Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07110 Машина жасау (бейіндік) в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Машина жасаудың даму аспектілерін, менеджмент және психология және менеджмент негіздерін, эксперименттік зерттеу әдістерін біле отырып, өндірістік және ғылыми мәселелерді жұмыс барысында шешеді.
  • Нәтижелерін одан әрі коммерцияландыру және машина жасау кәсіпорындарының практикалық қызметіне енгізу арқылы өзінің тәжірибелік зерттеулерін, конструкторлық әзірлемелерін және патенттік іздестіруді ұйымдастырады және жүргізеді.
  • Технологиялық процестерді автоматтандыру принциптерін, олардың өндірісін технологиялық дайындауды, кәсіпорындардың жоғары тиімді жұмысын жүзеге асыруға бағытталған басқару жүйесінің функцияларын дамытуды, әртүрлі критерийлер бойынша жүйелерді таңдау дағдыларын жаттықтыруды зерттейді.
  • Машина жасау өнімдерін өндірудің технологиялық процестерін модельдеу, жобалау, автоматтандыру үшін заманауи ақпараттық және цифрлық технологияларды қолданады.
  • Конструкциялық және композиттік материалдарды өңдеу технологиясының негіздерін біле отырып, металл өңдеуге арналған станоктардың түрлерін анықтайды.
  • АЖЖ жүйелерінде үлгілерді жасау арқылы машина жасау объектілерінің жұмысының сенімділігі мен сапасын қамтамасыз етеді.
  • Мәселелерді шешеді және басқарушылық шешімдер қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды.
  • Одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды, мәдени дағдыларға ие бола отырып, өзінің эксперименттік және ғылыми-зерттеу қызметіне рефлексия мен өзін-өзі бағалауды жүзеге асырады.
Top