Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01517 Информатика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • интеллектуалды және виртуалды жүйелердің теориялық және әдіснамалық негіздерін талдайды, программалық жабдықтар құрады, кәсіптік қызмет саласында қолданады
  • мультимедиялық және желілік технологиялар мүмкіндіктерін пайдаланады, білім беру қызметін ақпараттандырудың заманауи құралдарын құрады және бағалайды
  • психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білімдер жүйесін кәсіптік қызметінде қолданады, психологиялық-педагогикалық диагностика негізінде кешенді мониторинг жүргізеді, нәтижелерді талдайды
  • әртүрлі мәдениетке, дәстүріне толеранттылыққа, этикалық және құқықтық нормаларға негізделген құндылықтарды жинақтайды, көптілді ортада және халықаралық аренада қарым-қатынас жасау үшін тілдік білімді қолданады
  • заманауи мобильді, бұлтты және Smart технологияларды құрады, білім беру саласындағы қолданбалы есептерді шешуде қолданады
  • мәліметтер қоры технологиялары, машиналық оқыту, роботталған жүйелерді құруды дамытуға әсер ететін шарттар мен себептерді талдайды, заманауи әдістерді бағалайды;
  • білім алушыларды оқытуда жаңа тәсілдерді, цифрлық технологияларды қолданады және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып кәсіптік әрекеттің стандартты міндеттерін шешеді
Top