау, сервер инфрақұрылымын орналастыруды жоспарлау және іске асыру, шешім әзірлеу және IP-адрестердің бөлінуін басқару, атауларға рұқсат беру стратегиясын жасау, домен мен орман инфрақұрылымын жобала����, Active Directory ішіндегі ұйымдастыру бірліктерін жобалау және іске асыру, топтық саясат стратегиясын әзірлеу, Active Directory топологиясын жобалау, файлды және сақтауды басқару қызметтерін жоспарлау және енгізу, желіге қолжетімділік қызметтерін жоспарлау және енгізу, желі қауіпсіздік шешімдерін жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 8

  Курс студенттерге CASE-технологиялар негізделген ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістері мен құралдары туралы теориялық және тәжірибелік білімдерін қалыптастырады. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың кезеңдері мен деңгейлері және олардың әр түрлі жобалау технологияларын қолдану арқылы олардың ерекшеліктері қарастырылады, ақпараттандыру объектілерін жобалау алдындағы зерттеуді өткізудің мақсаттары мен міндеттері, пәндік аумақтың ақпараттық үрдістерін модельдеу әдістері, заманауи CASE-құралдардың жіктелуі және жалпы сипаттамасы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің сәулеті
  Несиелер: 5

  Курс ақпараттық ашық жүйелер, сәулет, модельдер мен ақпараттық жүйелердің ресурстарын құру принциптерін қамтиды. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер компьютердің сәулетін және ақпараттық есептеу жүйелерінің сәулеті бойынша жүйелі білімдерге ие болады, ақпараттық құралдарды қалай тиімді пайдалануды үйренеді және ақпараттық есептеу жүйелерінің сәулетінің негізгі түрлерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB-технологиялар
  Несиелер: 7

  Курс студенттердің құжаттың объектілі моделіне (DOM), JavaScript бағдарламалау тіліне және тілді қолданып интерактивті web-беттерді жасауға, сервер жағында деректерді өңдейтін және корпоративтік деректер қорымен жұмыс істеу үшін PHP бағдарламалау тілін қолдануға, (CMS) контентін басқару жүйелерін пайдаланудағы дағдыларын қалыптастыруға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 7

  Курс ақпараттық жүйелердің техникалық құралдар кешендерін құру кезінде қолданылатын қазіргі заманғы мобильді құралдар мен технологияларды дамытуға байланысты есептерді шешу үшін кәсіби білімді қалыптастыруды қарастырады. Бұдан басқа, мобильді ОЖ сәулеті және Android операциялық жүйесі үшін әмбебап мобильді қосымшаларды жасау құралы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АТ персоналын басқару
  Несиелер: 8

  Курс менеджменттің, маркетингтің және АКТ саласындағы білім мен дағдылардың жиынтығын кеңейту және кеңейту сияқты ұйымдардың, сондай-ақ, кәсіпорындардың персоналын басқару саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру (қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жұмыстан шығару, ережелерді, лауазымдық нұсқаулықтарды, саясатты әзірлеуді және жүзеге асыруды ұйымдастыру), мазмұны, әдістері мен ұйымдастыру бойынша болашақ менеджерлердің негізгі дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АТ-инфрақұрылымының ақпараттық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқудың мақсаты - ақпараттық жүйелерде ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін құрудың теориялық негіздерін және практикалық қолдануды үйрену, студенттерге деректерді қорғаудың принциптерін, әдістерін және құралдарын үйрету, олардың дизайны мен жұмыс істеуі үшін қажетті ақпараттық жүйелерде ақпараттарды қорғаудағы практикалық дағдыларды меңгеру, студенттер қазіргі заманғы күйде сақтау, өңдеу,әртүрлі қызметтегі ұйымдар мен кәсіпорындардағы және меншік нысандарының әртүрлі түрлерін іздеу, беру, қайта құру, жабу және қалпына келтіру, оған рұқсатсыз кіруден қорғау тәсілдері, ақпараттарды жинау және қорғау құралдары мен жүйелерін дамытудың қазіргі деңгейінде қарастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АТ аудитінің нормативтік құжаттары мен стандарттары
  Несиелер: 5

  Пәнді зерттеу мақсаты АT-аудит жүргізудің халықаралық стандарттау жүйесін қалыптастыру үдерісі, АT-аудитке арналған стандарттар мен нормативтік құжаттардың құрылымы, АТ-аудит стандарттарының мазмұны туралы теориялық білімдерді қалыптастыру болып табылады. Халықаралық АТ-аудит стандарттары мен нормативтік құжаттардың ережелерін аудиторлық есепті тексеруде, тиісті аудиторлық қызметтермен қамтамасыз ету кезінде қолдану, халықаралық стандарттарға сәйкес аудитордың жұмыс құжаттамасын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АЖ сенімділігі
  Несиелер: 8

  Курс студенттердің жоғары сенімді ақпарат жүйелерін құруға жүйелі көзқарастарын қалыптастырады, сенімділік теориясы саласында білімді тереңдету, ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу сенімділігі, дәлдігі мен сапасын бағалау, олардың жұмыс істеу кезеңінде ақпараттық жүйелердің сенімділігін бағалау, жобаланған құралдардың сенімділігін есептеу, ұтымды әдістерді таңдау, басқару жүйелері мен ақпараттық жүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістерін таңдау. АЖ сенімділігі - жүйенің белгілі бір функцияларын орындау қабілетін қамтитын, оның негізгі сипаттамаларын белгіленген шектеулерде сақтай алатын жүйенің кешенді сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи кәсіпорынды ақпараттық басқару
  Несиелер: 5

  Курс менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамасын, мақсаттарын, міндеттерін және басқару функцияларын зерттеуге арналған, ұйымның басқару жүйесін толық бейнелейді. Оқытудың нәтижесі менеджменттің ұйымдық құрылымдарының түрлері, басқару әдістері мен модельдері, ұйымды басқарудың негізгі процестері туралы білім қалыптастырылады. Ақпараттық жүйелерді өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде басқару, ИТ-жобаларды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді талдау
  Несиелер: 5

  Курс үлкен деректерді аналитикалық өңдеу саласындағы негізгі түсініктермен танысуға мүмкіндік береді. Оның негізінде машиналық оқу, визуалдау және үлкен деректерді сақтау негіздері сипаттайды. Курстың нәтижесі бойынша студент пәндік аумақтың мәселелерін үлкен деректерді өңдеу технологиясының тіліне аудара алады. Зерттеу барысында үлкен деректерді талдаудың техникалық және әдістемелік құралдары туралы ұғымдар қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-процестерді оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Курс базалық модельдік белгілерді қолдана отырып, сараптамалық және аспаптық әдістерге негізделген бизнес жүйелер ретінде әртүрлі түрдегі ұйымдардың қызметін талдау және жетілдіру бойынша теориялық және практикалық ережелерді, сондай-ақ бизнес-үдерістерді басқару тұжырымдамасын зерттеуге арналған. Теңгерімді көрсеткіштер жүйесі әдісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағдарламалық кодты оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің жылдам және оңай жұмыс істейтін бағдарлама кодын жасау туралы білімдерін дамытуға бағытталған. Курс қарапайым оңтайландыруды, циклдық құрылымдарды оңтайландыруды, деректер құрылымын өңдеу алгоритмдерін, жақсы бағдарламалау стилін және кодты оңтайландыру мүмкіндігіне әсерін, динамикалық жадпен жұмыс істеудің артықшылықтары мен кемшіліктерін, Intel компиляторын пайдаланып, бірнеше ағынды бағдарламаларды құру негіздерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-процестерді талдау және моделдеу
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге бизнес-үрдістерді модельдеу мен талдауды үйретуге, студенттерді заманауи бизнес-модельдеу құралдарымен таныстыруға арналған. Ұйым қызметінің басқарылуына технологиялық көзқарас теориясының мәселелері (SADT методологиясы), бизнес-процестерді сипаттау әдістемесі және оларды қолдайтын бағдарламалық қамтамасыз ету қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ERP SAP Kорпоративті ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курсты оқу кезінде студенттер корпоративтік ақпараттық жүйелерді құруға арналған SAP компаниясының шешімдерінің әдіснамалық және аспаптық қорын зерттеп, осы шешімдерді пайдалана отырып, нақты бизнес-процестерді іске асыруды модельдейтін тәжірибелік жұмысты орындауда өздерінің білімін нығайтады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның IT инфрақұрылымын басқару
  Несиелер: 6

  Курс аудит (CobiT) мен кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымын басқару (ITIL, ITSM) заманауи тұжырымдамасына негізделген компанияның IT-инфрақұрылымын басқаруды, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді (MSF, MOF) әзірлеу мен жүргізуді ұйымдастыру әдістемесін, жұмыс істеуді оңтайландыруға бағытталған әдістемесін, АТ бөлімшелерінің жұмысын оңтайландыру және қолданыстағы ақпараттық технологиялар инфрақұрылымына бағытталған методологияны қамтиды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді әкімшілендіру
  Несиелер: 5

  Курс мекеменің ақпараттық жүйелерін желілік басқарудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын меңгеру, сондай-ақ әкімшілік қызметтерді ұйымдастыру және бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша білімдерін меңгеру, пәндік аумақтың барлық деңгейлерінде басқарудың әртүрлі бағыттары бойынша ақпараттық жүйелерді пайдалану және қызмет көрсетуге арналған тәжірибелік білімдерін меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект және машиналық оқыту
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді жасанды интеллект, соның ішінде машиналық оқыту есептерінің тәсілдері мен әдістерін оқып-үйрену сұрақтарымен таныстырады. Курс білім инженериясы әдістерін, жасанды интеллект жүйелері ретінде сараптамалық жүйелерді құру, білімді ұсынудың әдістерін мен моделдерін құру принциптерін, машиналық оқытудың нейрондық желілер және шешімдер ағашы әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Талдау, тестілеу және түзету қосымшалары
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді бағдарламаларды, талдауды, тестілеуді және қосымшаларды отладтау әдістеріне құрылымдық және объектіге-бағытталған тәсілмен бағдарламалық қамтамасыз етуді сынаудың заманауи әдістерімен және түрлерімен таныстырады. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің әртүрлі сатыларында тестілеуді қолдану ерекшеліктері, сынауды автоматтандыру үшін қолданылатын заманауи технологиялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АТ-инфрақұрылымының қауіп-қатерлерін талдау
  Несиелер: 5

  Курс тәуекелдерді басқару және оны бағдарламалық қамтамасыз етуді дамытудың заманауи үрдісіндегі қажеттіліктерін анықтау, АТ-инфрақұрылымының қауіп-қатерлерін және осалдықтарды талдау, тәуекелдер және олардың түрлері туралы білімді алу, тәуекелдерді басқару теориясы негіздері, тәуекелдерді басқару әдістері мен стратегиялары туралы білімдерді алуға негізделген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративті ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курста қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер мен технологияларды пайдалана отырып, кəсіпорындарды басқарудың негізгі принциптері мен əдістері, корпоративтік ақпараттық жүйенің архитектурасы, кəсіпорындарда іске асыруға ұсынылатын корпоративтік ақпаратты басқару жүйесін жіктеу, әлемдегі ең танымал және еңгізілетін ERP жүйелерінің сипаттамалары қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда санық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және қолданушылардың әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Философиялық білімді әлемдік көзқарасты қалыптастыруда қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастырудың тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастыру, математикалық аппаратты, алгоритмдер теориясы, жүйелер теориясы және жүйелік талдау, ақпарат теориясы және кодтау әдістерін кәсіби қызметте іргелі пәндердің негізгі заңдарын қолдану дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  Пәндік салаға алдын-ала талдау жүргізу, ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды қалыптастыру, АЖ-ға қойылатын талаптарды анықтау, ақпараттық жүйені енгізу нұсқаларын әзірлеу, клиент-сервер архитектурасы бойынша құрылып, жобаланған, әзірленген және мекемелермен ұйымдарға енгізілген ақпараттық жүйені әзірлеу бойынша жұмыстарды орындаудың заманауи технологияларын және әдістерін талдау және іріктеу, бағдарламалық қамсыздандыруды құру үрдістерін ұйымдастыру, құрылған бағдарламалық өнімнің негізгі сапа критерийлерін бағалау, процестер мен ағындарды басқару әдістерін және оларды синхрондауды, ресурстарды бөлу әдістерін қолдану

 • Код ON8

  Әртүрлі алгоритмдердің, деректер құрылымдарының блок-схемаларын құру, проблемаларды шешудің әртүрлі әдістерін салыстыру, әр бағдарламалық жасақтама компонентін құру (кодтау, жобалау, тестілеу, баптау) және құжаттау, бағдарламалық модульдер мен бағдарламалық компоненттерді біріктіру, бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің барлық сатыларында тұжырымдамаларды, әдіснамаларды және бағдарламалық жабдықты құру стандарттарын қолдану, құрылымдық және объектіге-бағытталған бағдарламалауда қазіргі заманғы тестілеу әдістері мен баптау тәсілдерін қолдану, бағдарламалық кодты оңтайландыру, ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі кезінде олардың сенімділігін бағалау, жобаланған құралдардың сенімділігін есептеу

 • Код ON9

  Пәндік аумақтың бизнес-процестерін сипаттау, әдістемелерді, бизнес-процестерді модельдеуге арналған құралдар жүйелерін қолдану, ұйымдық құрылымның бизнес-процестерін құру, пәндік саланың бизнес-үрдістерін сипаттау, ақпараттық жүйенің талаптарын қалыптастыру, ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық есепті әзірлеу, АЖ-сәулетін құру, АЖ жобалау және құрастыру, мәліметтер қорын жобалау және АЖ деректер қорын құру, АЖ прототиптерін, объектіге-бағытталған бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологияларын қолдану арқылы веб-қосымшалар, мобильді қосымшалар құру, эксперттік және интеллектуалды жүйелерді құру, ресурстарды бөлу және процесстерді диспетчерлеу әдістерін қолдану, АЖ модульдік тестілеудің ұйымдастырушылық және технологиялық қамсыздануын және ақпараттық жүйенің ішкі құжаттамасын сүйемелдеу, АТ-инфрақұрылымының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кросс-платформалық қосымшаларды әзірлеу

 • Код ON10

  Компьютерлік желілерді ұйымдастыру, конфигурациялау, компьютер желісінің модельдерін құру және талдау, протокол параметрлерін орнату және реттеу, деректерді берудегі қателерді анықтау және жою, компьютерлік жүйе параметрлері туралы ақпарат алу, қосымша жабдықты қосу және компьютерлік жүйенің элементтері арасында байланыс орнату, компьютерлік жүйелердің бағдарламалық қамсыздануын баптау және орнату, ақпараттық жүйелерді әкімшілендіру, ақпараттық жүйелерді баптау, қолданылатын аппараттық-бағдарламалық кешендермен ақпараттық жүйелерді интеграциялауды жүргізу, жұмыс барысында ақпараттық жүйелерді техникалық қолдау, домен мен орман инфрақұрылымын жобалау, файлды және сақтауды басқару қызметтерін жоспарлау және енгізу, желіге қолжетімділік қызметтерін жоспарлау және енгізу, желі қауіпсіздік шешімдерін жобалау

 • Код ON11

  Ақпараттық жүйелерді өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде басқару, IT-жобаларын басқару, әдістер мен модельдерді, ұйымдық басқарудың негізгі процестерін, корпоративтік ақпараттық жүйедегі ақпаратты басқару және корпоративтік ERP-жүйелерін құру үшін SAP компаниясының шешімдерінің заманауи құралдарын пайдалану, персоналды ынталандыру және оқыту, іріктеу және оны дамыту үшін жағдай жасау, персоналды басқару, оның ішінде қызметкерлерді жалдау және жұмыстан шығару, ережелерді, лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеуді және жүзеге асыруды ұйымдастыру,бизнес-процесстерді сипаттау әдістемелерін және олардың бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын қолдану, ұйымдардың қызметін талдау және жетілдіру, ұйымның бизнес-процестерін оңтайландыруды жүзеге асыру, жасанды интеллект және машиналық оқыту әдістерін қолдана отырып, сараптама және зияткерлік жүйелерді құру, пән аумақтық мәселелерді үлкен деректерді өңдеу технологиясының тіліне аудару.

 • Код ON12

  IT-инфрақұрылымының аудитінің жұмысын жоспарлау, АТ аудит стандарттарына сәйкес аудиттерді жүргізу әдістерін, түрлерiн және техникаларын қолдануды бағалау. Аудиттің көлемі мен ауқымын анықтау, аудиторлық тапсырманы орындау үшін қажетті ресурстарды анықтау, аудит жоспарын және бағдарламасын дайындау. АКТ саласындағы және АТ-аудиттің объектісін қорғау нормативтік құқықтық актілердің (НҚА) және нормативтік-техникалық құжаттардың (НТД) ақпараттық қауіпсіздігіне жобалық, операциялық, техникалық құжаттаманың сәйкестігін растау және талдау. Халықаралық стандарттарға сәйкес аудитордың жұмыс құжаттамасын қалыптастыру.

 • Код ON13

  Аудиттелетін ұйымның өкілдерімен (бөлімшелерімен) IT-аудит мәселелері бойынша өзара әрекеттесуді ұйымдастыруға қатысу. АТ аудитін өткізу. Ұйымның IT-инфрақұрылымын басқаруды әмбебап концепция аудит (CobiT) және (ITIL, ITSM) заманауи тұжырымдамасы негізінде жүзеге асыру. Деректерді қорғау әдістерін және құралдарын қолдана отырып, оған рұқсатсыз кіруден қорғау тәсілдерін қолданып, ақпаратты жинау және қорғау құралдары мен жүйелерін әзірлеу.

 • Код ON14

  Аудиторлық объектінің әртүрлі жүктеме режимдерінде жұмыс істеу жағдайын тексеру. Сервердің және желілік жабдықтардың архитектурасы мен конфигурациясымен байланысты қауіпсіздік жұмысының аудит объектілерін тексеру. Жұмыс осалдықтар туындауынан бағдарламалық жасақтаманың конфигурациясын тексеру. Желілік шабуылды болдырмау әдістерін, АТ-инфрақұрылымының қауіп-қатерлері мен осалдықтарын талдау, тәуекелдер және олардың түрлері туралы білімдерді қалыптастыру, тәуекелдерді басқару, аудиттелетін объектінің АТ-инфрақұрылымының қауіпсіздігін талдау әдістерін, бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу және баптау әдістері мен рәсімдерін қолдану

 • Код ON15

  Аудиттің нәтижелерін АТ аудитінің мақсаттарына, міндеттеріне және нормативтік құжаттарға және стандарттарына сәйкестендіру, кемшіліктерді жою және кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымының жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау дағдыларына ие болу

Top