Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01506 Математика (бейіндік) в Yessenov University

 • Патенттану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: патенттанудың қазіргі жағдайымен, патенттік заңмен, авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңмен, өнертабыс объектілерімен, өнертабысқа өтінім жасаумен, патенттік құжаттаманы іздеумен және патенттік іздеу түрлерімен таныстыру. Курста зияткерлік өнеркәсіптік меншіктің барлық объектілері (Өнертабыстар, пайдалы үлгілер, өнеркәсіптік үлгілер, тауар белгілері және т.б.) бойынша Қазақстан Республикасының заңдары, сондай-ақ зияткерлік меншікті, оның ішінде өңірлік патенттік корпорацияларды қорғаудың халықаралық жүйелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математиканы оқытудың заманауи әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мамандандырылған арнайы мектептерде математиканы оқыту үшін заманауи ақпараттық, коммуникациялық, білім беру технологияларын, инновациялық әдістерін практикалық қолданудың дағдыларын дамыту. Пән инновациялық технологияларды қолданып, кәсіби-педагогикалық дағдыларын қалыптастыруға негізделеді. Пән білім берудегі қазіргі заманауи педагогикалық технологиялар, педагогикалық қарым-қатынасты ізгілендіру, демократияландыру негізіндегі технологиялар, оқушының əрекетін белсендіру жəне интенсивтендіру технологиялары және т.б. бөлімдерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары алгебраның таңдамалы тараулары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: есептерді математикалық тілге аудара білуін, диалектикалық ойлауын қалыптастыру. Жоғары алгебраны таңдамалы тарауларын оқыту студенттің білім дәрежесін көтеруге, ғылыми көзқарасын қалыптастыруға бағытталған. Пән мазмұны алгебралық теңдеулерді шешудің стандартты емес әдістері, параметрлермен берілген алгебралық есептерді шешу, теңдеудің симметриялығын пайдалану, функциялардың суперпозициясын пайдалану, сызықты емес алгебралық теңдеулерді жуықтап шешу мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты кәсіби қызметті табысты жүргізу үшін қажетті негізгі коммуникативтік дағдылар мен дағдыларды дамыту және өңдеу болып табылады. Пән кәсіби ортада қарым-қатынас жасау терминологиясын, сондай-ақ мәтінді аудару кезінде грамматикалық құрылымдар мен лексикалық ережелерді меңгеруге бағытталған. Пәнді оқу кезінде мамандыққа негізделген сөздер мен сөз тіркестерінің, негізгі терминдердің мағынасын және оладың эквиваленттерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық диагностика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: білім алушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін анықтаудың біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, диагностикалық әдістерді бағалау . Курс педагогикалық процесс объектісінің жағдайын анықтауға және оның одан әрі дамуын болжауға, сондай-ақ объектінің одан әрі даму перспективаларын анықтауға бағытталған. Пәнді оқу барысында педагогикалық диагностикалық құралдардың жіктелуі, тесттерді құру және бейімдеу технологиясы, педагогикалық диагностикалық әдістер және оларға қойылатын талаптар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: күрделі, құбылмалы ортада, жоғары белгісіздік жағдайында жұмыс жасайтын ұйымды тиімді басқару қағидаларын, әдіснамасын түсінуге қол жеткізу. Пәнді оқу практикалық іс-әрекеттегі басқару дағдыларын дамытуға, ұйымның тиімді жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мазмұны: бұл бағдарлама басқару функциялары, ұйымдарға өзгерістер енгізу, қақтығыстарды басқару және ұйымдастыру мәдениеті мәселелерін қисынды түрде қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперименттік зерттеулердің инновациялық әдістері және коммерцияландыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Математиканы оқыту әдістемесі саласындағы эксперименттік зерттеулерді жүзеге асыруда қолданылатын инновациялық әдістерді қарастыру. Курс өзінің эксперименттік-зерттеу қызметін жүзеге асыруға қабілетті магистрлерді даярлауды қамтамасыз етуге арналған. Курс жаңа идеяларды құруға бағытталған эксперименттік зерттеулердің әдістерін, зияткерлік қызмет нәтижелерін беру және коммерцияландыру нәтижесінде туындайтын нормативтік-құқықтық қатынастарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Киберпедагогика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: оқыту процесінде цифрлық технологияларды қолдануды жетілдіру, цифрлық контентті құру және цифрлық трансформацияны құруға қажетті дағдыларды дамыту, оқыту процесінде цифрлық технологияларды қолдануды жетілдіру. Курс желілік-оқытудың теориялық және қолдану принциптері негізінде онлайн курсын жүзеге асыру және жобалауда цифрлық ресурстарды, цифрлық технологияларды пайдалануға бағытталған. Курс интернет-технологиялар, виртуалды оқыту, сандық қызметтер мен құралдар арқылы жеке оқытуды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-басқару қызметінде болашақ мамандардың кәсіби-психологиялық құзыреттілігін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының теориялық – әдіснамалық негіздері, еңбек ұжымын басқару психологиясы және ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық ахуал, басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мәселелерін шешу әдістері, жеке адамға психодиагностикалық және психологиялық кеңес беру мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сандар теориясының таңдамалы тараулары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды сандар теориясында қолданылатын қазіргі алгебраның кейбір әдістерімен таныстыру. Бұл курс білімалушылардың алгебра, сандар теориясы бойынша іргелі білімдерін жетілдіруге қалыптастыруға бағытталған. Квадраттық қалыңдылар теориясы, сақина элементтерін идеал бойынша салыстыру, идеал бойынша қалыңдылар класының сақинасы, эпиморфизм теоремасы, біртұтастық аймақтың қатынастар өрісі, бөлінгіштік, бүтін аймақтың жай, құрама элементтері мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи мектептегі пәнаралық байланыс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі мектепте математика, физика, химия және информатиканы оқытудағы пәнаралық интеграцияның мәні, тарихы және маңызы туралы білімді қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде пәнаралық мазмұнның міндеттері, пәнаралық сипаттағы қолданбалы курстардың мақсаттары мен міндеттері, қолданбалы курстардың мазмұнын таңдаудың принциптері мен критерийлері, қолданбалы курстарды өткізу әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: математикалық талдау бойынша білімді кеңейту, ғылыми деңгейде кәсіби дағдыларды табысты игеру үшін конструктивті ойлау қабілетін дамыту. Пәннің негізгі ережелері жалпы математикалық және арнайы пәндерді табысты зерттеу үшін маңызды қолданбалы математикалық білімнің негізі болып табылады. Пән мазмұны функцияның интегралдық есептеулері, анықталған интегралдың қолданылуы, функцияны зерттеу тақырыптары теориялық материалдарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдаудың таңдамалы тараулары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: математикалық нақты және кешенді талдаудың белгілі мәліметтерімен танысу, сондай-ақ білім алушыларда ғылыми зерттеулер процесінде, практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пән мазмұны математикалық, нақты және кешенді талдаудың негізгі мәліметтерін меңгеру, ғылыми зерттеу принциптерін түсіну құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған, математикалық талдау, функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері, қатарлар теориясы қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалдық теңдеулердің қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Магистранттардың дифференциалдық теңдеулердің теңдеулердің қосымша тарауларыy талдау, оларды шешу жолдарын табу және зерттеу әдістері туралы түсініктерді қалыптастыру. Курс дифференциалдық теңдеулерді шешудің аналитикалық, сапалық және асимптоталық әдістерімен танысуға арналған. Пән мазмұны дифференциалдық теңдеулер теориясы, оның жіктелуі, теңдеулердің жалпы және дербес шешімдері, оларды табуды әдістері, Коши есебі мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалдық геометрия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: дифференциалды геометрия саласындағы магистранттардың іргелі дайындығы, математикалық білімнің және жаратылыстану пәндерінің басқа салаларында әрі қарай пайдалану үшін заманауи аппараттарды игеру. Пән математикалық әдістерді ғылыми зерттеулерге дайындауға бағытталған. Пән скаляр аргументті вектор - функциясы, жазық қисық, қисық доғасының ұзындығы, бет және оның жанамалары, беттегі қисықтар, нормаль иілім мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: математикалық физиканың негізгі ұғымдарымен, шешу тәсілдерімен таныстыру, шектік есептерін шешу әдістерін меңгерту. Пәнді оқыту қолданбалы есептерді шешуде математикалық физиканың теңдеулерін қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс математикалық физиканың негізгі теңдеулері, гиперболалық, параболалық, эллипстік түрдегі теңдеулер, гармониялық функцияның қасиеті және графиктік бейнесі, шектік есептерді шешу тәсілдері, Фурье әдісі мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Олимпиадалық және конкурстық есептерді шешуге үйретудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың математикалық есептердің дидактикалық және дамытушы функцияларын орындауға әдістемелік дайындығын жетілдіру. Пән математика пәні бойынша ғылыми зерттеулер жүргізетін педагог мамандардың шығармашылық негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Математикалық есептердің түрлері және анықтамасы, стандарт емес алгебралық, геометриялық есептерді шешу, олимпиадалық, конкурстық математикалық есептерді шешуде АКТ қолдану мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математиканы оқытуда АКТ- ны қолдану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: математика сабағында ақпаратты-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыру. Пән ақпараттық технологияларды қолдану арқылы математиканы оқыту процесінің кәсіби бағытын жүзеге асыруға бағытталған. Пән мазмұны математиканы оқыту үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу мәселелерін, математикалық есептерді шешуде қолданудың дидактикалық шарттарын және мүмкіндіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геометрияның таңдамалы тараулары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды геометрияның іргелі мәселелері бойынша қаруландыру және әртүрлі кеңістіктерді және геометриялық фигураларды зерттеудің топологиялық әдістерімен таныстыру. Пән геометрияны оқытуға болашақ кәсіби қызметіне қажетті әдістемелік дайындықпен қамтамасыз етуге бағытталған. Пән мазмұны математиканың әртүрлі салаларында қолданылатын геометриялық салулар және оларды шешу, қиылысу және алгебралық әдістерді пайдалану мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Математикалық пәндер бойынша семинарлар, практикалық сабақтар өткізеді, сандар теориясының, жоғары алгебраның, геометрияның, математикалық талдаудың, математикалық физиканың таңдалған тараулары бойынша математикалық есептерді жүйелі түрде шешеді

 • Код ON2

  Педагогикалық ұжымды басқару дағдыларына ие және менеджмент негіздерін біле отырып, мәселелерді шешеді және басқарушылық шешімдерін қабылдайды еді

 • Код ON3

  Математика саласында эксперименттік зерттеу міндеттерін қою және шешуде зерттеу мен патенттік іздеудің заманауи әдістемелерін қолданады

 • Код ON4

  Зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізіп, алынған нәтижелерді апробациялауды жүзеге асыра отырып, математиканы оқыту әдістемесі, пәнаралық оқыту, педагогикалық диагностика саласында зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді

 • Код ON5

  Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оқу сабақтарының және оқу ортасын құрудың мазмұнын анықтайды және нысандарын, әдістері мен құралдарын таңдайды

 • Код ON6

  Оқу-әдістемелік кешендер мен авторлық курстардың әдіснамасын біле отырып, математикалық пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер мен авторлық курстарды, математиканы онлайн және аралас оқыту бағдарламаларын әзірлейді

 • Код ON7

  Тілдерді білуі мен психология негіздерін пайдалана отырып, жұмыс берушілерді, кәсіптік бірлестіктер өкілдерін оқу-тәрбие процесіне тарта отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды

 • Код ON8

  Өзінің педагогикалық қызметінінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауды жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды, тілдерді және практикаға бағытталған арнайы курстарда білімін қолданады, кәсіби міндеттерді табысты шешу үшін жалпы кәсіби құзыреттіліктерді дамытады.

Top