Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07102 Ауылшаруашылығында жылу мен газбен жабдықтау және желдету в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Электрмен жабдықтау жабдықтарының жұмыс режимдерін талдау, ең ұтымды параметрлерін анықтау, жылу және газбен жабдықтау және желдету жүйелерінің жұмыс істеу сапасы мен сенімділігін басқару.
  • Ауыл шаруашылығы өнеркәсібіндегі жылу және газбен жабдықтау жабдықтарының конструктивтік сипаттамалары мен пайдалану ерекшеліктерін білу.
  • Ғылыми зерттеу әдістерін, ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты іздеудің заманауи әдістерін, академиялық жазуды білу және қолдану; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
  • Термиялық есептеулер мен зерттеу нәтижелерін өңдеу үшін компьютерлік технологиялар мен бағдарламаларды қолдана білу, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдана білу.
  • ББ бағыты бойынша пәндер бойынша педагогикалық қызмет дағдыларын меңгеру, оқытудың заманауи нысандары мен әдістерін пайдалана отырып студенттермен оқу сабақтарын өткізу, оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу.
Top