Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Проблемалық мәселелерді анықтайды және техникалық міндеттерді шешеді, аралас және байланысты ғылымдар саласындағы ғалымдармен және мамандармен тығыз ынтымақтастықта кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайын, басқа көзқарастарды тыңдай және ескере отырып, өз ұстанымын білдіре және қорғай алады.
  • Топтың жұмысын ұйымдастырады, өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысын көрсетеді, әріптестерін оқытады және оларға кеңес береді, команда мүшелерін кәсіби шеберлік деңгейін арттыруға ынталандырады.
  • Мұнай өңдеу, мұнай-химия өнімдерін алу және жұқа органикалық синтез технологиясын жобалайды, оңтайландырады және жетілдіреді.
  • Жаратылыстану ғылымдары, инженерия және басқару психологиясы саласындағы білімге сүйене отырып, өндірістік жағдайды жан-жақты талдау негізінде ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдайды; қабылданған шешімдер үшін жауапты болуға дайын.
  • Химиялық технология саласында ғылыми зерттеулерді жоспарлайды, ұйымдастырады және жүргізеді, алынған нәтижелерді талдайды және түсіндіреді, пәнаралық ғылыми-зерттеу жобаларына және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға қатысады.
  • Әртүрлі ақпараттық ресурстарды қолдана отырып, ғылыми ақпаратты іздейді және талдайды; мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде ауызша және жазбаша коммуникация дағдыларын пайдалана отырып, ғылыми материалдарды дайындайды, баяндамалар және ғылыми жарияланымдар түрінде зерттеу нәтижелерін өңдеп ресімдейді.
  • Заманауи бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып, технологиялық процестерді басқарады; химиялық технология саласындағы жаңа жетістіктерге негізделе отырып, кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешеді.
  • Жоғары мектеп педагогикасы саласындағы заманауи бағдарламалық өнімдер мен жетістіктерді және оқытудың жаңа әдістерін қолдана отырып, оқытушылық қызметті жүзеге асырады.
Top