Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07310 Көлік құрылысы 2 в Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 4

  Қазақ тілін менгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп өнімдерін өңдеуге арналған заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың теориялық білім негіздері мен құрылыс материалдарын өндіру және өндіру саласындағы тәжірибелік дағдыларын, сондай-ақ арнайы ғылыми-техникалық әдебиеттерді пайдалану мүмкіндігі бар. Пәнде тиімді құрылыс материалдары өндірісінде өнеркәсіптік және коммуналдық қалдықтарды қолданудың негізгі бағыттары, сондай-ақ минералды және органикалық шикізаттың осы түрін пайдалану арқылы материалдық және энергетикалық ресурстарды үнемдеу жолдары қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Бұл курс магистранттарды басқару қызметінің психологиялық компонентінің рөлі мен көпаспектілі мазмұны, болашақ магистрдің кәсіби қызметін табысты жүзеге асыру және өзін-өзі жетілдіру үшін психологиялық мәдениетін арттыру туралы қазіргі заманғы ұғымдармен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін инженерлік шешімдер
  Несиелер: 4

  Табиғат қорғау қызметінің заңнамалық негіздемесі Құрылыстағы ұйымдық-экологиялық жобалық шешімдер. Құрылыс материалдарына қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Экологиялық қауіпсіз құрылыс материалдарын өндіру кезіндегі инженерлік шешімдер. Кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағын қалыптастыру кезіндегі инженерлік шешімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілде жұмыс істеу
  Несиелер: 4

  Құжат – іскери ортада ақпарат тасушы негізгі құрал. Іс қағаздарының сауатты жүргізілуі көптеген шешімдердің сапасы мен тез орындалуында себепкер болады және бұл уақыт үнемдеуде де тиімді. Сонымен бірге, құжат – іскери әріптестер ара-сындағы қарым-қатынаста олардың заңды құқықтары мен міндеттерін айқындайтын да құрал. Сондықтан, пәннің негізгі мақсаты – мемлекеттік тілде жаңа технологияны пайдалана отырып магистрант-тарды қызметтік хаттарды сауатты жазуға, әр түрлі мазмұндағы құжаттарды ресімдеуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша инженерлік шешімдер
  Несиелер: 4

  Еңбекті қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы. Жақын және алыс шетелдердің еңбекті қорғау жөніндегі заңнамасын үйлестіру. Еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды жоспарлау. Еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру. Жұмыс аймағының оңтайлы микроклиматын құру үшін техникалық шешімдер қабылдау. Құрылыс алаңдарында шу әсерін төмендету бойынша инженерлік шешімдер. Құрылыс алаңдарына дірілдің әсерін төмендету бойынша инженерлік шешімдер. Құрылыс алаңдарындағы электр қауіпсіздігі бойынша инженерлік шешімдер. Құрылыс алаң��арында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін инженерлік шешімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми зерттеудің негізгі стратегияларын және ғылыми білімді қалыптастырудың тарихи негіздерін зерттеуге бағытталған. Міндеттері магистранттарда ғылым табиғатын философиялық пайымдаудың қазіргі әлемдік дәстүрі ретінде тарих және Ғылым философиясы өзекті мәселелерін ұғыну қабілетін дамыту, қазіргі ғылымның ерекшеліктерін білу негізінде ғылыми-әдіснамалық дүниетанымды қалыптастыру шындықты ғылыми ұғыну дағдыларын жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі құрылыс материалдары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы құрылыс материалдары туралы ғылымды жақсы білетін жоғары білікті маманды, әрбір материал туралы теориялық және практикалық мәліметтерді, оның спецификасы мен сапалық сипаттамаларын, материалдардың ерекше қасиеттері мен қасиеттерін, төзімділік технологиясын дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнін меңгерудің мақсаты: магистранттардың жоғары білім беру саласында кәсіби педагогикалық қызметті жүзеге асыруға дайындығын қалыптастыру, кәсіби міндеттерді табысты шешу үшін жоғары білім беру саласында жалпы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты ғылыми зерттеудің негізгі стратегияларын және ғылыми білімді қалыптастырудың тарихи негіздерін түсіндіру. Міндеттері магистранттарда ғылым табиғатын философиялық пайымдаудың қазіргі әлемдік дәстүрі ретінде тарих және ғылым философиясы өзекті мәселелерін ұғыну қабілетін дамыту, қазіргі ғылымның ерекшеліктерін білу негізінде ғылыми-әдіснамалық дүниетанымды қалыптастыру шындықты ғылыми ұғыну дағдыларын жетілдіру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік сараптаудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 4

  Бұл курс сынақтарды өткізу әдістемесі, сынақтарды өткізу түрлері мен шарттары туралы жалпы түсінік, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс құрылымдарына сараптама жүргізу туралы ұсыныс береді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар сынақтарды жүргізе білуі, сынақ нәтижелерін өңдей білуі тиіс; сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстарға зерттеу жүргізе білуі және қажетті құжаттарды құруы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәжірибені жоспарлау әдістері
  Несиелер: 4

  Жұмыс істеп тұрғандарын автоматтандыруға және жаңа автоматтандырылған және автоматты технологиялар мен өндірістерді құруға бағытталған ғылым мен техниканың құралдарын, тәсілдері мен әдістерін әзірлеу - отандық және халықаралық нормативтік құжаттар негізінде өндірістің нақты жағдайларына қатысты әртүрлі мақсаттағы, оның ішінде өнімнің өмірлік циклі мен оның сапасын Автоматтандыру және басқару құралдары мен жүйелерін әзірлеу және зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыстағы соңғы элемент әдіс тапсырмалары
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны сандық талдау теориясы және соңғы элементтер әдісі саласында кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген, физикалық және математикалық дискретизация негізінде зерттелетін объектінің есептік моделін құра алатын мамандарды дайындау, Әртүрлі мақсаттағы көлік құрылыстарына қолданылатын статикалық және динамикалық есептер кластарын шешу үшін тиімді есептеу алгоритмдерін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыстағы ғылыми-техникалық мәселелерді шешу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - ғылыми зерттеулерді жүргізуге байланысты ғылыми-техникалық және ұйымдастыру-әдістемелік қызметке дайындық: міндеттерді тұжырымдау; ғылыми ұжымның жұмысын ұйымдастыруды қоса алғанда, зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу; зерттеу нәтижелерін ресімдеу; әзірленген ұсыныстардың тиімділігін бағалау және оларды енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жол көпірлері мен тоннельдерінің сенімділігі негіздері
  Несиелер: 5

  "Автожол көпірлері мен тоннельдердің сенімділік негіздері" пәні жүктемелердің пайда болуы және әсер ету, әр түрлі құрылыс материалдарын қолдану, қолданылатын материалдардың беріктік сипаттамаларын анықтау мәселелерін оқытады, автомобиль жолдарындағы Көпірлер мен тоннельдерді есептеу негізі туралы жалпы түсінік береді, ал екінші жағынан - практикалық қолдану үшін қажетті білім береді. Пән магистранттарда олардың физикалық тозуын есепке ала отырып, конструкцияның ұзақ мерзімді қалдық ресурсының сенімділігі мен бағалауын анықтау бойынша білім қалыптастыруға ықпал етуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнай-газ құбырларын және мұнай қоймаларын қайта құру
  Несиелер: 5

  Пән мұнай және газ құбырлары мен мұнай қоймаларын, сорғы және компрессорлық станцияларды, газ құю станцияларын, газ желілерін және газ қоймаларының табиғи және сұйытылған көмірсутегі газдарын алу және жөндеу, сондай-ақ диагностикалауды алу үшін теориялық және әдіснамалық мәселелерін зерттейді. Осы саладағы мамандардың білімдерін жетілдіру және кәсіби қызметтің жаңа түрін жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 4

  "Ғылыми зерттеулер негіздері" пәні қазіргі теориялық алғышарттардан және жолдардың, аэродромдар мен көлік құрылыстарының пайдалану жағдайын диагностикалау мен бағалаудың прогрессивті әдістерінен тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы жағдайларда көлік құрылымдарын салу
  Несиелер: 4

  Пән көліктік құрылыс объектілерінің, әлсіз су толы сазды, сусымалы, аллювиальдық, шөбі, тұзды, ауыр, жарылған тастар мен элювий топырақтардың геотехникалық дизайнының заманауи әдістерімен айналысады. Жаңа ғимараттар салу және қолданыстағы объектілерді реконструкциялау кезінде негізді жүктемелерді іргетас алаңдарға көшіру қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автомагистральдар
  Несиелер: 5

  Курс автомобиль жолдарын жобалау және қайта құру бойынша теориялық білімді қамтиды автомобиль магиситралдарының геометриялық элементтерін техникалық - экономикалық негіздеудің принциптері, автомобиль магиситралдарының және жол құрылыстарының конструктивтік элементтерін жобалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыстағы техникалық сараптама
  Несиелер: 4

  Техникалық сараптама объектісі арнайы құрылыс және техникалық білімдер негізінде сараптама барысында дәлелді мәнге ие фактілер туралы ақпарат негізінде құрастырылуы керек. Сараптамалық пікірге жиі кездесетін ақаулардың, арыздардың және сараптама жүргізу үшін қажетті құжаттамалардың суреттері жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыс экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән құрылыс индустриясында экономикалық қатынастардың сипаттамаларын зерттейді. Өнеркәсiп экономикасының негiзгi айырмашылығы тауарлардың құрылыста құрылмағаны, бiрақ ұлттық экономиканың өндiрiстiк және өндiрiстiк емес секторларының негiзгi құралдарын жасау жөнiнде жұмыс жүргiзiлуде. Құрылыста бағалауды пайдалана отырып, құнды бағалау әдістері, сондай-ақ жылжымайтын мүлікті жанама бағалау әдістері кеңінен қолданылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылысқа инвестицияларды экономикалық бағалау
  Несиелер: 4

  Инвестицияларды экономикалық бағалау кәсіпорынның шаруашылық қызметіне жан-жақты экономикалық талдаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Ол өнімді қарқынды дамытудың ең тиімді нұсқаларын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, бизнес үшін инвестициялардың тиімділігін талдаудың маңызы соншалықты зор, және осы талдаудың аспектілері соншалықты көп, бұл мәселелерді жеке тәртіпте тереңірек зерттеу қажет болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыстағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың, құрылыстың және күтіп ұстаудың заманауи технологияларын және қазіргі заманғы техникалық құралдарды кеңінен енгізу арқылы сипатталады. Курстың мазмұны магистранттарды құрылыстағы геоақпараттық жүйелердің негіздерімен, құрылыста пайдалану мүмкіндіктерімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыстағы заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде магистр құрылыс саласында жаңа технологияларды зерттейді. Бұл пәнді оқу барысында бакалавриат келесі құзыреттерді кеңейтеді және тереңдетеді: - жаңа жол құрылысы технологияларын меңгеру және жол құрылысының технологиялық процестерін игеру, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды, машиналар мен жабдықтарды өндіру әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыстағы ұйымдастыру және басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Пән пән курсында ұйымдастыру және басқару саласындағы кәсіби білімді Қазақстан Республикасының нормативтік талаптарына сәйкес осы пәннің теориялық және тәжірибелік дағдыларына негізделеді; жоғары білімнің мемлекеттік білім беру стандарттарында белгіленген талаптарды орындауға

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қөпірлер мен тоннельдерді тексеру және сынау
  Несиелер: 5

  Пән көпірлерді және тоннельдерді тексеруді және сынауды сипаттайды көпір құрылыстарының техникалық жай-күйін анықтау, ақауларды анықтау, ақаулардың туындауын жою және алдын алу бойынша, құрылыстарды одан әрі пайдалану, жөндеу, қайта жаңарту, қозғалыс режимінің мақсаты бойынша және басқа да мақсаттарда жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыс ғылымындағы компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Магистранттар қазіргі заманғы ақпараттық компьютерлік технологияларды түсінуге және қолдануға бағытталған. Ғылыми зерттеулер саласында компьютерлік технологияны пайдаланудағы білім мен дағдыларды дамыту. Заманауи бағдарламалық қамтамасыздандыру (CAD) модельдеу, осы салада қолданылатын құрылғылар, схемалар, карталарды оңтайлы жобалау және жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұнай базаларының салу және пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән интеграцияланған жанармай -энергетикалық кешен мұнай базалары ұстау мен пайдалануға рөлін дағдылары мен түсінігін қалыптастырады. Жанармай-энергетикалық кешенді пайдалану кезінде танкерлердің шаруашылықтарының әртүрлі типтерін жіктеу және қолдану, қазіргі заманғы техника, резервуарлық құрылғылары, бір жанармай-энергетикалық кешенді пайдалану кезінде резервуарлық фермаларды ұстау және пайдалану, әртүрлі типтегі мұнай базаларын жіктеу және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  Магистранттарға жобаны басқару үшін оқыту кіреді. Магистрант практикалық тұрғыда жаңа жобаларды басқаруда жаңа білімдер мен дағдыларды меңгеруге және қолдануға қабілетті болуы керек. Өндірістік мәселелерді шешуде ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және пайдаланудың әр түрлі әдістерін қолдану дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыста эксперименттік және теориялық әдістері
  Несиелер: 5

  Эксперименттік зерттеулер теориялық идеяларды растайтын немесе дәлелдейтін нақты фактілер өлшеу немесе бақылау арқылы анықталған немесе бұрын теориялық түрде шығарылмаған жаңа тәуелділіктер анықталған зерттеу жұмыстарының бөлігі болып табылады. Барлық ғылымдар бойынша эксперимент кез-келген жорамалдардың сенімділігі критерийі болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұнай және газ құбырларын салудың жаңа технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс газ-мұнай құбырларын салуға арналған материалдарды, мұнай-газ құрылысы саласындағы инновациялық технологияларды, әртүрлі табиғи-климаттық жағдайларда магистральды газ-мұнай құбырларын салу кезінде жұмыстарды жүргізудің қазіргі заманғы тәсілдерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жол көпірлері мен тоннелдердің техникалық жай-күйін бағалау
  Несиелер: 5

  "Автожол көпірлері мен тоннельдердің техникалық жағдайын бағалау" пәні құрылымдарды дайындау, сынау және мониторинг мәселелерін, бір жағынан, Көлік құрылысындағы Көпірлер мен тоннельдерді сынаумен байланысты жұмыстарды жүргізу туралы жалпы түсінік береді, ал екінші жағынан - практикалық қолдану үшін қажетті білім береді. Пән магистранттарда жұмыстарды ұйымдастыру, Сынау жабдықтарының құрылымы, сынау және мониторинг бойынша жұмыстарды жүргізу технологиясы, құрылымдарды есептеу бойынша білімді қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1- Үш тілді оқытуды пайдалану, кәсіби қызметте ақпарат алу, пікірталас жүргізу, ғылыми әзірлемелерді ұсыну мүмкіндігі болу қажет

 • Код ON2

  ON2 - Заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу, қажетті зерттеу әдістерін таңдау, эксперименталды деректерді өңдеу, қорытынды жасау және талдауды білу қажет

 • Код ON3

  ON3 - Әдістемелік басқару негіздерін, зертеу және ғылыми-педагогикалық қызметтерін білуы керек.

 • Код ON4

  ON4 - Өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту үшін өзіндік шығармашылық ойлау қабілетіне ие болу қажет

 • Код ON5

  ON5- Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, заманауи ақпараттық технологияларға иелену

 • Код ON6

  ON6- Ұйымның даму стратегиясын айқындауға және бағалауға, нарықтық жағдайлардағы ұтқырлық пен бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін технологиялық және ұйымдастырушылық шешімдерді бастап білу.

 • Код ON7

  ON7- Объектілердің жағдайын бағалау, жобалау, жобалау негіздемесі және мониторинг үшін бастапқы мәліметтерді анықтау үшін сауалнама жүргізу дағдыларына ие болу

 • Код ON8

  ON8 - Тіркеу және зияткерлік меншікті қорғау ережелерін білуі

 • Код ON9

  ON9- Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және оларды коммерциализациялау әдістерін тұтас қарауна ие болу

 • Код ON10

  ON10 – Қалыптасқан тәжірибені сын тұрғысынан қайта қарастыруға, қажет болғанда, олардың кәсіби қызметінің бағытына ие болу

Top