Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07304 Құрылыс Инжиниринг (бейіндік) в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Тілді еркін меңгеру деңгейінде психология, менеджмент, шет тілі бойынша терең білімін көрсетеді
  • Құрылыс технологиялары, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және сәулет экологиясы саласында өзінің эксперименттік зерттеулерін жоспарлайды және жүргізеді
  • Құрылыс процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен технологияларды талдайды және қолданады
  • Қала құрылысының нақты қолданбалы жобалық міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолданады
  • Энергиялық тиімді және экологиялық ғимараттардың жобаларын әзірлеу үшін ЕВРО кодтарды қолдана отырып, құрылыс конструкцияларын есептеу және жобалау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады
  • Құрылыс жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету және олардың экономикалық негіздемесін жүргізу үшін стандарттарды басшылыққа ала отырып, ғимараттар мен құрылыстарды сараптау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады
  • Қазіргі заманғы компаниялардың қызметін талдай отырып мәселелерді шешеді және басқарушылық шешімдер қабылдайды
  • Рефлексия мен өзін-өзі бағалауды жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды
Top