Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01508 Химия (бейіндік) в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Менеджмент негіздері мен басқару психологиясын, эксперименттік зерттеу әдістерін, оқытудың заманауи әдістерін біле отырып, шет тілін еркін меңгеру деңгейінде меңгере отырып, еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді
  • Химия саласындағы эксперименттік зерттеу мәселелерін қою және шешуде қазіргі заманғы зерттеу әдістерін және патенттік іздеуді қолданады.
  • Химияны оқыту әдістемесі, пәнаралық білім беру, педагогикалық диагностика, ғылыми-зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық іс-әрекетке енгізу, алынған нәтижелерді тексеру салаларында зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді.
  • Жалпы химия, полимерлер химиясы, сирек және шашыраңқы металдар, химиялық экология саласындағы соңғы жетістіктерді талдайды және жүйелейді , оларды химия оқытушысының практикалық қызметінде қолданады
  • Прогрессивті экономикалық негізделген ресурстарды енгізуді негіздей отырып, химиялық экологияның өзекті мәселелерін және химиялық және экологиялық қауіпсіздікті талдау мен зерттеу кезінде эксперименттік жұмыстарды ұйымдастырудың аспектілерін бағалай отырып, заманауи және экологиялық қауіпсіз міндеттерді әзірлейді.
  • Химияны белсенді оқытудың әртүрлі әдістерін анықтайды, заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқу сабақтары мен оқу ортасын құрудың нысандарын, әдістері мен құралдарын таңдайды
  • Кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды, проблемаларды шешеді және басқарушылық шешімдер қабылдайды, педагогикалық ұжымды басқару дағдыларына ие және менеджмент негіздерін біледі
  • Өзінің педагогикалық қызметін рефлексиялауды және өзін-өзі бағалауды жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын айқындайды, кәсіби шет тілін және практикаға бағдарланған арнайы курстарды білуді қолданады, кәсіби міндеттерді табысты шешу үшін цифрлық және пәнаралық құзыреттерді дамытады .
Top