Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07107 Көлік, көлік техникасы және технологиялары в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

 • Басқа өндірістік учаскелермен және/немесе ғылыми-зерттеу ұйымдарымен жұмысты келісе отырып, өз қызметін мамандармен біріктіреді. Елеулі өзгерістерге немесе дамуға әкелуі мүмкін қызмет процестерін жоспарлайды және әзірлейді, қызметкерлердің кәсібилігін арттыруға жауапкершілік танытады.
 • Қызмет пен өзара іс-қимылдың кооперативтік жүйелерін құрады, автокөлік өнеркәсібі саласында макроәлеуметтік және макроэкономикалық жүйелерді модельдеу және басқару әдіснамаларын қолданады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ережелерді практикада қолданады.
 • Сала құрылымдарының жұмыс істеу және даму стратегияларын жасайды. Қызмет процестерінің нәтижелерін жоспарлайды, әзірлейді және жүргізеді және талдайды, сол арқылы елеулі өзгерістер мен дамуды тудырады. Күрделі әлеуметтік, өндірістік, ғылыми процестердің дамуы мен тиімділігінің артуымен байланысты әдіснамалық, зерттеушілік және жобалық сипаттағы міндеттерді шешеді.
 • Тұжырымдамаларды, стратегияларды, қызмет пен өзара іс-қимылдың функционалдық модельдерін құру әдіснамасын, автомобиль өнеркәсібі саласы үшін кадрлар даярлау саласындағы тәсілдерді практикада қолдана отырып, міндеттер мен проблемаларды қою және жүйелі шешу тәсілдерін жүйелейді. Заңдарды түсіндіреді көлік құқығы.
 • Белгісіздігі жоғары әлеуметтік және кәсіби жағдайларда жобалау және шешім қабылдау дағдыларын, өзін-өзі басқару мәдениетін, коммуникацияны ұйымдастыру және көзқарастарды келісу дағдыларын көрсетеді, нәтижелердің тұсаукесерін ресімдейді және көрсетеді, заманауи бағдарламалық өнімдер мен техникалық құралдарды пайдаланады.
 • Техника және технология магистрі кешенді талдау әдіснамасын, көлік саласы кәсіпорындарының өндірістік қызметіндегі Ғылым тарихы мен философиясын, оларды ұйымдастыру әдістерін айқындайды. Кәсіби және ғылыми қызмет саласында коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін психологиялық ақпаратты, шет тілі мен жоғары мектеп педагогикасын қолданады
 • Өндірістік міндеттерді шешу тәсілдерін таңдауды және сан алуандығын болжайтын шешімдер қабылдайды. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарды зерттейді және жүргізеді, өндірісті кеңейту мен жаңғыртуды, автомобиль өнеркәсібі саласының ассортиментін кеңейту мен жаңартуды жобалайды, жаңа технологияларды енгізеді.
 • Өндірістік кәсіпорынның қызметін басқарады, мемлекеттік ауқымдағы саланың ірі институционалдық құрылымдарының жұмыс істеу және даму стратегияларын жасайды. Қызмет процестерінің нәтижелерін жоспарлайды, әзірлейді және болжайды. Даму міндеттерін шешеді, жаңа тәсілдерді әзірлейді, түрлі әдістерді қолданады. Стратегиялық мақсаттарға жету үшін ресурстарды басқарады.
 • Жүйелі және стратегиялық ойлауды, логикалық әдістерді пайдалана отырып, өзара тиімді шешімдер қабылдау, кәсіби қызмет пен өзара іс-қимыл модельдерін құру және орындау дағдыларын көрсетеді
 • Міндеттер мен проблемаларды қою, инновациялық тәсілдерді, тұжырымдамалар мен қызмет стратегияларын құру әдістерін қолдана отырып, оларды жүйелі шешу дағдыларын көрсетеді
 • Көлік техникасы мен жабдықтарын пайдалану бойынша стандарттау және сертификаттау жөніндегі қолданыстағы нормалар мен талаптарға сәйкес технологиялық процестерді ұйымдастырады, технологиялық процестерді және өнім өндіруді жолға қояды, кәсіби міндеттерді дербес шешеді.
Top