Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Мемлекеттік әкімшілік саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру және әлеуметтік саясаттың міндеттерін шешу жолдарын түсіну, қоғамда басқару құрылымдары мен мекемелерде туындаған жанжалдардың алдын-алу жолдарын білу;
  • Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы заманауи теорияларды, тұжырымдамалар мен модельдерді талдай отырып, ғылыми зерттеулердің мақсаттарын қоюда және күрделі мәселелерді шешуде өздерінің білімдерін пайдалана отырып ғылыми зерттеулердің нәтижелерін білу
  • Стратегиялық мақсаттар мен стратегиялық жоспарлау жүйесіндегі міндеттерге қол жеткізу және іске асырудың тиімділігін бағалау, нәтижелерге бағдарланған қорытынды жасау, қабылданған мемлекеттік шешімдер негізінде есептер дайындау
  • Елдің сыртқы нарықтағы бәсеке қабілеттілігі мен мемлекеттің дер кезінде қабылдайтын шешімдердерінің жылдамдығын арттыру мақсатында уақыт менеджментін қолдана білу, мемлекеттік қызмет көрсетудегі әртүрлі бизнес-платформаларда жұмыс жасай білу
  • Экономикалық қауіпсіздік қатерлерінің критерийлері мен индикаторларын талдау және бағалау негізінде елдің және өңірлердің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басқарушылық шешімдердің балама нұсқаларын әзірлеу жолдарын білу
  • Мемлекеттік органдардағы процедураларды, иерархияны, бағыныштылықты және өзара әрекетті анықтайтын нормативтік құжаттарды және қызмет тиімділігін арттыруға бағытталған инновациялық тәсілдер мен шешімдерді енгізу бойынша ұсыныстарды әзірлей білу
  • Президенттің, Үкіметтің және жоғары тұрған мемлекеттік органдардың шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру жолдарын білу, шешімдердің орындалуын есепке алуды, олардың орындалу барысын бақылау-қадағалау әдістерін білу, әр түрлі мүдделерді келістіру жолдарын түсіну
  • Университеттің талаптарына сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешенін қалыптастыру мақсатында, сабақтар мен ғылыми зерттеулер жүргізу; жаңа идеяларды, ғылыми білімді және өндірісті, қоғамды басқарудың әртүрлі жолдарын ұйымдастыру әдістерін анықтау
  • Ұйымдағы адам ресурстарын басқару стратегиясын білу, мемлекеттік және жергілікті басқару үшін ұйымдық құрылымды жобалайды; корпоративті стратегияны, ұйымдық даму бағдарламаларын дайындау;
  • Қоғам мен мемлекет мүдделеріне сәйкес стратегиялық менеджменттің міндеттерін жасай білу, оның ішінде әлеуметтік маңызды мақсаттар қоя білу, мүмкін болатын нәтижелерге қол жеткізу үшін жұмыстарды ұйымдастыру жолдарын білу;
Top