Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M09101 Жануарлар ауруларын балау, емдеу және алдын алу (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ғылыми танымының жоғары деңгейіне ие және алған білімдерін өндірістік, ғылыми-зерттеу және педагогикалық салаларда іске асыруға қабілетті ветеринариялық бейіндегі жоғары білікті мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M138 Ветеринария
 • Білім беру саласы 7M09 Ветеринария
 • Дайындық бағыты 7M091 Ветеринария

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жануарлар мүшелері мен тіндерінің анатомиялық және физиологиялық жағдайы туралы білімді интеграциялау, әртүрлі патологиялар мен зат алмасу бұзылыстарда диагностикалық әдістерді қолдану, ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде дәрігерлік ойлауды меңгеру
 • Жануар ағзасының физиологиялық жағдайын ескере отыра, заманауи биофизикалық зерттеу әдістерін қолдану арқылы, акушерлік патологиялардағы диагностикалық шараларды таңдау үшін қажетті білімге ие болу және зерттеу нәтижелерін түсіндіру
 • Ветеринария саласындағы білімді көрсету, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет туралы ұғымдарды тұжырымдау, ойлау қабілеті жоғары құзыретті тұлғаны қалыптастыру үшін академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын анықтау, академиялық мәтіндерді жазу, рефераттау, зерттеу нәтижелерін құрастыру және ресімдеу әдістерін ажырату
 • Тірек-қимыл ағзалары жүйесінің құрылымының заңдылықтары туралы білімді интеграциялау, жануарлардың әртүрлі жарақаттары кезінде диагностикалау мен емдеудің заманауи әдістерін қолдану.
 • Эксперимент теориясы мен әдістерін ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерімен біріктіру және оларды зерттеу саласын ескере отырып түсіндіру
 • Ветеринариядағы заманауи проблемаларды түсіну және алынған білім мен пайымдауларды пайдалануға байланысты жауапкершіліктің әлеуметтік және этикалық нормаларын ескере отырып, оларды шешудің негізгі жолдарын тұжырымдау
 • Жануарлардың практикалық терапиясын ұйымдастырудың негізгі принциптерін тұжырымдау, өнімді және өнімсіз жануарлардың жұқпалы емес этиологиясы ауруларының терапевтік техникасы мен аспаптық диагностикасының заманауи әдістерін білу, заманауи жабдықты қолдана отырып ветеринариялық манипуляция жүргізу әдістемесін меңгеру және алынған нәтижелерді түсіндіру
 • Жануарлар мен жас жануарлардың жұқпалы емес этиологиясының патологиялары, оның ішінде өнімді малдың метаболикалық бұзылыстары кезінде этиопатогенездің және емдеу-алдын алу шараларының теориялық және практикалық негіздерін тұжырымдау, зертханалық диагностика дағдыларына ие болу және алынған нәтижелерді түсіндіру
 • Зияткерлік меншік пен авторлық құқықты қорғау саласында білімге ие болу, патенттік-ақпараттық зерттеулер жүргізу және өнертабыстарға ұлттық және халықаралық өтінімдер жасау
 • Ветеринариядағы құжат айналымының заңнамалық регламенттелуі және номенклатурасына қатысты сұрақтарды кәсіби қызметте қолдану, ветеринариялық іс-шаралардың экономикалық негіздемесін талдау
 • Заманауи ғылымның дамуының негізгі философиялық мәселелерін түсіну және оның ғылымның даму тарихымен байланысын бағалау, жоғары мектеп педагогикасы, басқару психологиясы туралы білімді шет тілдерін қолдана отырып ғылыми-зерттеу қызметіне біріктіру (кәсіби).
 • Ветеринариялық-санитариялық шараларды ұйымдастрыудың негігі принциптерін тұжырымдау, инфекциялық және инвазиялық этиологиядағы ауруларды дауалаудың әдістерін білу, сондай-ақ осы патологиялар кезінде емдік-дауалау шаралардың әдістемесін ұсыну
Top