Жаңа білім беру бағдарламасы

8D09103 Заманауи ветеринариялық эпидемиология және қоғамдық денсаулықты сақтау в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Зерттеудің инновациялық әдістерін қарқынды және тиімді оқыту арқылы жаһандану жағдайында жануарлардың зооноздық ауруларын диагностикалау, алдын алу және бақылау саласында оңтайлы шешімдер қабылдауға қабілетті құзыреттіліктің жоғары деңгейдегі ғалымдарын даярлау
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D138 Ветеринария
 • Білім беру саласы 8D09 Ветеринария
 • Дайындық бағыты 8D091 Ветеринария

Оқыту нәтижелері

 • Ғылыми мәтіндерді құру кезінде академиялық адалдық мәдениетін қалыптастыру, халықаралық рецензияланатын басылымдарға жарияланымдар дайындау дағдыларын меңгеру
 • Ветеринариядағы заманауи зерттеу әдістерін, нәтижелерді талдау және түсіндіру дағдыларын меңгеру
 • Кәсіби этиканы түсініп, құзыретті тұлғаны қалыптастыру үшін құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің заңнамалық негіздерін меңгеру
 • Эпидемиологиялық процестерді математикалық модельдеу, инфекциялық және инвазиялық ауруларды бақылауды ұйымдастыру дағдыларын көрсету
 • Аса қауіпті ауруларды балаудың, болжаудың және дауалаудың инновациялық әдістемелерін пайдалану, жануарлар мен адамның зооноздық және трансшекаралық патогендерінің клиникалық белгілерін, ағымын, берілу әлеуетін анықтау
 • Биоматематиканың, соның ішінде биостатистиканың негізгі принциптерін, зерттеу дизайнында компьютерлік бағдарламаларды қолдану дағдыларын, алынған ақпаратты сыни бағалауды түсіну
 • Бірыңғай денсаулық концепциясын түсінуді көрсету және зооноздарды дауалау және бақылау үшін салааралық үйлестіру дағдыларын қалыптастыру
 • Жаһандық деңгейде тасымалданатын жануарлар және жануарлардан алынатын өнімдерді бақылау үшін ветеринария саласында мемлекетаралық командалық жұмыс дағдыларын меңгеру
 • Жануарлар мен адамның трансшекаралық аурулары мен протозооздары кезінде биоқауіпсіздік шараларын ұйымдастыруды қамтитын табын денсаулығының негізгі қағидаттарын қамтамасыз ету дағдыларын қалыптастыру
 • Жануарлар және жануарлардан алынатын өнімдердің қозғалысын сәйкестендіруді, қадағалауды және бақылауды қамтитын, зооноздық ауруларды дауалау мен бақылаудың халықаралық бағдарламалары туралы түсінікке ие болу
Top