Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08304 Табиғи биоресурстарын тиімді пайдалану в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – ғылыми-зерттеу, өндірістік-технология саласында, ұйымдастыру-басқару, жобалау және педагогикалық қызметінде бітірушілердің Қазақстанда сонымен қатар, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті қарқынды аңшылық шаруашылығы саласында табысты жұмыс жасау үшін жалпымәдениеттілік, жалпыкәсіптік және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M133 Орман шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M083 Орман шаруашылығы
 • Қазақстандағы аңшылық ит шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән оқытады: иттердің шығу тегін, ит шаруашылығының тарихын. Иттердің анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін. Иттердің экстерьері мен конституциясын. Аңшылық иттердің тұқымдарын. Ит өсірудің генетикалық негізі және ит шаруашылығындағы асылдандыру жұмыстарын. Иттердің жемдеу ерекшеліктерін. Иттерді тәрбиелеу және үйретуді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аңшылық қорларды бағалау
  Несиелер: 5

  Аңшылық алқаптарды классификациялау принциптерін (санаттар, кластар, тип топтары мен типтері) жіктеу үшін аңшылық алқаптар мен негізгі таксономикалық бірліктері және оларды іріктеу ережелері; аңшылық алқаптар аңшылық жануарлардың мекендейтін орны ретінде және аңшылық шаруашылық қызметінің орны ретінде сипатталады. Шығу тегі бойынша азықтарды классификациялау және олардың қорына есеп жүргізу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылым тарихы және философиясы» пәнін меңгеру нәтижесінен магистрант ғылыми таным құрылымы мен қызметтері, өз кәсіби аумағында ғылым әдістері жайында алған білімдерін қолдана алу қабілетіне ие болады және идеологиялық, діни, саяси құрылымдарды ғылыми концепциялардан ажырата алады. Қазіргі таңдағы ғылымның әдіс тәсілдерін білу жеке ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады және шынайы ғылыми құрылымдар мен жалған білімдерді ажыратуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттардағы шет тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі:шет тілін тереңдете оқу және шет тілінде сөйлеушімен тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынасты жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аңшылықтану және аң шаруашылығы саласында эксперимент теориясы мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пән оқытады: ауыл шаруашылық ісінің даму тарихын, байқау және жүйелеу – ғылыми-зерттеу әдісін. Өндірістік тәжірибе. Сынақтан өткізу – зерттеу әдісін. Зоотехникалық эксперимент. Биологиялық үрдістерді зерттеуді. Факторлардың өзара әрекеттесуі мен биохимиялық байланыс факторларын зерттеуді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында кәсіптік ауланатын жануарлар мен құстарды бақылау және аулау
  Несиелер: 5

  Пән аңшылық жануарларды аулаудың негізгі әдіс-тәсілдерін білу арқылы аңшылықтың аймақ фаунасына тигізетін әсеріне ұзақ мерзімдік болжам жасауды, аңшылық әдістері мен мерзімдерін реттеу арқылы жабайы жануарлардың бас санының өзгеруін белгілі бір мөлшерде басқаруды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • ҚР биотехния және жабайы жануарларды өсіру
  Несиелер: 4

  Осы пән жануарларды қорғау шараларының әдістемелік негіздерін, алқаптардың қорғалуын, аңшылық алқаптардын азықтық қорын арттыру жолдарын, азықтандырудың теориялық негіздемелерін, жыртқыштардың оң және кері әсерлерін, жерсіндіру, қайта жерсіндіру, аңшылық жануарлардың таралып орналасу әдістемесін, жабайы аң өсірудің теориялық негіздерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Аңшылық алқаптар қоры және оларды есепке алу
  Несиелер: 5

  Пән аңшылық алқаптар мен аңшылық қорларды есептеуді, биотехниялық және аңшылық шаруашылығы жұмыстарын ұйымдастыруды, аңшылық қорларды аулау техникасын игеруге дағдырландыруды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Аңшылық өнімдерінің тауартануы мен алғашқы өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән оқытады: аңшылық шаруашылығы өнімдерінің маңыздылығын. Жабайы аңдар мен құстар етінің химиялық құрамы мен тағамдық қасиеттерін. Аңшылық шаруашылығы өнімдерін алғашқы өңдеу, сапасын анықтау, консервілеу, сұрыптау қағидаларын. Жануар және өсімдік тектес дәрілік шикізаттар, оларды дайындау, алғашқы өңдеу және сақтау әдістерін.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аңшылық жануарлар популяциясын басқару және қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Пән аңшылық жануарлар қорын молайту және пайдаланудың заманауи мәселелерін, аңшылық жануарларға қарым-қатынастың даму болашағын, зерттеу мәселелерінің ғаламдық және аймақтық аспектілерін, қоршаған ортаны қорғау, жануарлар әлемінің қорын пайдалану саласының мамандарына арналған ақпараттарды оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Түсіне білу: ғылыми білімді дамытудың заманауи үрдістері туралы; ғылымның қазіргі әдістемелік және философиялық мәселелері туралы. Басқару жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдау. Ғылымның қазіргі заманғы концепцияларының мазмұнын зерттеу. Тарих және философияның мәртебесі мен негізгі мәселелерін талдау.

 • Код ON2

  Шет тілін (кәсіби) меңгеру нәтижесінде шет тілінде ғылыми және кәсіби ақпаратты іздеу тәсілдерін, желілік технологиялар, білім және деректер базасын білуі тиіс. Академиялық бағыттағы кәсіби тақырыптарды ауызша айтуды және жазбаша реферат жазуға дағдыланып, талдауды меңгеру қажет.

 • Код ON3

  Магистрант аң аулау түрлерін, әдістерді, жануарларды ұстау әдістерін, аңшылық ресурстарын ұтымды пайдалануды, жануарлар санының көбею жолдарын біледі.

 • Код ON4

  Пәнді меңгеру мақсатында - аңшылық шаруашылықтарда және қоршаған ортаны басқарудың басқа да салаларында жұмыс істеу үшін қажетті теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыру. Магистрант иттердің тұқымдарын ажыратуды, өсіруді, тәрбиелеуді және аңшылыққа үйретуді, итті көрмеге шығару, бағалау, ауруды алдын алу және емдеуге дағдылануы тиіс.

 • Код ON5

  Білу керек құстар мен жануарларға арналған қорғаныс шараларын, биологиясын, аңшылықтану және аң шаруашылығында тәжірибе жүргізудің негізгі әдістерін. Аң шаруашылығында ғылыми зерттеу әдістерін ұйымдастыруды және жүргізуді; аңшылық жануарлардың популяцияларын басқару және қалпына келтіруді, кәсіптік және кәсіптік емес аңдар мен құстардың негізгі өкілдерін; аңшылық жануарлардың есепке алудың негізгі әдістерін.

 • Код ON6

  Білуі керек: аңшылық өнімдерді алғашқы өңдеу, аңшылық шикізат өнімдерін сақтау, тасымалдау және жинау әдістерін; шикізат пен дайын аң өнімдерінің сапасын талдау және қабылдау әдістерін. ҚР қолданылатын аңшылық аңдар мен құстардың негізгі ұстау әдістерін кәсіби ауланатын және ауланбайтын аңдар мен құстардың негізгі өкілдерін, аңдар мен құстардың биологиясын, аңдар мен құстарға санақ жүргізу әдістерін білуі тиіс

Top