Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01408 Дене шынықтыру және спорт в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Дене шынықтыру және спорт педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогиканың мәні, ерекшелігі, заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Міндеті: педагогикалық тұжырымдамалардың алуан түрлілігіне бағдарлануға көмектесу, студенттерді педагогикалық іздестірудің белсенді процесіне қосу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің дене шынықтыру және спорт тарихы саласында жүйеленген білімін қалыптастыру. Міндеті: әлемде дене шынықтыру мен спортты дамытудың жалпы заңдылықтарын зерттеу; ежелгі және қазіргі заманның олимпиадалық қозғалысын зерттеу; спорттың әр түрлі түрлерінің пайда болуын зерттеу; Оқыту нәтижесі: дене шынықтыру және спорт дамуының тарихы мен үрдістеріне бағдарлай білу; кәсіби қызметте дене шынықтыру және спорт тарихы білімін қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорттық ойындар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мен міндеттері - студенттердің спорттық ойындар бағдарламасына енгізілген пән негізінде дене шынықтыру және спорт бойынша педагогтың кәсіби қызметінің дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету болып табылады. Спорттық ойындардың техникасы мен тактикасын оқыту әдістемесін, дене қасиеттерін дамыту, спорттық ойындардың пәндік негізінде дене шынықтыру және спорт бойынша кәсіби іс-әрекетті меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогиканың мәні, ерекшелігі, заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Баскетбол, волейболдағы жаттықтыру іс-қызметінің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнің мақсаты: Студенттердің дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық қызметке дайындығын және дене шынықтыру-спорт қызметіндегі өзін-өзі жетілдіруі мен өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру. Міндеті: денсаулықты нығайтудың қуатты құралдары ретінде волейбол мен баскетболға төрешілік етуде, оқытуда қажетті білім беру. Оқыту нәтижесі: алған теориялық білім мен практикалық дағдыларды әртүрлі деңгейдегі жарыстарды ұйымдастыру мен өткізуде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттық саяхат Sports tourism
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: спорт туризмінің технологиясы мен тактикасын меңгеру. Міндеті: студенттерді техникалық-тактикалық іс-әрекеттер негіздерімен және туризмде оқыту әдістемесімен таныстыру. Оқыту нәтижесі: алған білімдерді туризм теориясы мен тәжірибесінде шығармашылықпен қолдануды; техникалық-тактикалық іс-әрекеттер негіздерін меңгеруді, оларды жаттығу және жарыс іс-әрекетінде бағалауды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: спорт теориясы мен әдістемесінде білім негіздерін қалыптастыру және оқу-жаттығу процесін ұйымдастырудың кәсіби шеберлігі мен дағдыларын меңгеру. Міндеті: спорттық дайындықтың теориялық негіздерін білу; техника, қозғалыс әрекетінің тактикасы, физикалық қасиеттерді дамыту технологияларын меңгеру. Оқыту нәтижесі: оқу-жаттығу процесінде білімді, іскерлікті, дағдыларды қолдана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спорттық туризмдегі жаттықтыру әрекеттерінің әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәнің мақсаты: Студенттердің бойында спорттық жаттығулардың теориялық және практикалық негіздерін қалыптастыру. Міндеті: спортшыны даярлау жүйесінде ғылыми және әдістемелік білім мен дағдылар жүйесін қалыптастыру; жаттықтыру үрдісін ұйымдастыру бойынша студенттердің педагогикалық дағдыларын дамыту. Оқыту нәтижелері: қозғалыс әрекеттерді үйренудің әдістерін және тәсілдерін пайдалану, физикалық қасиеттерді дамыту; дене тәрбиесінің нысандарын, әдістемесін, тәсілдерін, әдістерін тиімді қолдану және педагогикалық мүмкіндіктерді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жасөспірімдер физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты: студенттердің бойында болашақ педагог негізін қалыптастыру, ұсыну туралы онтогенездің заңдылықтары, адамның жас ерекшеліктері және дамып жатқан организмнің, оның қоршаған ортамен қарым-қатынасы. Міндеттері: кәсіптік білім беру жүйесін қамтамасыз ету, денсаулықты сақтау және нығайту, дамыту және жетілдіру; психофизикалық қабілетін арттыру. Оқыту нәтижелері: өз кәсіби білімін қызметінде пайдалана білу, кәсіби біліктілігі мен дағдысын арттыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сауықтыру дене шынықтыру және физикалық оңалту
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты: білімді қалыптастыру заңдылықтары әдістерін дене оңалту және сауықтыру. Міндеттері: жаттығу дағдыларын алу, қажетті оқу сабақтарын өткізу, денені оңалту және сауықтыру, дене мәдениеті. Оқыту нәтижелері: сабақты жоспарлай білу және басқа да нысандарын есепке ала отырып, жас ерекшелік және басқа да сабақ түрлері, жыныстық және басқа да ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру мен спорттың теориясы және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: дене шынықтыру саласындағы кәсіби-педагогикалық іс-әрекет үшін студенттердің теориялық-әдістемелік білімі мен практикалық дағдыларын меңгеру. Міндеті: түсінік аппаратын зерттеу; жас ерекшеліктері әртүрлі дене тәрбиесін оқытудың әдістемелік негіздері мен заңдылықтарын зерттеу. Оқыту нәтижесі: өзінің кәсіби қызметінде білімін, кәсіби шеберлігі мен дағдыларын қолдана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жеңіл атлетиканың теориясы мен әдістемесі саласындағы білімді қалыптастыру, кәсіби-педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру. Міндеті: жеңіл атлетиканың базалық түрлерін оқытудың теориялық негіздерін, әдістемесін меңгеру; жеңіл атлетиканың базалық түрлерінің педагогикалық негіздері мен спецификалық сипаттамаларын үйрену. Оқыту нәтижесі: алған білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын пайдалана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гимнастика оқыту әдістемесімен
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: гимнастиканың теориясы мен әдістемесі саласындағы білімді қалыптастыру, кәсіби-педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру. Міндеті: гимнастика терминологиясын меңгеру; гимнастикалық жаттығулар техникасының негіздерін және оқыту әдістемесін білу; гимнастика сабағын ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру. Оқыту нәтижесі: өзінің кәсіби қызметінде алған білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын қолдана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Болашақ мамандардың бойында адам анатомиясы мен морфологиясы туралы білім жүйесін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайды сауатты талдауына және негізгі ғылыми ұғымдар жайлы теориялық түсініктерге сәйкес ара қатынасын белгілеуіне мүмкіндік беретін психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылармен тәрбие жұмыстарын өткізуге және ұйымдастыруға теориялық-әдістемелік даярлығын ескереді. Білім беру мен тәрбиенің гуманистік парадигмаларын жүзеге асыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Cпорттағы физиологиялық оңалту
  Несиелер: 8

  Пәннің мақсаты: ағзаның әлсіреуінен және ауру немесе жарақат алғаннан кейін, денсаулығын қалпына келтіру, функционалдық мүмкіндіктерін, қабілеттілігін арттыру. Міндеттері: физиологиялық функцияларын қалпына келтіру, психологиялық мәртебесін; әлеуметтік функцияларын; кәсіби фунцияларын; функционалдық резервтерін арттыру. Оқыту нәтижесі: алған кәсіби білімдерін өз қызметінде пайдалана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спорт жарақаттары және ЕДШ
  Несиелер: 8

  Пәннің мақсаты: Білім алушыларды әртүрлі жарақаттар мен функционалдық бүліністерде емдеу, олардың алдын алу және оңалту әдістемесіне үйрету. Міндеті: білім алушыларға жалпы және спорттық жарақаттар, олардың алдын алу әдістері туралы білім беру. Оқыту нәтижесі: жарақаттар мен аурулардың алдын алу тәсілдері мен әдістерін білуі, спорттық массаж техникасын меңгеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерді оқушылардың психикалық құбылыстарының дамуы мен қызмет етуін психологиялық қамтамасыз етумен байланысты кәсіби міндеттерді шешуге дайындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде дене тәрбиесі
  Несиелер: 6

  Мектепке дейінгі жастағы балаларға дене тәрбиесі теориясы мен әдістері саласында студенттерге іргелі білім беру, сондай-ақ оларды әртүрлі білім беру мекемелерінде және спорт ұйымдарында мектепке дейінгі жастағы балаларды дене тәрбиелеу бағдарламаларын құруға және дамытуға үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейімдік дене шынықтыру
  Несиелер: 6

  Студенттерге бейімделу дене шынықтыруды ұйымдастыру теориясы мен әдіснамасы және кәсіби қызметті біртұтас түсіну саласында іргелі білім беру негіздерін беру. Түзеу, компенсациялық, профилактикалық, сауықтыру, білім беру, тәрбиелеу және т.б. міндеттерін қалыптастыруды үйрету, оларды шешудің тиісті құралдарын мен әдістерін таңдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүзу арқылы сауықтыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: емдік, профилактикалық, қалпына келтіру, сергіту, гигиеналық, шынықтыру мақсаттарында жүзуді қолдану әдістерін оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ДШжС-тағы ақпараттық технологиялары. Information Technology in PT and S
  Несиелер: 5

  Педагог тренері жұмысының еңбек сыйымдылығын төмендетуді қамтамасыз ететін оқу-жаттығу процесінде сапалы қолдануға және кең таратуға ықпал ететін ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу дағдыларын үйрету және үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Таңдаулы мамандануда ғылыми ықпал, бақылау, жоспарлауды жетілдіру
  Несиелер: 6

  Студенттердің білім беру және дене шынықтыру саласындағы технологиялық қызметтің негізгі нормативтік базасын зерделеуге ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спорттағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Студенттердің ғылыми ойлау дәрежесін барынша дамытуда шығармашылықпен іздену әрекетін өзіндік зерттеу жұмыстарымен байланыстырып жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүзу оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жүзудің спорттық және қолданбалы тәсілдерінде ұсынылған су ортасындағы қозғалыстардың жалпы заңдылықтарын оқу; жүзуді оқыту үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұқаралық спорт түрлерінен жарыс ұйымдастыру және өткізу
  Несиелер: 5

  Оқушыларға спорттық-бұқаралық жарыстар Мектептегі дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың ең қызықты түрлерінің бірі болып табылады. Олар оқушыларды дене жаттығуларымен жүйелі сабақтарға тартуға көмектеседі, оқушылардың дене дайындығын арттырады,мектеп ұжымын біріктіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шаңғы спортындағы заманауи теориялары мен әдістемелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдегі және елдегі шаңғы спортының тарихына шолу, шаңғы спортындағы теориялық, практикалық негіздерімен үйретуді таныстыру. Міндеті: қозғалыс ойындарының бөлшектерін қолдану арқылы шаңғыдағы адымдардың түрлерінің техникасы мен әдісіне үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлттық спорт түрлерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 7

  Мақсаты мен міндеттері - ұлттық спортты және ойындардың қозғалмалы түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі мәселелерін зерттеу, әр түрлі контингентпен шұғылданатын жаттықтырушының өзіндік жұмысы үшін қажетті дағдылар мен іскерліктерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: дене жүктемелеріне және сыртқы ортаның әсерлеріне спортшы ағзасының бейімделу ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық-биологиялық негіздері және емдік дене шынықтыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әртүрлі аурулар кезінде дене жаттығуларын алдын алу және емдеу құралы ретінде игеру және қолдану. Міндеті: дене жаттығуларының профилактикалық, емдік және реабилитациялық тетіктері туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спорт ғимараттарындағы материалдық-техникалық база
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты: студенттерді спорт ғимараттарының материалдық-техникалық базасын ұйымдастыру принциптерімен таныстыру, сонымен қатар спорттық жабдықтарды пайдалану ережелері мен ерекшеліктері туралы білім беру. Міндеті: студенттердің спорт мекемелерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы қазіргі заманғы түсініктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық оқыту процесін басқару әдістері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты мен міндеттері инновациялық технологияларды қолдану арқылы қазіргі заманғы оқу-жаттығу процесін оңтайландыру (жүктеменің ұтымды көлемі мен қарқындылығын анықтау, дайындық әдістері мен құралдарын таңдау және т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спорттық нысандар және ғимараттар
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың спорттық базалардың пайдалану сипаттамалары саласындағы білімдермен қарулануы. Міндеті: Қарапайым спорт имараттарын жобалау мен салуда білім мен практикалық дағдыларды алуға ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық спорт түрлерін жаттықтыру әдістемесі
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты: спорттық жаттығудың кезеңдері мен кезеңдерін оқып үйрену. Оқыту принциптері және жаттығу әдістері. Оқу-жаттығу сабақтарын жоспарлау. Ұлттық спорт түрлері дене тәрбиесі құралы ретінде. Ұйымдастыру және өткізу ережесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби және спорт түріндегі жасөспірімдер теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Студенттерді балалар мен жасөспірімдердің спорттық дайындығының теориясы мен әдістемесі, жоғары спорттық шеберліктің алдындағы кезеңдерде жас спортшылардың жаттықтыру саласындағы білімдермен қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорттағы заманауи нысандар
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Студенттерді дене шынықтыру және спорт саласындағы инновациялық технологиялар мен даму формалары бойынша қазіргі заманғы білімдермен қаруландыру. Міндеті: Сабақты ұйымдастыру мен өткізуде дене шынықтырудың инновациялық технологияларын қолдануға мүмкіндік беретін кәсіби ойлау, білік, дағдыны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп құжаттамасын жүргізу
  Несиелер: 5

  Мектеп құжаттамасын жүргізу туралы жалпы түсінік беру. Мектеп құжаттамасын жүргізудің заманауи бағыттарына тән ерекшелігін, оны игеру мен дамыту жолдарын саралау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  Кәсіби араласуды қажет ететін əртүрлі спорттық-педагогикалық жағдайларда əрекет жасауға жəне тиісті шешімдер қабылдауға дайын болу және казіргі заманғы білім беру технологияларды педагогикалық қызметтіңде қолдану.

 • Код ON6

  Дене шынықтыру және спорт саласында компьютерлік технологияны пайдалана отырып ақпаратты алу, сақтау, өзгерту, өңдеу, қорғау және пайдалану әдістерін меңгеру.

 • Код ON7

  Дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде тиісті ғылым салаларынан техника мен технологияны пайдалануға дайын болу және өздерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін түсіндіруге және олардың практикалық маңыздылығын анықтауға мүмкіндік береді.

 • Код ON8

  Спорттық-педагогикалық қызметте рекреациялық әдістерін пайдалануға дайын болу.

 • Код ON9

  Жаратылыстану ғылымын, биомедициналық және гигиеналық ерекшеліктерін терең меңгеруге дайын болу; дене тәрбиесі мен спорттық жаттығуды әдіс-тәсілмен ұтымды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құралдар мен әдістерді, организм механизмдерінің даму заңдылықтарын ескере отырып жүзеге асырады.

 • Код ON10

  Дене шынықтыру мен спорттың теориялық және әдістемелік негіздері туралы, ағзаның биохимиялық, физиологиялық, биомеханикалық, психологиялық ерекшеліктері туралы, дене шынықтыру құралдары мен әдістері туралы, жаттығу процесін жоспарлау, бақылау және түзету және спортшылар мен дене шынықтырумен айналысатын көп жылдық дайындық кезеңдерінде дайындық туралы білім мен дағдыларды біріктіру негізінде жоғары спорттық нәтижелерге және оңтайлы дене дайындығына қол жеткізе отырып, шұғылданушылардың дене шынықтыру, техникалық және тактикалық даярлығын ғылыми негіздеп басқаруға дайындығы.

 • Код ON11

  Дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері, дене шынықтыру әдістері мен құралдары бар. Дененің бейімделу қорларын ұлғайту және денсаулығын нығайту үшін оларды дербес қолданады.

 • Код ON12

  Оқу сабақтарын, сабақтан тыс іс-әрекеттерді, әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды, оқушылардың өзіндік жұмысын жоспарлауға және модельдеуге дайындық, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруға арналған құралдарды, құралдарды, әдістерді, құрылымдарды іріктеу мен құрылымдау процесіне қатысатындарды жоспарлау және модельдеу, проблемалық мәлімдеме.

 • Код ON13

  Дене шынықтыру және спортты оқыту жүйесінде жалпы физикалық және арнайы дайындық негіздеріне ие. Денсаулықты нығайту үшін спорт түрлерін немесе дене жаттығуларын өз бетінше таңдауға қабілетті.

Top