Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Сыбайлас жемқорлықа қарсы мәдениет негіздері 2019
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет ұғымдарымен танысады, сыбайлас жемқорлық туралы білім алады. Жеке тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін тәрбиелеудегі отбасының рөліне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің ұлттық негіздеріне, шет елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға және т. б. ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  бастауыш, жалпы және орта кәсіптік білім беру мекемелерінде оқытылатын және қауіпсіздік мәдениетін тәрбиелеуге, білім алушыларды күнделікті өмірде, қауіпті, оның ішінде төтенше жағдайларда қауіпсіз мінез-құлыққа дайындауға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Еңбекті қорғау жөніндегі инженердің қызметі құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу - алдын алу, оңалту іс-шараларын қамтитын еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу экосфераны, сонымен қатар экологиялық ойлауды қорғаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға, студенттердің ғылым ретінде экология туралы білімдерін кеңейтуге және адамның экосфераның тұрақты дамуындағы рөліне бағытталған. Болашақ мамандарға арналған экологиялық білімнің жиынтығы адам іс-әрекетін қатаң экологиялық императив жағдайында ұйымдастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория-адамдардың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру үшін ресурстардың шектеулілігі жағдайында таңдау мәселесін зерттейтін қоғамдық ғылым. Көптеген мектептер мен бағыттардан тұрады. Экономикалық теория уақыт өте келе жаңа деректермен толықтырылып, дамып келеді, сондықтан оның дамуымен Тарихи перспективада экономикалық ілімдер тарихы сияқты бағыт айналысады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жастар саясатының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты Қазақстан-2050 Стратегиясын жүзеге асыруға байланысты Қазақстанның жастар саясатын дамыту болып табылады. Мемлекеттік жастар саясаты басым бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасындағы мемлекет пен жастардың қатынастар саласын реттейтін негізгі нормативтік құқықтық құжат "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы" заң болып табылады, онда оның мақсаттары, міндеттері, бағыттары, сондай-ақ жастарды мемлекеттік қолдау тетіктері, оның әлеуметтік және саяси құқықтары айқындалған./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйренудің мақсаты студенттерді басқару саласындағы Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқарудың ерекшеліктерін, мемлекеттік басқарудың негізгі қағидаттары мен заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру. Бұл пән болашақ мамандардың жеке әлеуметтік топтарда және жалпы қоғамда болып жатқан әлеуметтік процестерге тиімді әсер ете алатын теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Микроэкономикада нақты экономикалық бірліктердің: жеке саланың, жеке фирманың немесе үй шаруашылығының, жеке тұтынушының мінез-құлқы қарастырылады. Нақты өнімнің сұранымын, ұсынымын және бағасын анықтау, тұтынушының тиімді мінез-құлқы, жеке фирманың шығындары мен түсімі, фирмадағы ресурстарды оңтайлы бөлу, әр түрлі нарықтарда оңтайлы бағалар мен шығару көлемін анықтау сияқты мәселелер зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл бағдарламада басқарушылық теорияның дамуының тарихи алғышарттары, менеджменттің теориялық аспектілері, оның технологиясы, менеджмент әдістері мен функциялары, персоналды басқару қисынды түрде қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі 20199
  Несиелер: 5

  Жалпы тілдік дайындық, сондай-ақ құқық пәндері бойынша қазақ (орыс) тіліндегі базалық білімдерінің болуы алғы шарты болып табылады. Студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы коммуникативтік қажеттіліктерімен, қазақ (орыс) тілін кәсіби қызмет құралы ретінде оқытудың мақсат, міндеттерімен, кәсіби заң тілін жақсы меңгерген бәсекелестікке қабілетті маманға деген қоғамның сұранысымен анықталады.«Құқықтану» мамандығы бойынша кәсіби қазақ (орыс)тілін оқыту курсы оқу пәні ретінде коммуникативтік-кәсіби бағытты ұстанады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас және іскерлік коммуникация
  Несиелер: 5

  көмектесу үшін бейімделген болашақ маманға жетік меңгеру дағдыларын, іскерлік коммуникация мақсатында кәсіпорынның жоғары бәсекелестік позициясын қамтамасыз ету, Іскерлік әдеп пен іскерлік этикеттің бұрыннан қалыптасқан ережелері мен нормалары бар іскерлік әлемге кәсіби кіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің жеке қасиеттерін дамытумен, оқытылатын тілдің ел мәдениетін білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен Кәсіби-бағытталған шетел тілдесуге үйрету. Пәнді оқыту міндеттері болашақ мамандардың кәсіби қызметіне байланысты жалпы лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік шет тілі
  Несиелер: 5

  ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі бойынша нормативтік курстарды оқу барысында студенттер алған білімдерін тереңдету және мамандандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика құбылыстар мен процестердің біріктірілген мінез-құлқын зерттейді. Макроэкономика тұжырымдамалық ғылым болып табылады, бұл оның пәнінің ерекшелігінен туындайды. Осыған байланысты макроэкономикалық агрегаттау агрегатталатын элементтердің қасиеттерін жиынтықтауға келмейді, өйткені экономика күрделі органикалық жүйе бола отырып, эмердженттілік қасиетіне ие, яғни жүйенің қызмет етуінің жалпы оның құрамдас элементтерінің қасиеттеріне, сапалы жаңа құбылыстардың пайда болуына тән сипатының сәйкес келмеуі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пән негізгі экономикалық процестерді түзету және белгілеу үшін мемлекет қолданатын шаралар, іс-әрекеттер кешенін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың міндеттері: стратегиялық басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеру; қазіргі заманғы стратегиялық менеджменттің практикалық дағдыларын қалыптастыру; толық емес ақпарат пен сыртқы ортадағы тұрақты өзгерістер жағдайында басқарудың заманауи математикалық әдістер мен ғылыми тәсілдерге негізделген стратегиялық шешімдер қабылдау, сыни ойлау қабілеттері мен білімдерін кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кадрлық саясат негіздері және кадрлық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Адами ресурстарды жоспарлау - бұл көптеген тәуелсіз айнымалыларды - жаңа өнертабыстарды, популяциядағы өзгерістерді, өзгерістерге қарсылықты, тұтынушылық сұранысты, үкіметтің бизнеске араласуын, шетелдік бәсекелестікті және ең алдымен ұлттық нарықтағы бәсекелестікті қамтитын күрделі міндет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Пән оқытылады - макроэкономикалық деңгейде экономикалық шешімдерді таңдау және жүзеге асыру бойынша Үкіметтің іс-әрекеттері, шаралар жиынтығы. Экономикалық саясатты іске асыру қоғамдық маңызды мақсаттарға қол жеткізуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инновациялық менеджмент-жаңа тауарларды, өндірістік процестерді және экономикалық қатынастарды енгізумен байланысты стратегиялық менеджменттің бір бағыты. Тауарлардың жаңа түрлерін әзірлеу және енгізу – бұл жоғары сұранысқа ие, ешқандай қайтарымға кепілдік бермейтін процесс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерде қажетті білімді, сонымен қатар персоналды басқару жүйесін қалыптастыру, кадрлық жоспарлау, персоналды басқару технологиялары, оның дамуы мен мінез-құлқы, басқару тиімділігі саласында, персоналды басқару тиімділігін арттыру жобаларын әзірлеу әдістемесі саласында өзіндік жұмыс дағдылары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік менеджмент
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік менеджмент-Менеджмент бөлімі, оның мәні адам мінез-құлқының уәждемесін, әлеуметтік қатынастар мен олардың заңдылықтарын көрсететін процестер, ұйымның қызметіне байланысты персоналды басқарудың әртүрлі деңгейлерінде және басқа да салаларда қабылданатын экономикалық және басқа да шешімдердің әлеуметтік салдарларын талдау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік кадр саясаты
  Несиелер: 5

  «Мемлекеттік кадрлық саясат» пәнін игерудің мақсаты елдің жұмыспен қамтылған тұрғындарының кадрлық құрамының интегративті, маңызды белгілерін, даму тенденцияларын, оның аймақтық ерекшелігін ескере отырып кадр саясатының басым бағыттарының тиімділігін анықтайтын студенттердің білім кешенін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау
  Несиелер: 5

  Тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау оқиғалардың әрбір даму жағдайына оны жүзеге асыру мүмкіндігі берілуіне негізделген. Бұл тиімділіктің әрбір мәнін өлшеуге және тәуекел деңгейі төмен жағдайды іске асыру үшін таңдауға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетингтің теориялық және практикалық мәселелері, тауар, баға және тарату саясаты әдістерін, тауарлар мен қызметтерді жылжыту құралдарын қолданудың қазіргі түсінігі мен ерекшеліктері. Сатылымды ынталандыру, пайданы арттыру және тұтынушылармен ұзақ мерзімді байланыс орнату мақсатында сервистік

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс Мемлекеттік меншікті басқарудың әдіснамалық, әдістемелік және практикалық мәселелерін ашады, сонымен қатар студенттерде мемлекеттік сектор мен басқару механизмі туралы білімнің тұтас жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электрондық үкімет
  Несиелер: 5

  "Электрондық үкімет"пәні-бұл әр түрлі билік тармақтарының мемлекеттік билік органдары, азаматтар, ұйымдар және басқа да экономика субъектілері арасындағы сандық өзара іс-қимылды ұйымдастыру үшін технологиялар пакеті және ілеспе ұйымдастыру шараларының жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және жергілікті басқарудағы заманауи IT - технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу белгілі бір заңдылықтарға сәйкес дамитын ақпараттық саланың тұтастығын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және жергілікті сектор экономикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән негізгі қызмет түрі ретінде мемлекеттік басқару органдарының функцияларын орындайтын институционалдық бірліктерді қамтитын мемлекеттік басқару секторын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқарушылық шешім қабылдау
  Несиелер: 5

  Әр саланың даму жағдайларының нақты сұраныстары мен шектеулерін ескере отырып, әртүрлі проблемалық жағдайларда тиімді басқару шешімдерін қабылдаудың жүйелік тәсілін қолдану, мәдениетін дамыту. Басқару шешімін іске асыру процесін ақпараттық және коммуникативтік қолдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін негізгі ұғымдарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теория организации и организационное поведение
  Несиелер: 5

  Ұйымдастыру теориясының негізгі ұғымдары мен постулаттары, ұйымдастыру тәртібінің заңдары, заңдылықтары мен қағидалары қарастырылды.Ұйым теориясының барлық негізгі мектептері мен тұжырымдамалары ұсынылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқарудағы деректерді талдау негізінде шешімдер қабылдау
  Несиелер: 5

  Пән шешім қабылдауда жедел талдау технологияларын іс жүзінде қолдануға бағытталған. Ол мемлекет және әлемдік экономиканың теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық мәселелерін, нарықтық экономика жағдайындағы басқару теориясы мен практикасын және ұлттық экономиканың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқарудың барлық механизмдерін ұтымды пайдалануды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Муниципалдық менеджмент
  Несиелер: 5

  Оқыту пәні жергілікті аумақтық білім беру кәсіпорындары мен ұйымдарында бірыңғай ғылыми-техникалық саясатты іске асыру мақсатында жергілікті шаруашылықты басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздері, оларды әдістемелік қамтамасыз ету, әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын шешу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік кізмет
  Несиелер: 5

  «Мемлекеттік қызмет» пәні - мемлекеттік қызметшілердің құрамы мен функцияларымен қатар, әртүрлі елдердегі мемлекеттік басқару аппараттарының қызметін зерттейді. Атап айтқанда, айырмашылықтар мемлекеттік қызметшілердің әскери қызметке, құқық қорғау күштеріне, жергілікті әкімшіліктердің қызметкерлеріне, сондай-ақ сайланған саясаткерлерге қатысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік органдардың сыртқы саяси қызметі
  Несиелер: 5

  Пәнде халықаралық саяси үдерістегі мемлекеттің сыртқы саяси қызметі қарастырылады, үдерістерді жіктеу жүзеге асырылады, қазіргі заманғы мемлекеттің әлемдік саяси саладағы орны көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық география және аймақтану
  Несиелер: 5

  Пәнде экономикалық-географиялық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы негіздері; Экономикалық және географиялық процестерді модельдеу мен болжау мәселелері; өндірістік күштерді аумақтық ұйымдастыру және әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу мәселелері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 5

  бұл аймақтар туралы ғылым, өңірлер ретінде кеңістіктік ареалдар қарастырылады, оларды дамытудағы проблемалар өңірлік ғылым шешуге көмектесуі тиіс.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін игерудің мақсаты мемлекеттік басқару теориясы магистрантта мемлекеттік басқару туралы кешенді түсінік қалыптастыру және осы ақпаратты басқару саласында қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық дамуды мемлекеттік жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл пән болжау мен жоспарлаудың теориясы мен ұйымдастырылуының, экономикалық өсу қарқынын болжау әдістері мен тәсілдерін, экономика құрылымын, қаржы, адами ресурстар, әлеуметтік даму және тұтыну нарығы, логистика, инвестициялар, инновациялар, сыртқы экономикалық байланыстар мен өндірісті дамытудың әдіснамалық ұстанымдарын көрсетеді. салалар, өндірістік инфрақұрылым, халыққа қызмет көрсету, аймақтық даму.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономиканы басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты - студенттерді теориялық және практикалық материалдар, заңнамалық және құқықтық құжаттар негізінде Қазақстан экономикасын басқарудың теориясы мен практикасы саласында оқыту. Сонымен қатар оқытудың негізгі мақсаты - түлектің ұлттық экономиканы басқару саласында және басқарудың негізгі дағдыларын қалыптастыру саласында жеткілікті білім алуын қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқаруды талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән мемлекеттік билік органдары мен олардың лауазымды тұлғаларының қоғам игілігі үшін әзірленген жоспарды іс жүзінде іске асыру және мемлекетті нығайту бойынша қызметін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде дағдарысқа қарсы басқарудың теориялық негіздері мен нормативтік-заңнамалық базасын оқытады. Ұйымның дағдарыстық жағдайын диагностикалау әдістемесімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гендерлік саясат негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттердің отбасылық қатынастар, ерлер мен әйелдердің теңдігі саясаты туралы теориялық білімдерін меңгеруге бағытталған. Студенттер отбасылық қатынастарды ұйым-дастыруға, принциптеріне, құрылымдарына ерекше назар аудару және ерлер мен әйелдердің тең құқылық заңдарын сақтау, ерлер мен әйелдердің тең құқылығына қатысты заңдарды ұстануы, балалардың құқықтарын отбасылық диспотизмнен қорғауын білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде стратегиялық жоспарлау методологиясының негіздері, макроэкономикалық жоспарлау, ұлттық стратегияларды әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көшбасшылық және команда құру
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде әлеуметтік көшбасшылықтың теориясы мен типологиясы; әлеуметтік ортадағы әлеуметтік көшбасшылықтың мәні мен көріністері; көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Акмеология және жеке және әлеуметтік жетістіктердің негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән акмеологияны адамның жеке іс-әрекетінің барлық түрлерінде максималды жетілуге ​​жетудің заңдары (тәсілдері) туралы ғылым ретінде зерттейді, сонымен бірге оның жетілу кезеңінде және әсіресе осы дамудың ең жоғарғы деңгейіне жеткен кезде адам дамуының заңдылықтары мен механизмдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқарушылық консалтинг
  Несиелер: 5

  Басқару немесе басқарушылық кеңес беру мәселелері бойынша Консалтинг басшыларға олардың ұйымдарының алдында тұрған практикалық міндеттерді талдауға және шешуге көмектесетін маңызды кәсіби қызмет деп танылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу барысында мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтары, негізгі заң ұғымдарын анықтау, сондай-ақ конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде теориялық негіз бойынша білім кешенін қалыптастыру және стратегиялық талдау мәселелері бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады, бұл ұйымның сыртқы және ішкі ортасын Стратегиялық талдау әдістемесін меңгеруді, компанияның жай-күйінің диганостикасын және стратегияны әзірлеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МЖБ жүйесіндегі жанжалдарды шешу механизмдері
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтанулық зерттеулердің және мемлекеттік қызметтегі жанжалдарды басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттейді; мемлекеттік қызметтегі жанжалдар мен жанжалдарды басқару тетіктері кезіндегі басқарушылық шешімдерді әзірлеуге әдістемелік көзқарастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде қақтығыстарды басқарудың негізгі теориялары мен концепциялары; ұйымдастыру мәдениетінің түрлері және оны қалыптастыру әдістері; жалпы ұйымдастырушылық басқарудағы қақтығыстарды басқарудың рөлі мен орны және оның ұйымның стратегиялық міндеттерімен байланысы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік тапсырыс
  Несиелер: 5

  Пәннің мәні ҚР әлеуметтік, саяси және экономикалық үдерістері контекстінде мемлекеттік қажеттіліктер үшін тапсырыстарды орналастырудың жалпы принциптері; тапсырыстарды орналастыру процедураларын жүзеге асырудың негізгі әдістері, мемлекеттік тапсырыстарды орналастырудың нормативтік құқықтық базасы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік сатып алулар
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты мемлекеттік сатып алуды басқару жүйесі туралы толық түсінік беру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР Экономика салаларындағы монополияға қарсы реттеу
  Несиелер: 5

  Пән нарықтық экономикадағы монополияға қарсы реттеу проблемалары туралы білім береді - экономикалық саясаттың негізгі категориялары, заңдылықтары, әсіресе олардың көріністері мен әрекеттері, табиғи монополиялардың табиғаты бойынша әртүрлі мектептердің тұжырымдары мен көзқарастары, құбылыстарды, процестер мен механизмдерді түсінуге негізделген экономикалық ойлауды қалыптастырады табиғи монополиялардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
  Несиелер: 5

  Инновациялық жобалардағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік пәні мемлекет пен бизнес мүдделерін келісуді және ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін инновацияға дейін жеткізу процесінде олардың бірлескен күш-жігерін үйлестіруді ескере отырып, инновациялық жобаларды іске асыру кезінде мемлекеттік және жеке меншік сектор ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ресурстарды мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  «Мемлекеттік ресурстарды басқару» пәні басқару саласындағы теориялық және әдістемелік әзірлемелердің заманауи бағыттарын зерттейді; ресурстарды басқарудың заманауи әдістері мен тәсілдері; қазіргі ресурстарды басқару мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Курсты оқып жатқанда студенттер жобаны басқару әдістемесі мен жүйесі, жобаны басқарудың қолданыстағы стандарттары, жобаны жоспарлау, жобалық коммуникацияны дамыту, жобалық топтың жұмысы, жобалық тәуекелдерді басқару сияқты негізгі дағдыларды қалыптастыру туралы жан-жақты біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жобалық менеджмент саласындағы жүйелік базалық білімнің толық көлемін қамтамасыз ету және практикалық мысалдар мен тапсырмалар алу үшін мүмкіндік беру, қазіргі жағдайда экономиканың әртүрлі секторларындағы ұйымдарда жобаларды сәтті басқаруға қажетті негізгі дағдыларды шоғырландыру. Пәнді оқу барысында студенттер практикада өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде - басталғаннан аяғына дейін жобаларды іске асыру кезінде менеджердің негізгі міндеттерінің шешімін таба ��әне өңдей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән мемлекеттің инвестициялық саясатын қалыптастыру стратегиясы мен тактикасы мәселелерін, оның экономикалық негізін, инвестициялық ресурстарды тиімді пайдаланудың принциптері мен негізгі жолдарын, тікелей инвестицияларды муниципалдық қолдау мәселелерін, сондай-ақ шетелдік инвестицияларды тартудың түрлері мен негізгі бағыттарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - бәсекелі ортадағы кәсіби қызметтегі болашақ кәсіби дағдыларды қалыптастыру және корпоративті басқару принциптерін тарату. Пәнді оқып-үйренудің негізгі міндеті: корпоративті басқарудың терминологиясын және қазіргі заманғы корпоративтік басқару жүйесін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік экономикалық болжамдау
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық және әлеуметтік құбылыстарды танып білудің ғылыми әдістеріне негізделген экономикалық және әлеуметтік болжамдарды әзірлеу процесін және экономикалық болжамдардың әдістері, тәсілдері мен құралдарының барлық жиынтығын пайдалануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік корпоративтік сектор
  Несиелер: 5

  Бұл пән корпоративтік басқарудың мәнін, принциптерін және функцияларын; корпоративтік басқару жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін; компаниялардың тиімді қызметін ұйымдастырудағы және меншік иелерінің құқықтарын қорғаудағы корпоративтік басқарудың рөлін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық дамуды басқару
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық және әлеуметтік құбылыстарды танып білудің ғылыми әдістеріне негізделген экономикалық және әлеуметтік болжамдарды әзірлеу процесін және экономикалық болжамдардың әдістері, тәсілдері мен құралдарының барлық жиынтығын пайдалануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобалық қаржыландыру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студент жобалардың оңтайлы құрылымын таңдау, жобаларды сараптауды ұйымдастыру, ақпараттық және инвестициялық меморандумдарды және инвестициялық шарттар парақтарын қалыптастыру, қаржылық модельдеу мен қаржылық құрылымдауды құру және құру, тәуекелдерден жалтару жүйесін құру тәжірибелік дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорын ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  "Кәсіпорын ресурстарын басқару" пәні-студенттерде кешенді, жүйеленген, тереңдетілген білімді қалыптастырады, экономиканың қазіргі жағдайында ұйымдардың қызметімен байланысты негізгі заңдылықтар мен мәселелерді зерделейді,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге, кәсіби қызметті орындауға жоғары мотивацияны меңгеруге қабілетті; Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасаудың білімі мен практикалық дағдыларын меңгеруге қабілетті; Дін, гендерлік саясат, экономика, құқық, экология ұғымдары мен негізгі категорияларын меңгеруге қабілетті

 • Код ON2

  Кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру; есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу; кәсіби қызметте ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу және олар үшін жауапкершілік алуға дайын болу

 • Код ON3

  Басқарушылық қызметтің теориялық негіздерін меңгерген, авторлық жаңашыл идеяларды іске асыруға қабілетті, мемлекеттік секторды стратегиялық басқарудың, жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген, идеяларды генерациялауға қабілетті болу стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылық пен биліктің негізгі теорияларын пайдалану дағдыларын меңгерген

 • Код ON4

  Мемлекеттік реттеу органдарының шешімдер қабылдау тетіктерін, қойылған міндетке сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу үшін жоспарлау және болжау әдістемесін таңдауға, есептеу нәтижелерін талдауға және алынған қорытындыларды негіздеуге, ұйымдық құрылымды жобалауға, өкілеттіктер мен жауапкершілікті бөлу негізінде жүзеге асыруға қабілетті, персоналды басқару және кадрлық жоспарлау технологияларын меңгерген

 • Код ON5

  Шетелдік көздерден кәсіби қызмет саласындағы ақпаратты алуға және бағалауға мүмкіндік беретін деңгейде шет тілдерінің біріне ие, тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға қабілетті

 • Код ON6

  Экономикалық, әлеуметтік, саяси ортаның жай-күйін, мемлекеттік билік органдарының қызметін бағалау кезінде сандық және сапалық талдау дағдыларын, жұмыс уақытын өзін-өзі ұйымдастыру, ресурстарды ұтымды қолдану және басқа орындаушылармен тиімді өзара іс-қимыл әдістерін меңгерген, әріптестік түрлерін негізді таңдауға қабілетті; мемлекеттік және өңірлік деңгейлерде МЖӘ ұйымы жобасының бағдарламасын қалыптастыру

 • Код ON7

  Кәсіби қызметтің басымдықтарын анықтай алады, басқарушылық шешімдерді әзірлеп, тиімді орындай алады, басқарушылық шешімдерді талдау, болжау, оңтайландыру және экономикалық негіздеу әдістерін қолданады; мемлекеттік аппарат қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға ықпал етеді, тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық коммуникацияларды жүзеге асырады, жанжалды әзірлеу, түсіндіру, жанжалды жағдайлардың деңгейлері мен сатыларын талдау әдістерін біледі.

 • Код ON8

  Мемлекеттік қызмет лауазымдарында адамдардың іс-әрекеті мәселелері бойынша әдістемелік және анықтамалық материалдарды әзірлей алады, ұйымдастыру құрылымын жобалай алады, өкілеттік пен жауапкершілікті оларды беру негізінде бөлуді жүзеге асыра алады; мемлекеттік билік органдарында іс қағаздарын және құжат айналымын жүргізе алады, қызметтік іс-әрекетті технологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асыра алады

 • Код ON9

  Мүдделер қақтығысы мен сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының туындауын болдырмау бойынша тиімді шаралар қабылдауға, дағдарысқа қарсы басқаруды ұйымдастыру, дағдарысқа қарсы басқаруды тиімді ұйымдастыру үшін қажетті құзыреттілікке ие болу, сыртқы саяси тақырып бойынша пікірталас жүргізу, халықаралық бейіндегі топтар мен ұжымдарда жұмыс істеу, Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қорғау

 • Код ON10

  Экономикалық ортада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдай алады, экономиканы монополияға қарсы реттеумен байланысты тәуекелдер мен қатерлерді анықтай алады және талдай алады; корпоративтік басқару тиімділігін бағалау әдістері мен тәсілдерін, ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгерген, жобалар мен бағдарламаларды әзірлеуге және енгізуге, жобалау-талдау қызметін дамытуға қатыса алады

6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top