Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07101 Органикалық заттардың химиялық технологиясы (бейіндік) в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Еңбек қызметі процесінде басқару менеджменті мен психологиясының негіздерін, эксперименттік зерттеу әдістерін, тілді еркін меңгеру деңгейінде шет тілін қолдана отырып, өндірістік және зерттеу міндеттерін шешеді
  • Мұнай өңдеу компанияларының тәжірибелік қызметіне нәтижелерді одан әрі коммерцияландыра және енгізе отырып, өзінің эксперименттік зерттеулері мен жобалық әзірлемелерін ұйымдастырады және жүргізеді
  • Органикалық заттарды талдау және зерттеу үшін, оның ішінде мұнай, мұнай өнімдері, беттік-белсенді заттар сапасын анықтау үшін заманауи аспаптық әдістерді қолданады
  • Органикалық заттарды өндіру және қайта өңдеу бойынша технологиялық процестерді модельдеу және жобалау үшін заманауи ақпараттық және цифрлық технологияларды қолданады
  • Қауіпсіздік техникасын, процестерді қауіпсіз жүргізуді және технологиялық жабдықты қауіпсіз пайдалануды сақтай отырып, органикалық заттарды өндіруші мен қайта өңдеудің қалдықсыз, экологиялық қауіпсіз технологияларын жасайды
  • Жабдықты тоттанудан қорғау әдістерін әзірлей отырып, мұнай-химия және мұнай өңдеу технологиялық схемалары мен процестерін жаңғыртады және жобалайды
  • Мәселелерді шешеді және басқару шешімдерін қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды
  • Өзінің эксперименттік-зерттеу қызметіне рефлексия мен өзін-өзі бағалауды жүзеге асыра отырып, зерттеу еңбегінің дағдылары мен мәдениетіне ие бола отырып, одан әрі кәсіби даму бағыттарын айқындайды
Top