Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03204 Қоғаммен байланыс в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қоғаммен байланыс және жарнамалық жүйелі білім кешенімен, коммуникациялық саладағы ғылыми зерттеу дағдыларымен, педагогикалық қызметті іске асыру қабілеттілігімен, Қазақстанда және шетелде коммуникативтік міндеттерді өз бетінше шеше білетін жоғары білікті магистрлерді дайындау. ОБ аяқталғаннан кейін магистрлер PR-қызметтердің, баспасөз қызметтері мен жарнама қызметтерінің жұмысын ұйымдастыруға қатыса алады, коммуникациялық міндеттерді шешуге жүйелі түрде жақындап, жұртшылықпен байланыстың тиімділігін қамтамасыз ете алады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M068 Қоғаммен байланыс
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – дамыту менеджмент психологиясының іргелі концепцияларын жүйелі түрде білу, кәсіби даму процесінде менеджмент саласының маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық қолдану үшін алғышарттар жасау.Басқару психологиясының негізгі принциптері, басқару әрекетіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи идеялар, топтық құбылыстарды басқару психологиясы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • PR-дың ғылыми негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттардың PR бойынша зерттеулерге ғылыми көзқарастарды қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында коммуникация субъектілері мен объектілеріне қатысты PR-дың мәні қарастырылады. Пән желілік және функционалдық өзара әрекеттесу схемаларын, PR сапа стандарттарын (Хельсинки, 1997), К. Ботан, У. Хазлтон, С.-М. Катлип идеяларының дамуын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Пән шетел тілінде білім берудің халықаралық стандарттарына сәйкес өзінің кәсіби қызметінде шетел тілінде қарым-қатынас жасау үшін тілдік, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, мәдениетаралық, ғылыми коммуникация контексінде кәсіби қарым-қатынас орнатуға, жаңа ақпараттық ресурстарды, технологияларды игеру негізінде ғылыми байланыстарды кеңейтуге және зерттеу қызметін дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
  Несиелер: 6

  Пән ғылыми зерттеулердің іргелі принциптерін, әдістерін, стратегиялары мен нысандарын оқып-меңгеруге, дереккөздермен және мәліметтермен жұмыс істеуді үйренуге бағытталған және белгілі бір саласында зерттеу жүргізу қабілетін қалыптастыруды мақсат етеді. Курс магистранттарға жаңа білімді өз бетімен алудың теориялық-әдіснамалық негіздерін, басты ғылыми категориялармен жұмыс істеуді және зерттеуді практикалық тұрғыдан жүзеге асыруды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сандық PR доктриналары
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттардың цифрлық PR доктриналарын түсініп, оны сыни тұрғыда бағалау қабілеттерін арттыру. Курсты оқу барысында PR веб-сайттар мен әлеуметтік медианы біріктіретін цифрлық және мобильді ортаның даму деңгейлері қарастырылады. Пән Р. Бухт, В. Халин, Л. Шилина парадигмаларында оффлайн технологияларды қолдану арқылы цифрлық хабарламаларды қосу әдістерімен қолдануды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Визуалды және интерактивті коммуникацияларда позициялау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттардың коммуникациядағы көрнекі және интерактивті әдістердің әсер ету дәрежесін біріктіру және бағалау қабілетін қалыптастыру. Курс магистранттарға аудиторияның назарында болу үшін фотосуреттер, бейнелер, анимациялар, гиперсілтемелер арқылы байланыс орнатудың негізгі элементтерімен таныстырады. Пән Д.Митчелл, А.А. Бузинова, П. Рэнд көзқарастары бойынша қазіргі қоғамдық қатынастардың мультимедиялық және онлайн сипаттамаларын жақсарту дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нетворкинг: Қазақстанның қоғамдық пікір көшбасшылары мен белсенді аудиториялары
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттардың қоғамдық пікір көшбасшы болуларына ыкпал жасау және нетворкинг үшін Қазақстандағы және әлемдегі мақсатты аудиторияны анықтау қабілетін дамыту. Курсты оқу кезінде пікір көшбасшыларының сапалық сипаттамалары және олардың тұтынушылар аудиториясымен байланысы қарастырылады. Пән пікір көшбасшыларын, кәсіби, әлеуметтік және жеке әртүрлілік үшін белсенді аудитория үлесін анықтауға арналған үлгілерді құрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс ғылым философиясы туралы түсініктерді, олардың рационалды-теориялық түсінудегі мәселелерін қамтитын ерекше типтегі білімдер жүйесі ретінде қалыптастыруға бағытталған. Ғылымның идеялық негізі, пайда болуы, қалыптасуы мәселелері қарастырылады. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жарнаманың жаңа түрлері
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттардың жарнаманың жаңа түрлерін модельдеу және зерттеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу кезінде цифрлық ортадағы жарнамалық мазмұнды саралау және бренд белсенділік формалары қарастырылады. Пән өнімдер мен қызметтерді ынталандыру үшін жаңа жарнама құралдарын таңдауды жүйелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – жоғары оқу орындарының дидактикасы, білім беру теориясы, педагогикалық іс-әрекетті талдау және өзін-өзі бағалау бойынша білімдер негізінде жоғары оқу орындары мен колледждерде педагогикалық құзыреттілік пен педагогикалық қызмет қабілетін қалыптастыру. Заманауи жоғары білімді дамытудағы мега-тренд, Болон процесі түрлі стратегиялар, оқыту әдістерін қолдана отырып, лекторлық және кураторлық шеберлікті меңгеру мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Үйлестірілген PR-шешім
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – үздік қазақстандық және шетелдік тәжірибені синтездеу арқылы магистранттардың кешенді шешімдерді құру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу кезінде PR саласындағы ноу-хау ескеріледі. Пән келесідей негізделген жаңа идеялар мен инновациялардың көздерін ашады: «интеллектуалдық технология» (Д. Белл), «болашақтың ақпараттандырылған қоғамы» (Дж.-Л. Сер-ван-Шрайбер), «коммуникациялық күш» (М. Кастелс) т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дағдарысқа қарсы PR-жауап
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты –магистранттардың дағдарыс жағдайының алдын алу және әрекет ету сипатын қорғауды үлгілеу қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу кезінде дағдарыс кезеңіндегі ұйымды немесе тұлғаны ақпараттық қамтамасыз ету және нығайту үшін коммуникация ережелері талданады. Пән дағдарысты реттеу, алдын алу және азайту принциптерін Г.Доулинг, О.Лербингер, Т.Кумбс еңбектері негізінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тұрақты даму және корпоративтік әлеуметтік басқару
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттардың қоғаммен байланыс арқылы тұрақты даму мақсаттарын (ТДМ) арттыруда қажетті қабілеттерін дамыту. Курсты оқу кезінде ақпараттық резонанс, пікір көшбасшыларымен ынтымақтастық және адам дамуы мәселелерін қарастыруға реципиенттердің қатысуы қарастырылады. Пән 2030 жылға дейінгі даму күн тәртібіндегі қоғам мен қоршаған ортаның тұрақтылығы туралы дискурсты ілгерілетудің жаһандық тәжірибесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстандық PR-дың негізгі трендтері
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттардың Қазақстандағы PR қолдаудың себептерін, шарттарын және ерекшеліктерін жүйелеу қабілетін қалыптастыру. Курсты зерделеу кезінде дәстүрлі және цифрлық тәсілдер жағдайындағы коммуникативті ізденістің ғылыми сипаты, креативтілігі мен тиімділігінің критерийлері қарастырылады. Курста Қазақстандағы және ТМД елдеріндегі PR модельдері талданады, негізгі тенденциялар анықталады және жетілдіру бойынша ғылыми ұсыныстар әзірленеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мемлекеттік идеологемнің модельдері: сапа және ақпараттық тәуекелдер
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттарда коммуникативті кеңістікте басқарудың көп бағытты күштері мен механизмдерін біріктіру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында елдің дамуы үшін әртүрлі саяси күштерді біріктіре алатын коммуникациялардың интеграциялық миссиясы қарастырылады. Пән ұлттың сыртқы әлемде сапалы өзін-өзі анықтауы мен санасын, құндылықтарды жаңарту құралдары мен мемлекеттік бастамаларды коммуникативті қолдауды түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тиімді PR стратегиялар
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттардың тиімділікті қазіргі қоғамдық қатынастардың негізгі мәселесі ретінде тұжырымдамалау қабілетін дамыту. Оқу курсы тиімді PR принциптерінің негізгі құрамдас бөліктерін және KPI бағалауының маңыздылығын ашады. Пәнді оқу процесінде «жаңа технология және ұйымдастыру» (Дж.Гэлбрейт), «адамдық технология» (Дж.Эллул), «ақпараттық техноқұрылым» (П.Дракер) т.б. ұғымдар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON9

  Ақпараттық қауіпсіздік PR-жобаларының қолайлы деңгейін ұстап тұру

 • Код ON7

  Қоғамдық қатынастарды контекстендіруде қоғамның және мамандықтың тәсілдерін үнемі жаңартып отыру негізінде коммуникациялық жүйеде қалыптасқан стереотиптер мен кедергілерді еңсеру.

 • Код ON12

  ЖОО-да оқыту, оқу үрдісінде педагогикалық және психологиялық әдістерді қолдану, аудиториядан тыс жұмыстарды ұйымдастыру.

 • Код ON5

  Коммуникациялық орнықтылықтың жаңа құралдарын табу, мемлекеттік, коммерциялық және қоғамдық сектордың жанасу мүмкіндіктерін негіздеу, Қазақстан жағдайында қоғаммен байланыстың және жарнаманың жаңа құралдарын сынақтан өткізу

 • Код ON11

  Өзінің ғылыми, педагогикалық және кәсіби қызметінің нәтижелерін сыни бағалау және одан әрі кәсіби және ғылыми өзін-өзі жетілдіру траекториясын анықтау

 • Код ON6

  Ғылыми-зерттеу, оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізуге әдістемелік білімдер мен дағдыларды қолдану, рефераттар, эсселер, шет тіліндегі баяндамалар жазу

 • Код ON10

  Қазақ, орыс, ағылшын және басқа тілдерде жаһандану жағдайында коммуникациялық процестерді қолданбалы модельдеуді жүзеге асыру

 • Код ON3

  Қазақстандық компаниялар үшін ғылыми синтезге негізделген шоғырландырылған PR шешімдерін, іскерлік коммуникациялар мен цифрлық ортадағы жарнамалық шешімдерді құрудың траекториясын ұсынады, мақсатты аудиториялардың мінез-құлықты модельдерін және дағдарыстан кейінгі даму мүмкіндіктерін болжайды

 • Код ON2

  Интеграцияланған шешімдерге коммуникацияның озық жетістіктерін біріктіруді жүргізу, IPRA, НАСО, ЮНЕСКО және т. б. ұсыныстарын ескере отырып, нарық конъюнктурасы және тұтынушылардың күтулері туралы мәліметтермен сүйене отырып, әлеуметтік желілердегі назар аудару және қамту алгоритмдерін диагностикалау, нарықтық жағдайлар мен тұтынушылардың үміттері туралы ақпаратты пайдалану

 • Код ON4

  PR-саланы дамытудың базалық қағидаттарын жетілдіру үшін болжауды жүзеге асыру, қазақстандық брендтерді қолдау құралдарын кешенді қолдануды қамтамасыз ету, іс жүргізу және құрылымдық аспектілерде, оның ішінде дағдарыс жағдайында қоғаммен байланыстың әрбір деңгейінің ерекшелігін қарау

 • Код ON8

  Интернетте, әлеуметтік желілерде, мобильді қосымшаларда байланыс арналарының болуы, олар үшін ресурстарды анықтаумен қоғамдық қатынастардың жергілікті, өңірлік және салалық деңгейлерін дамыту

 • Код ON1

  Басшылықпен және өз бетінше көпшілік мойындаған коммуникациялық теорияларды және қоғаммен байланыс теорияларын (PR) түсіндіру, коммуникациялық сүйемелдеу әдістерін салыстыру, әлемдегі және Қазақстандағы қоғаммен байланыс қызметтері мен бөлімшелері қызметі тиімділігінің өлшенетін көрсеткіштерін ұсыну.

Top