Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M09101 Жануарлар ауруларын балау, емдеу және алдын алу (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ғылыми танымының жоғары деңгейіне ие және алған білімдерін өндірістік, ғылыми-зерттеу және педагогикалық салаларда іске асыруға қабілетті ветеринариялық бейіндегі жоғары білікті мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M138 Ветеринария
 • Білім беру саласы 7M09 Ветеринария
 • Дайындық бағыты 7M091 Ветеринария
 • Ветеринария саласындағы заманауи проблемалар
  Несиелер: 5

  Республиканың азық-түлік қауіпсіздігіндегі ветеринарияның жағдайын, құрылымы мен рөлін, жануарлардың жұқпалы және жұқпалы емес ауруларын диагностикалаудың, алдын алудың және емдеудің заманауи әдістерін зерттейді. Ветеринариялық медицинаның қазіргі заманғы өзекті мәселелері бойынша, оларды жоюдың ғылыми негізделген тәсілдері арқылы шешім қабылдау қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерде жеке зияткерлікті қорғау
  Несиелер: 5

  Қолданыстағы заңнама негізінде ғылыми зерттеулерде авторлық құқықты, патенттік құқықты, әзірлеу құпиясын қорғау мәселелерін қарастырады. Патенттік зерттеулер жүргізу, интернет желісінде зияткерлік зерттеулерді қорғау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патенттану және интеллектуальды құқығын қорғау
  Несиелер: 5

  Зияткерлік меншік пен авторлық құқықты қорғау, патенттік-ақпараттық зерттеулер жүргізу және өнертабыстарға ұлттық және халықаралық өтінімдер жасау салаларындағы білімдерін жинақтайды. Өнертабыс нысандарын, шығармашылық ойлауды түсіндіру дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тәжірибелік терапия
  Несиелер: 5

  Жануарлардың жұқпалы емес этиологиядағы аурулары кезінде диагностикалық, емдік және профилактикалық іс-шараларды жүргізудің тәжірибелік дағдыларды айқындайды. Жануарлар ауруларын диагностикалау мен емдеудің инновациялық технологияларын қолдану және ықтимал нәтижені болжау білімі мен дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас төлдердің жұқпалы емес ауруларының диагностикасы
  Несиелер: 5

  Төлдердің жұқпалы емес этиологиясының патологиялары кезінде этиопатогенездің және емдік-профилактикалық шаралардың теориялық және практикалық негіздерін қалыптастырады. Жануарлар төлдерінің ауруларының байқалуын, олардың өсуі мен дамуының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерімен корреляциялық байланысын анықтайды, ветеринария саласындағы ғылымның қазіргі жетістіктері контекстінде диагностика мен зерттеу әдістерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жануарлардың жұқпалы ауруларын эпизоотологиялық бақылау және болжау
  Несиелер: 4

  Індеттанулық мониторинг жүргізу және жануарлардың инфекциялық ауруларының пайда болуын болжау әдістерін зерделейді. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, жануарлардың инфекциялық ауруларының пайда болуы мен таралу қаупін талдау және бағалау дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зооантропонозды аурулардын алдын алу және күрес шаралары
  Несиелер: 4

  Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы зооантропоноздық аурулар бойынша эпидемиологиялық жағдайды зерттейді, зооантропозооноздар пайда болған кезде дауалау іс-шараларын ұйымдастыру және халықты қорғау мәселелерін қарастырады. Әлеуметтік және кәсіби жауапкершілікті ескере отырып, зооантропозооноздар пайда болған кезде халықпен жұмыс істеудің теориялық және практикалық дағдыларының жоғары деңгейін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша білім алып жатқан магистранттарға жоғары мектеп педагогикасының жалпы проблемаларын, әдіснамалық және теориялық негіздерін, оқыту мен тәрбиелеуді талдау дағдыларын, жоспарлау мен ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологиялардың элементтерін түсінуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эксперименттің теориясы мен әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми экспериментті ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын қалыптастырады, зерттеу әдістерін таңдауды негіздеуге мониторинг және әдіснамалық тәсіл мәселелерін зерттейді. Ғылыми тәжірибені қою кезінде теориялық және практикалық білімдерді ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін негіздей отырып біріктіреді және оларды түсіндіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Психологиялық заңдар мен басқару заңдылықтары мен еңбек сапасын зерттеу арқылы адамдардың ұйымдасқан іс-әрекетін басқару дағдыларын қалыптастырады, ғылыми негізделген шешімдер қабылдау, басқа адамдардың іс-әрекеттерін құрылымдау, ұйымды басқару қабілеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби).
  Несиелер: 5

  Шет тілін жетік меңгеруде, білім мен дағдыларды бағалауда, заманауи еуропалық форматтың өлшемдерін ескере отырып, мәдениетаралық және тіларалық коммуникация саласындағы кәсіби маңызды құзіреттерді дамытады. Магистранттарда халықаралық ғылыми қызметке орналысуға мүмкіндік беретін ғылыми жазбаша сөйлеу мәдениетін арттыруға және де ауызша, жазбаша кәсіби тілдік құзіреттерді жоғары деңгейде дейін қалыптастырып дамытады, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейте отырып, білім алушылардың кәсіби және ғылыми қызметінің перспективалық бағыттарын анықтайды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табын денсаулығын басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Табын денсаулығын басқару, өнімді жануарлардың биоқауіпсіздігі мен гигиенасын сақтауды қамтамасыз ету салаларындағы білімді қалыптастырады. Мал шаруашылықтарында ветеринариялық-санитариялық іс-шараларды жүргізуді, азықтандыруды және бағып күтуді ұйымдастыру дағдылары мен икемдерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  Зерттеуге әдістемелік және диалектикалық көзқарас дағдыларын қалыптастырады, философиялық білімді жинақтайды, тарихи даму мәселелері мен құрылымын зерттейді, ғылыми танымның заңдылықтары мен тенденцияларын талдайды, ғылыми - зерттеу жұмысының нәтижелілігін жүйелейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Жануарлардың экзотикалық инфекциялық аурулары
  Несиелер: 5

  Ең өзекті экзотикалық инфекциялық аурулар бойынша індеттік жағдайды зерттейді, Клиникалық-зертханалық зерттеулер жүргізу арқылы диагноз қою, осы патологияны дауалау және жою шараларын әзірлеу кезінде дәрігерлік ойлау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Жануарлардың саулығы және ауруларын алдын-алу
  Несиелер: 5

  Жануарлардың денсаулығын сақтау мәселелерін, олардың әл-ауқатына әртүрлі факторлардың әсерін зерттейді. Мал шаруашылығы шаруашылықтарында және елді мекендерде профилактикалық жұмыстың негізгі аспектілерін көрсетеді. Жұқпалы аурулар туындаған кезде карантиндік және шектеу іс-шараларын белгілеу қағидаларын айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Жануарлардың, құстардың және балықтардың протозооздары
  Несиелер: 5

  Жануарлар, құстар мен балықтардың протозооздарын балаудың заманауи паразитологиялық, серологиялық және молекулалық-биологиялық әдістерін зерттейді. Ветеринариялық протозоологиядағы мәселелерді оларды зерттеу саласына қатысты кеңірек контексттерде түсіну мен шешу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ветеринариялық акушерліктегі зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Табынның көбеюіндегі заманауи зерттеу әдістерін қарастырады, жыныстық құбылыстардың анықтамасын, акушерлік патологияны диагностикалаудың клиникалық, биофизикалық және зертханалық әдістерін зерттейді. Аталықтар мен аналықтардың репродуктивті функцияларын, шәуетті зерттеу дағдыларын анықтайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Күйіс малдарының инвазиялық аурулары
  Несиелер: 5

  Күйіс қайыратын жануарлардың гельминтоздарын, арахноэнтомоздарын және протозооздарын диагностикалаудың, алдын алудың және емдеудің заманауи әдістерін, сондай-ақ олардың таралу жолдарын зерттейді. Инвазиялық ауруларды диагностикалау кезінде қолданылатын серологиялық және молекулалық-биологиялық әдістердің нәтижелерін түсіндіру, ауруларды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON9

  Ветеринариядағы заманауи проблемаларды түсіну және алынған білім мен пайымдауларды пайдалануға байланысты жауапкершіліктің әлеуметтік және этикалық нормаларын ескере отырып, оларды шешудің негізгі жолдарын тұжырымдау

 • Код ON10

  Жануар ағзасының физиологиялық жағдайын ескере отыра, заманауи биофизикалық зерттеу әдістерін қолдану арқылы, акушерлік патологиялардағы диагностикалық шараларды таңдау үшін қажетті білімге ие болу және зерттеу нәтижелерін түсіндіру

 • Код ON1

  Ветеринария саласындағы білімді көрсету, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет туралы ұғымдарды тұжырымдау, ойлау қабілеті жоғары құзыретті тұлғаны қалыптастыру үшін академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын анықтау, академиялық мәтіндерді жазу, рефераттау, зерттеу нәтижелерін құрастыру және ресімдеу әдістерін ажырату

 • Код ON2

  Заманауи ғылымның дамуының негізгі философиялық мәселелерін түсіну және оның ғылымның даму тарихымен байланысын бағалау, жоғары мектеп педагогикасы, басқару психологиясы туралы білімді шет тілдерін қолдана отырып ғылыми-зерттеу қызметіне біріктіру (кәсіби).

 • Код ON5

  Жануарларда патологиялық процестердің пайда болуындағы микроорганизмдердің рөлін интерпритациялау, иммунология мен серологияның негіздерін, сондай-ақ індеттік процестің негізгі буындарының маңыздылығын түсіндіру.

 • Код ON6

  Ветеринариядағы құжат айналымының заңнамалық регламенттелуі және номенклатурасына қатысты сұрақтарды кәсіби қызметте қолдану, ветеринариялық іс-шаралардың экономикалық негіздемесін талдау

 • Код ON3

  Зияткерлік меншік пен авторлық құқықты қорғау саласында білімге ие болу, патенттік-ақпараттық зерттеулер жүргізу және өнертабыстарға ұлттық және халықаралық өтінімдер жасау

 • Код ON4

  Ветеринариялық-санитариялық шараларды ұйымдастрыудың негігі принциптерін тұжырымдау, инфекциялық және инвазиялық этиологиядағы ауруларды дауалаудың әдістерін білу, сондай-ақ осы патологиялар кезінде емдік-дауалау шаралардың әдістемесін ұсыну

 • Код ON7

  Жануарлардың және төлдердің жұқпалы емес этиологиядағы патологиялары кезінде этиопатогенездің және емдік-профилактикалық шаралардың теориялық және тәжірибелік негіздерін тұжырымдау, зертханалық диагностика дағдыларына ие болу және алынған нәтижелерді интерпретациялау

 • Код ON8

  Эксперимент теориясы мен әдістерін ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерімен біріктіру және оларды зерттеу саласын ескере отырып түсіндіру

 • Код ON11

  Жануарлар мүшелері мен тіндерінің анатомиялық және физиологиялық жағдайы туралы білімді интеграциялау, әртүрлі патологияларда диагностикалық әдістерді қолдану, ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде дәрігерлік ойлауды меңгеру

 • Код ON12

  Жануарлардың тәжірибелік терапиясын ұйымдастырудың негізгі принциптерін тұжырымдау, жұқпалы емес этиологиядағы аурулардың терапевтік техникасы мен аспаптық диагностикалаудың заманауи әдістерін білу, заманауи жабдықтарды қолдана отырып ветеринариялық манипуляция жүргізу әдістемесін меңгеру және алынған нәтижелерді түсіндіру

Top