Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04101 Бухгалтер есебі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - для достижения поставленной цели задачи образовательной программы включают обучение специалиста, который благодаря своим теоретическим и практическим знаниям, мог бы самостоятельно и ответственно решать различные задачи ведения учета, аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, а также проводить консультирование заинтересованных пользователей финансовой информации по данным вопросам.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • ЖОО атауы
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазақстан тарихының ең маңызды дәуірінен бүгінгі күнге дейінгі негізгі кезеңдері, этногенездің сабақтастығы мен сабақтастығы, қазақ халқының мемлекеттілігін қалыптастыру және дамыту туралы объективті тарихи білімдерді ажырата білу.
 • Тілдерді түсіну және нарықтық экономиканың шынайылығын білу, сөйлеудегі экономикалық терминдерді сауатты пайдалану, түпнұсқа экономикалық мәтіндермен жұмыс істеу, алынған ақпаратты сыни түрде бағалау, күнделікті, кәсіптік, бизнес тақырыптарында еркін сөйлеуге, ағылшын тілінде анықтамалық материалдарды пайдалана білуге (түсіндірме сөздіктер) , анықтамалық, энциклопедиялар)
 • Қазіргі заманғы технологиялармен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіптік қызмет саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалана білу
 • Қазіргі заманғы технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, кәсіптік қызмет саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалана білу.
 • Адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынастардың этикалық және құқықтық нормаларын басшылыққа алу.
 • Бағдарламалық қамтамасыз ету пакеттерін, эконометриялық талдауды, статистикалық деректерді, табиғат заңдарын, қоғамды ойлауды білу және кәсіби қызметте қолдануды білу дағдыларын меңгеру, әлеуметтік маңызды құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді талдау және бағалау, сандық талдаудың негізгі әдістерін игеру және т.б. моделдеу, теориялық және тәжірибелік зерттеулер.
 • Бухгалтерлік есептің мақсаттары мен қағидаттарын кеңейтіп, баланстың құрылымы мен мазмұнын қарастыру, шоттар жүйесіндегі іскерлік операцияларды көрсетудің тәртібін көрсету, шоттар мен Стандартты шоттарды сыныптауды қарастыру, бастапқы құжаттар сипаттау, бухгалтерлік есеп регистрін және бухгалтерлік есеп формаларын сипаттау, ұйымның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерін, міндеттемелерін және капиталын есепке алуды ұйымдастыру негіздерін қарастыру, дайындау және ұсыну тәртібін қадағалау ION қаржы есептілігі.
 • Қаржы-шаруашылық субъектілерінің қызметін реттейтін қолданыстағы заңнаманы, әдістемелік, нормативтік және өзге де нормативтік-құқықтық құжаттарды, қаржылық, салықтық, сақтандыру қызметтерін реттейтін қаржы-шаруашылық қарым-қатынастарды ұйымдастыру, қаржылық-экономикалық процестерді жоспарлау, бюджеттеу және болжау дағдыларын меңгеру, қаржылық ұйымдардың халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық тәжірибеге бейімдеу және қазыналық органдар.
 • Кредиттік және валюталық-валюталық қатынастардың негіздерін білу, халықаралық қаржы орталықтарының қызметі, зейнетақылық және сақтандыру жүйелерін дамыту.
 • Қаржы және банк жүйелерінің статистикалық деректерін талдау әдістерін қолдана отырып, салада негізгі түсініктерді, санаттарды, үлгілерді жүйелі түрде түсіну керек.
 • Қаржылық талдау әдістерін, қаржылық талдау әдістерін, көлденең, тік, трендті, кеңістіктік, факторлық және коэффициентті әдістерді қаржылық талдау, баланстық активтер құрамының құрылымы мен құрылымын талдау, баланстық өтімділікті талдау, экономикалық субъектінің кредиттік қабілеттілігін талдау сияқты қаржылық талдау әдістерін білу.
 • Ақшаның және несиедің сипаты, функциялары мен түрлерін білу, мемлекеттің кредиттік жүйесінің тұжырымдамасы, құрылымы мен реттелуі, жарияланған статистикалық есептер негізінде ақша және ақша айналымы, несие, банк қызметі саласындағы зерттеулер жүргізе алады.
 • Бухгалтерлік құжаттарды толтыру және инвестициялық жылжымайтын мүлікті, міндеттемелерді бағалауда, жалдау ақысын есептеуде, ақша құнын анықтауда, қаржылық есептілікті қалыптастыру үшін әдістемелік негіздер саласында және қаржылық есептілікте ақпараттарды ұсыну бойынша кәсіптік қорытынды жасау кезінде статистикалық есептеулер жүргізу туралы білу.
 • Кез-келген өнімді және кез-келген қызметтің бағасын (тарифін) есептеп, бағалар мен тарифтерді (шығындар, пайда, жанама салық, жеткізу және сату жәрдемақысы, саудаға арналған жеңілдіктер) элементтерін есептеп, бағалардың жеңілдіктері мен сыйлықақыларын есептеп, баға механизмін түсіндіріп, баға және тарифтер жүйесі, баға белгілеу әдістерін сипаттау, баға саясатын және компанияның стратегиясын түсіндіру.
 • Сыртқы экономикалық қызметті басқарудың мазмұнын білу, сыртқы экономикалық қызметті басқарудағы нарықтық және нарықтық емес әдістерді қазіргі заманғы түсіну, сыртқы сауданы реттеу, шетелдік инвестициялармен айналысатын кәсіпорындар қызметін реттеу.

Ұқсас БББ

6B04101 Өнеркәсіпті басқару және экономикасы

Астана халықаралық университеті

6B04101 Экономика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B04101 Экономика

Қазақстан-Американдық еркін университеті

6B04101 Экономика

Сулейман Демирель атындағы университеті

6B04101 Қаржы

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

6B04101 Экономика

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

6B04101 Халықаралық бизнес

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

6B04101 Қаржы

Халықаралық білім беру корпорациясы

6B04101 Қаржы

Қонаев университетi

6B04101 Экономика

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

6B04101 Экономика

«Тұран-Астана» университеті

6B04101 Қаржы

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

6B04101 Экономика

Гуманитарлы-техникалық академиясы

6B04101 Экономика

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

6B04101 Бизнес-экономика

De Montfort University Kazakhstan (DMU Kazakhstan)

Top