Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07501 Стандарттау және өнім сапасын басқару в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Технологиялық және өнімді инновацияларды, ғылыми жобаларды, процестерді модельдеуді жүзеге асыру дағдылары бар
  • Жобаларды басқару саласындағы ұлттық және халықаралық стандарттарды, жобаның құрылымын, негізгі кезеңдерін, жобаны іске асыру жолдарын біледі;
  • Жобаны басқару жоспарын құра алады, жобаны басқару үшін стандартты бағдарламалық өнімдерді қолдана алады, жобаның қауіптерін ескере алады;
  • Пәнді, әдістемені, технологияны, ұйымдастыруды, жоспарлауды, ғылыми кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асырады. Кәсіби, ғылыми-зерттеу жұмысы барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдай және шеше алады, өзінің жетістіктерін объективті бағалауға және жағдайды талдауға дайын;
  • Ғылыми зерттеулер, инновациялық технологияларды коммерцияландыру шеңберінде өтінімдер жасау үшін алынған міндеттерді қояды және қолданады, қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді сыни талдауға және бағалауға, зерттеу және практикалық міндеттерді шешу кезінде жаңа идеяларды жинақтауға қабілетті;
  • Өнімдер мен қызметтердің жаңалығын анықтайтын көрсеткіштерді анықтай алады, жаңа өнімдер мен қызметтердің сапа жүйелері мен түрлерін әзірлеу және өндіріске енгізу дағдыларын меңгерген;
  • Жазбаша мәтінді талдау және құру әдістемесін меңгерген, алынған эксперименттік деректерді жинау, өңдеу және түсіндірудің қазіргі заманғы технологияларын қолданады, шет тіліндегі академиялық коммуникацияның айырмашылықтарын, академиялық және кәсіби ортада, оның ішінде ағылшын тілінде жарияланымдар мен сөз сөйлеу түрінде ғылыми зерттеу нәтижелерін ұсынудың ресімделуі мен құрылымына қойылатын талаптарды біледі.
  • Ғылыми, техникалық және инновациялық қызметті жүзеге асыру кезінде тәуекелдері анықтау әдістерін және бәсекеге қабілеттілікті арттыру жолдарын біледі
  • Өнімдердің және қызметтердің жаңа түрлеріне арналған нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істеудің негізгі ережелері мен практикалық дағдыларына ие. Сапа жүйесін дамытудың заманауи аспектілерін біледі.
Top