Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08106 Агротехнология в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Пән математикалық талдау негіздерін қарастырады. Ықтималдықтар теориясының және математикалық статистиканың негіздері. Матрицалық алгебра, Аналитикалық геометрия және математикалық талдау, статистикалық деректерді жинау және өңдеу, Ақпарат теориясы, сандар теориясы. Функцияны дифференциалдық және интегралдық есептеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агрометеорология
  Несиелер: 5

  Пән ауданның метеорологиялық және климаттық жағдайларының қалыптасу заңдылықтарын және олардың ауыл шаруашылығына әсерін зерттейді. Метеорологиялық факторлар және оларды өлшеуге арналған құрылғылар сипатталады. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабына терең агроклиматтық баға беріліп, қолайсыз метеорологиялық құбылыстар мен олардың әсерінен қорғау әдістері, агрометеорологиялық болжамдардың түрлері мен әдістері, климаттың өзгеруінің ауыл шаруашылығы өндірісіне әсері сипатталып зерттеледі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биология
  Несиелер: 5

  Пән организмдердің өсімдік түрлерінің алуан түрлілігі, эволюциялық және онтогенетикалық даму кезеңдері, өсімдіктердің вегетативтік және генеративтік органдарының морфологиясы мен анатомиясы, олардың әртүрлілігі мен метаморфоздары, филогенезі және онтогенезі, өсімдіктердің көбеюі және олардың биологиялық мәні туралы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері әртүрлі салалардағы сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін заңдық жауапкершілік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың тіршілік әрекетінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау бойынша, қауіпті жағдайлардың туындау себептері мен жағдайларының алдын алу бойынша, төтенше жағдайлардың ықтимал салдарларынан халықты және өндірістік қызметкерлерді, халық шаруашылығы объектілерін қорғау бойынша білімдерін, практикалық дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар әйелдер мен жастардың еңбегін қорғау ерекшеліктері, еңбекті қорғау жөніндегі заңнаманың орындалуын қадағалау және бақылау, еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік негіздерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік композициялары және флористика
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді флористикалық композициялар жасауға арналған өсімдік материалдарының алуан түрлілігімен, флористиканың стильдерімен және бағыттарымен, осы өнер бағытының даму тарихымен және оның қазіргі жағдайымен таныстырады, оның басқа пәндермен және биология ғылымдарымен байланысын көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық және органикалық химия
  Несиелер: 5

  Пән химияның негізгі заңдылықтарын, химиялық процестердің жүру заңдылықтарын, ерітінділерді, ерітінділерде жүретін реакцияларды, тотығу-тотықсыздану процестерін, комплексті қосылыстардың қасиеттерін, биогендік элементтерді; қаныққан, қанықпаған және ароматты көмірсутектер, галогенді көмірсутектер, құрамында оттегі бар органикалық қосылыстар – спирттер, эфирлер, альдегидтер және кетондар, карбон қышқылдары, полифункционалды қышқылдар, көмірсулар; құрамында азот бар органикалық қосылыстар – аминдер мен аминқышқылдарын зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің жүйелілігі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу гүлді өсімдіктердің түрі, туысы, тұқымдасы, класы, патшалығы, кластары мен тұқымдастарының негізгі белгілері, жергілікті жабайы және мәдени өсімдіктердің негізгі түрлері туралы түсінік береді; әртүрлі патшалықтар мен бөлім өкілдерінің құрылымы мен тіршілігінің ерекшеліктерін; өсімдіктер мен жансыз және тірі табиғат факторларының байланысы, өсімдіктердің бірге тіршілік етуге бейімделуі; өсімдіктердің табиғаттағы рөлі, адам өміріндегі, халық шаруашылығындағы маңызын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің қазіргі ғылым туралы білімдерін қалыптастыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарын дұрыс ұйымдастыруға, тәжірибелерді жоспарлау және жүргізуге, статистикалық өңдеу және тәжірибе нәтижелерін бағалауға, сонымен қатар әдістер мен әдістерді меңгеру туралы түсініктерін қалыптастыруға, кәсіби қызметте ғылыми ақпаратты ұсынуды дайындауға және қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері және құқық
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық теория пәні мен зерттеу әдістерін, қоғамдық өндіріс негіздерін және қоғамдық шаруашылық нысандарын, нарықтық жүйенің қызмет ету механизмін, өндірісті, кәсіпорынның шығындары мен кірістерін, халық шаруашылығын білуге ықпал етеді. Экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде экономикалық өсу мен нарықтық экономиканың тұрақсыздығына, инфляция мен жұмыссыздыққа баға береді. Ұлттық экономикадағы қаржы-кредиттік жүйесі және экономикалық қауіпсіздік бойынша білім мен дағдыларды меңгеруге мүмкіндік ұсынады. Мемлекет және құқық теориясының негіздері, конституциялық, әкімшілік, азаматтық, еңбек, отбасы, қылмыстық құқық негіздері туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақтану
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу келесі бөлімдер бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді: жер қыртысының құрылымы, минералогиялық және химиялық құрамы, топырақ түзілу факторлары мен процестері, шығу тегі, топырақтың минералды және органикалық бөлігінің құрамы, топырақтың физика-химиялық қасиеттері, топырақтың генезисі мен жіктелуі, топырақ эрозиясы , топырақ құнарлығы мен оның жоғарылауын бағалау әдістемесі, елдің әртүрлі аймақтарында дақылдардан тұрақты өнімін алудағы құнарлылықтың оңтайлы параметрлері және топырақтың қасиеттері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы
  Несиелер: 5

  Физиологиялық процестерді, организмдердің химиялық құрамын, сондай-ақ өсімдіктердің өнімділігі мен өсімдік өнімдерінің сапасын, сондай-ақ қоршаған ортаның әртүрлі қолайсыз жағдайларындағы өсімдіктердің тұрақтылығын анықтайтын организмдердің тіршілік әрекетінің негізінде жатқан заттар мен энергияның өзгеруін зерттеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің курсы ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестері мен ауруларының дамуы мен таралуының биологиялық ерекшеліктерін зерттеуді қарастырады. Студенттер зиянкестерді анықтау, алдын алу және жою шараларының қажеттілігі туралы шешім қабылдау, пестицидтерді қолдануды жоспарлау, оларды қолданудағы қауіпсіздік ережелерін ескере отырып, өсімдіктерді қорғау шараларын ұйымдастыру және өткізу бойынша практикалық дағдыларды меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Агрохимия
  Несиелер: 5

  Агрохимия егіншілікті химияландырудың ғылыми негізі. Ауыл шаруашылығын химияландыру және агрохимиялық қызметтің қалыптасу тарихы. Химиялық құрам және қоректік элементтерді шығару. Өсімдіктердің қоректенуі және оны реттеу тәсілдері. Өсімдіктердің минералдық қоректену жағдайлары мен өсімдік диагностикасының әдістері. Топырақтың химиялық мелиорациясы. Топырақтағы азот , фосфор, калий режимдері. Тыңайтқыштардың түрлері: қарапайым, кешенді (аралас, күрделі, аралас). Органикалық тыңайтқыштар. Тыңайтқыштарды сақтау және оларды енгізуге дайындау. Тыңайтқыштарды қолданудың экологиялық аспектілері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы химия
  Несиелер: 5

  Қолданбалы химия курсында студенттер алған теориялық білімдерін тереңдетіп, жаңа практикалық дағдыларды қалыптастырады. Мысалы, бірінші курста зерттелген формальды кинетика заңдылықтары ашық реакторларға қолданылады, тотығу процестері Е-рН диаграммаларын зерттеумен толықтырылады. Сондай-ақ, қарастырылады: жоғары молекулалық қосылыстар мен радикалдар, химиялық технологиялар өндірісінің мысалдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылығында машиналарды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән ауылшаруашылық өндірісіндегі технологиялық үдерістерді механикаландыру, тракторлар, автомобильдер мен ауылшаруашылық техникаларын салу, технологиялық түзетулер және ауылшаруашылық техникасын дайындау үшін қажетті білім қалыптастыруды көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық және физколлоидтық химия
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде аналитикалық және физколлоидтық химияның теоретиялық негіздердін, оның басқа қолданбалы ғылымдармен байланысын және тәжірибелік маңызын ашып түсіндіреді. Аналитикалық және физколлоидты химия саласындағы жаңа жетістіктермен, химиялық заттарды анықтаудың, бөлудің және анықтаудың заманауи әдістерімен таныстырады. Пән студенттердің қоршаған ортаның объектілерінде жеке химиялық элементтердің құрамын анықтауда және бақылауда қолданылатын экспресс және басқа да анализ әдістері туралы толық көзқарасты қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жерге орналастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығындағы жерге орналастырудың жалпы заңдылықтары, мазмұны, түрлері, принциптері, міндеттері бойынша білімді қалыптастырады. Жер қорын, жер иеленуді және жерді пайдалануды жерге орналастырудың мәні, оның табиғи, экономикалық және әлеуметтік факторлары, жерге орналастырудың тарихи есебі, аграрлық саясат және жерге орналастыру, жерге орналастыру ғылымының даму ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Энтомология және фитопатология
  Несиелер: 5

  Курс өсімдік ауруларының түрлерін, аурулардың зияндылығын, ауру қоздырғыштарының түрлерін, фитопатологиялық бактериялар мен вирустарды, жәндіктердің биологиялық және экологиялық ерекшеліктерін, өсімдіктерді зиянды жәндіктерден (биологиялық, орман шаруашылығы, химиялық, физикалық, есепке алу әдістері және т.б.) және аурулардан қорғаудың фитосанитарлық технологиясының негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 4

  Кәсіби құзіреттілік деңгейін арттыру үшін болашақ мамандардың кәсіби шет тілін қалыптастыру, жазбаша және ауызша ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін кәсіби шет тілін білу, сөйлеу қызметін одан әрі дамыту. Әлеуметтік-тұрмыстық және академиялық салалардағы қарым-қатынастың стилі мен сипатына байланысты кәсіби қарым-қатынас жағдайларына сәйкес сөйлеу мінез-құлқының ережелері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гербология
  Несиелер: 5

  Негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру кезінде арамшөп өсімдіктері ассоциацияларының заңдылықтарын және олардың зияндылығын зерттеу саласында терең кәсіби білімді қалыптастыру. Арамшөптердің үлгілерін іріктеу және талдау әдістері, арамшөптердің әртүрлілігін сәйкестендіру және сипаттау, отандық және шетелдік өндірістің гербицидтерінің ассортименті, өсімдіктерді қорғау құралдары мен тәсілдерінің тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық модельдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Курс математикалық әдістерді одан әрі зерттеу үшін математиканың қажетті бөлімдерін қамтиды. Пән студенттерге әртүрлі процестерді зерттеу үшін математикалық әдістерді қолдануға мүмкіндік береді. Курс келесі бөлімдерден тұрады: дәрежелі қатарлардың негізі; сандық қатарлар арқылы генеративті функцияларды және дискретті айнымалыларды есептеу, интервалдарда интегралдау; сызықтық алгебрада сандық алгоритмдер, эндоморфизмді және шаршы матрицаларды диагонализациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бұл курс дақылдардың өнімділігін бағдарламалау мәселелерін, агрономиядағы шешімдерді қолдаудың компьютерлік жүйелерін жобалаудың әртүрлі әдіснамаларын, сондай-ақ баланстық модельге негізделген дақылдардың болжамды шығымдылығын талдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән табиғат пен қоғамның, агроэкожүйелердің экологиялық негіздері мен даму заңдылықтарын зерттеуге, жаһандық экологиялық проблемаларды, атап айтқанда, стационарлық шаруашылық жүйелерін талдауға және оларды тұрақты даму мақсаттары негізінде шешуге бағытталған. Алынған білім қазіргі және болашақ ұрпақтың игілігі үшін қолайлы қоршаған ортаны, табиғи ресурстарды және биологиялық әртүрлілікті сақтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы өсімдіктер биотехнологиясы, биотехнологиялық процесс, формаларды құрудың гендік инженерия әдістерінің принциптері, биотехнологиялық өндірістің нақты мысалдары және өсімдік шаруашылығындағы биотехнологияның рөлі туралы жүйелі білімді қалыптастырады. Өсімдік шаруашылығындағы молекулалық таңбалау және генетикалық редакциялау әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Егіншілік 1
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы дақылдарының тіршілік ету факторлары мен жағдайларын және олардың өзара байланысын, егіншілік заңдылықтарын, топырақтың су, ауа, жылу және қоректік режимдерін, оларды оңтайландыру шараларын; топырақтың агрофизикалық қасиеттері, топырақ эрозиясы және одан топырақты қорғау шаралары, сонымен қатар топырақ құнарлығын арттыру жолдарын зерттейді. Пән арамшөптердің биологиялық сипаттамасы және олардың зияндылығы, арамшөптердің агробиологиялық классификациясы, ауыл шаруашылығы дақылдарының арамшөптік картасын жасау әдістемесі, арамшөптермен күресудің профилактикалық, агротехникалық, биологиялық, химиялық және кешенді шараларын сипаттайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдердің систематикасы, морфологиясы және көбеюі. Микроорганизмдер және қоршаған орта. Микроағзалардың физиологиясы, зат және энергия алмасуы. Негізгі ашыту және тотығу процестері. Көміртегі қосылыстарының микроорганизмдерде айналуы. Қоректік заттардың айналымында микроорганизмдердің қатысуы. Топырақ микробиологиясы. Агроқұрылымдардың топырақ микроорганизмдеріне әсері. Топырақтық микроорганизмдер мен өсімдіктердің өзара қарым-қатынасы. Микробиологиялық препараттар және өсімдіктерді қорғау құралдары. Мал азығы микробиологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің генетикасы
  Несиелер: 5

  Пән тұқым қуалаушылықтың цитологиялық, молекулалық цитоплазмалық негіздерін, тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясын, генетикалық материалдың өзгергіштігін, популяциялық генетика негіздерін, клеткалық және гендік инженерияны, гибридологиялық талдау түрлерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығындағы бейім технологиялар
  Несиелер: 5

  Өсімдік шаруашылығындағы адаптивті технологиялар топырақ-климаттық жағдайларды, далалық дақылдардың даму ерекшеліктерін, экологиялық факторларға қойылатын талаптарды және Жоғары сапалы дақылдардың өсуін, дамуын және қалыптасуын басқару үшін технологиялық процестерді құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал азығын дайындау
  Несиелер: 5

  Пән табиғи мал азықтық жерлерін бағалау (шабындық немесе жайылым), табиғи және себілген шөптерді жақсарту үшін арналған шараларды әзірлеу және жасыл массаның жоғары өнімділігін қамтамасыз етуге ықпал ететін, белгілі бір жем-шөпті жерлерді экономикалық пайдалану сипатын анықтайтын және түрқұрамын сақтайтын/жақсартатын, барлық танымал технологияларға сәйкес, жемшөп дайындауды ұйымдастыруда бағалаудың теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған жұмыстарды жүргізу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығы мен селекциядағы жасушалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курста селекцияда мақсатты пайдалану үшін эксперименттік міндеттерге байланысты өсімдік жасушалары мен тіндерін культивациялау әдістерін, өсімдік шаруашылығындағы гендік-инженерлік және жасушалық технологияларды, эксперименттік деректерді тіркеу жөніндегі құжаттарды, ncbi, GenBank генетикалық ресурстарының халықаралық базалары, жасушалық селекция; өсімдік тектес биоматериалдағы трансгенді ендірмені сәйкестендіруді, ауылшаруашылығы дақылдарының эксперименталдық гаплоидиясын, өсімдік шаруашылығының практикалық міндеттерін шешу үшін жасушалық инженерия және жасушалық селекция технологияларының жетістіктерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығы 1
  Несиелер: 5

  Пән дәнді дақылдардың ботаникалық сипаттамаларын, морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін, олардың өнім қалыптастыруларының негізгі заңдылықтарын, олардың биологиялық талаптарын ескере отырып, қазіргі заманғы өсімдік өсіру технологияларын әзірлеу әдістемесін қарастырады. Курс өсірудің топырақ-климаттық жағдайларына байланысты дәнді дақылдардың агротехнологияларын биологизациялау және бейімді интенсификациялау міндеттерін негіздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Егіншілік 2
  Несиелер: 5

  Пән ауыспалы егістерді жіктеуді, енгізуді және игеруді, топырақты өңдеудің ғылыми негіздерін, топырақты өңдеудің аймақтық ерекшеліктерін, топырақты өңдеу сапасын агротехникалық бағалауды қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шабындық және жайлымдық мал азығын өндіру шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән шалғындар мен жайылымдарда өсетін өсімдіктердің тіршілік формаларын, Қазақстан Республикасының негізгі топырақ-климаттық аймақтарындағы табиғи жем-шөп алқаптарында өсетін мал азықтық дақылдардың жіктелуі мен топтастырылуын, негізгі топырақ-климаттық аймақтарының фитоценоздарындағы жем-шөп өсімдіктерінің биологиялық, морфологиялық және шаруашылық сипаттамаларын, жем-шөп дақылдарынн өсірудің және жинаудың технологиясын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тұқымтану
  Несиелер: 5

  «Тұқымтану» пәнін оқып үйрену тұқымдық зерттеулердің қазіргі заманғы мәселелері туралы агрономиялық білімдерді: тұқымның морфологиясы, физиологиясы және биохимиясы; тұқымдарды егу және өсіру процесінде тұқым сатып алынған бейімделу қасиеттері, тұқымдарды кептіру әдістері, тұқым мен тұқым сапасын бағалаудың заманауи әдістері. Өсімдіктердің әртүрлі сапасын қалыптастыру ерекшеліктері, егістік кезеңі - көшеттер: тұқымдардың ісінуі, көшеттердің қалыптасуы, көшет пайда болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеміс шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Пән жеміс өсімдіктерінің жіктелуін, морфологиясын және өсуі мен жеміс беруінің биологиялық ерекшеліктерін, олардың көбеюінің биологиялық негіздерін, жеміс питомнигін ұйымдастыруды, бақ отырғызу технологиясын, жеміс шаруашылығының ерекшеліктері мен міндеттерін, жеміс-жидек дақылдарын өсірудің озық технологияларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Пән көкөніс өсімдіктерінің өсуі мен дамуын, жіктелуін, морфологиясын және биологиясын, олардың көбеюінің биологиялық негіздерін, көкөніс шаруашылығының ерекшеліктері мен міндеттерін, көкөніс дақылдарының биологиялық сипаттамаларын, көкөністі ауыспалы егістіктерін, көкөніс өсімдіктерін қорғалған және ашық топырақтарда өсіру технологиясын, көкөніс дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып аудандастырылған сорттарын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дәл егіншілік негіздері
  Несиелер: 5

  Дәл егіншіліктің технологиялық процестерін зерделеу, қатарлас және автоматтандырылған жүргізуді пайдалана отырып, дәл егіншілік технологияларын орындауды қамтамасыз ететін жаңа зертханалық жабдықтар мен GPS жүйелерін зерделеу және ГАЖ-технологиялармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру. Білім алушыларда нақты егіншілік технологияларын қолдана отырып, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін күрделі техникалық жүйелерді ұйымдастыру және сенімді жұмыс істеу әдістері мен тәсілдері бойынша кәсіби білім, біліктілік және дағды жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық дақылдарының селекциясы
  Несиелер: 6

  Пән студентке селекция туралы ғылым мен ауылшаруашылық өндірісінің саласы, селекцияның бастапқы материалы, іріктеу үшін популяция құру әдістері, Өсімдік селекциясында биотехнология әдістерін қолдану, тозаңдандыру мен көбеюдің әртүрлі тәсілдері бар дақылдарды таңдау әдістері, сорттану туралы білім беруге арналған. сорттар туралы ғылым, селекциялық селекцияны бағалау әдістері туралы туралы, сорттарды мемлекеттік сынау туралы, Нормативтік-құқықтық база туралы, тиісті құжаттаманы ресімдеу туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұқым шаруашылығы және ауыл шаруашылық дақылдарының сорттық технологиясы
  Несиелер: 6

  "Тұқым шаруашылығы және ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттық технологиясы" пәні сорттық тұқымдар өндірісін ұйымдастыру үшін қажетті теориялық және практикалық білімді қалыптастырады және ауыл шаруашылығы дақылдарының сұрыптары мен будандарының жоғары сапалы тұқымдарын алудың ұйымдастырушылық нысандары мен технологиялық тәсілдерін әзірлейді. Пән курсын оқу басқа биологиялық ғылымдар, әсіресе генетика, физиология, цитология, биохимия, селекция және т. б. сияқты негізгі білімге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы 2
  Несиелер: 6

  Пән дәнді-бұршақ, майлы, түйнек және басқа да дақылдардың ботаникалық әртүрлілігін, морфологиялық құрылымын және биологиялық ерекшеліктерін, Қазақстан Республикасының әртүрлі топырақ-климаттық аймақтарында олардың биологиялық ерекшеліктеріне сәйкестендірілген өсіру технологияларын қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсатқа арналған шет тілі
  Несиелер: 4

  Пән академиялық кәсіби қызмет пен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қажетті академиялық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған: академиялық мәтінді жазу, ағылшын тілінде дәрістерді тыңдау және конспектілеу, ағылшын тілінде мақалалар жазу және жариялау дағдысы, академиялық презентация форматында көпшілік алдында сөйлеу дағдысы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығындағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің қазіргі заманғы географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ), жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ), агротехнологияға қатысты бақылау, есепке алу және бақылаудың ақпараттық жүйелері туралы теориялық және практикалық білімдерін зерделеуге бағытталған; тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарын саралап қолдану әдістерін меңгеру, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру бойынша мәліметтер базасын құру, өсімдік шаруашылығында статистикалық және қолданбалы бағдарламаларды зерделеу, әлеуетті жұмыс берушілердің ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында дәл егіншілікті енгізудің технологиялық тәсілдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және қайта өңдеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Пән өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясының теориялық негіздерін, сақтау және өңдеу кезеңінде өсімдік шаруашылығы өнімдерінде болып жатқан негізгі үрдістерді жетілдіруді, тасымалдау, сату, сақтау және өңдеу кезінде өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сандық және сапалық шығындарын азайту жолдарын, өнім сапасының көрсеткіштерін және оны анықтау әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 6

  Пән өсімдік шаруашылығы өнімдерінің (астық, картоп және көкөністер) тұтынушылық қасиеттерін стандарттау, сертификаттау, реттеу, сапасын бақылау және бағалаудың ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздері туралы білім мен дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бизнес-статистика
  Несиелер: 5

  Курс статистика әдістерін, статистикалық бақылауды, деректерді жүйелеуді және оларды ұсынуды, статистикалық топтастыруды, кестелерді, абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштерді, олардың графикалық бейнесін, орташа шамалар мен вариация көрсеткіштерін, бизнес-процестерді статистикалық зерттеудегі іріктеу әдісін, гипотезаларды статистикалық тексеруді, кездейсоқ шамалар мен ықтималдық модельдерін, бизнес-процестердің динамикасын статистикалық зерттеуді, экономикалық индекстерді, әлеуметтік құбылыстардың байланысын, статистикалық зерттеуді, деректерді статистикалық өңдеу мен талдаудың бағдарламалық құралдарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аграрлық экономика және статистика
  Несиелер: 5

  Пән аграрлық сектордағы экономикалық қатынастарды зерттеуді көздейді және студенттердің экономикалық процестерді статистикалық талдау дағдыларын қалыптастырады. Пән аясында ауыл шаруашылығы өнімдерін, оның ішінде өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін тиімді өндіруді ұйымдастыру, қызмет нәтижелерін экономикалық тұрғыдан ұтымды бөлу, шаруашылық жүргізуші субъектілердің ресурстарды, оның ішінде су, жер және биоресурстарын пайдалану мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Агробизнес және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Курста агробизнестің түсінігі, мәні және экономикалық мазмұны, аграрлық өндірістің ерекшеліктері, Қазақстан Республикасындағы агробизнестің мазмұны, агробизнестің ерекшеліктері, АӨК және агробизнес құрылымы, агробизнес пен аграрлық өндірісті қалыптастырудың табиғи- биологиялық және әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктері, АӨК-те шағын және орта бизнесті ұйымдастыру перспективалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығындағы менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың ауыл шаруашылығы менеджменті саласындағы білімдерін және өсімдік шаруашылығында басқару дағдыларын қолдануды дамытуға бағытталған. Курс қазіргі заманғы агрофирмалардың негізгі элементтерін – ауыл шаруашылығы компанияларын басқарудың ерекше белгілерін; аграрлық секторды басқарудың заманауи тенденциялары; өндірістік процестің технологиялық әдістері мен негізгі элементтерін жоспарлау; жер, еңбек, материалдық және басқа ресурстарды ұйымдастыру; басқарушылық шешімдер қабылдауды үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби салада терминологияны қолдана отырып, шет тілінде ауызша және жазбаша түсініктерді, ойларды, фактілерді және көзқарасты түсіну, білдіру, түсіндіру. Қарым-қатынас дағдыларын, кәсіби ортада жазуды қолдану; академиялық шетелдік көздерден алынған кәсіби мазмұндағы ақпаратты талдау және дәлелдеу.

 • Код ON2

  Экономика, құқық, еңбек қауіпсіздігі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің теориялық негіздерін білім алу және өндірістік салаларда қолдану. Ғылыми ақпараттарды және өндірістегі жағдайды талдау, еңбекті қорғау жағдайларын бағалау.

 • Код ON3

  Аграрлық сектордағы экономикалық жағдайды бағалау, бизнес және кәсіпкерлікті жүргізу үшін математикалық дағдылар мен практикалық біліктілікті қолдану, агроөнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік қызметінің тиімділігін есептеуде статистикалық әдістер мен талдауды қолдана отырып, агроөнеркәсіптік кешендегі маркетингті басқару.

 • Код ON4

  Табиғи, жер ресурстарын тиімді пайдалану үшін қоршаған орта факторлары мен агрометеорологиялық ақпаратты талдау және бағалау. Статистикалық талдау әдістерін, өңдеудің математикалық модельдеу әдістерін, алынған нәтижелерді бағалауда және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін және өсімдік шаруашылығындағы технологиялық процестерді бағдарламалауда қолдану.

 • Код ON5

  Биоценоздардың қазіргі жағдайын талдау, биологиялық ресурстарды пайдалану және сақтау тиімділігін арттыру және жақсарту үшін өсімдіктер популяциялары арасындағы фитоценоздық қатынастарды бағалау. Қоршаған орта объектілеріндегі микроорганизмдердің сандық және сапалық құрамын анықтау. Өсімдік шаруашылығы мен селекцияда генетика мен биотехнологияның заманауи әдістерін қолдану.

 • Код ON6

  Химияның теориялық заңдылықтарын сипаттау, өсімдік шаруашылығында физика-химиялық талдау әдістерін қолдану. Химиялық және биоактивті заттардың құрамын, құрылысын және қасиеттерін анықтау. Аналитикалық және физикалық-коллоидтық химияның мәліметтері мен реакцияларын және олардың басқа қолданбалы ғылымдармен байланысын қорытындылау.

 • Код ON7

  Топырақтың негізгі түрлері мен әртүрлілігін жіктеу, оларды ауыл шаруашылығында пайдалану бағыттарын және құнарлылығын жақсарту әдістерін негіздеу; жоспарланған өнім алудың тыңайтқыштар мөлшерін есептеу, ауылшаруашылық дақылдарын қоректендіру процесін басқару әдістерін әзірлеу және оларды қолдану.

 • Код ON8

  Зиянкестердің морфо-биологиялық ерекшеліктерін ажырату, сипаттау, егістіктердің фитосанитариялық жағдайларына талдау жасау, ауылшаруашылық дақылдарының вегетациялық фазалары бойынша агроэкожүйелерді фитосанитарлық оңтайландыру технологияларын жасау.

 • Код ON9

  Агротехнологиялық процестерде ауылшаруашылық машиналары мен жабдықтарын анықтау және қолдану. Ауылшаруашылық машиналарының технологиялық реттеулерін тәжірибеде қолдану. Өсімдік шаруашылығында бағдарламалық және геоақпараттық технологияларды таңдау және қолдану. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін ақпараттық деректер қорын құру және пайдалану.

 • Код ON10

  Ауыл шаруашылығы заңдарының қолданылуын түсіндіру және топырақ құнарлығын сақтау және арттыру үшін өсіру әдістерін негіздеу. Арамшөптермен күрес шараларын жүйелеу және ұйымдастыру, егістердің жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін ауыспалы егіс жүйесін енгізу. Топырақ-климат жағдайларын ескере отырып егіншілік жүйесін дамыту.

 • Код ON11

  Ауылшаруашылық дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін білу, қолдану және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өсіру технологияларын құрсатыру. Ауыл шаруашылығы дақылдарының перспективті сорттары мен будандарының тұқым материалын анықтау және себуге дайындау. Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттары мен будандарын шығару және жоғары сапалы тұқым алу әдістерін қолдану.

 • Код ON12

  Теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды мал азықтық, жеміс-көкөніс дақылдарын өсіруде қолдану. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін стандарттау мен сертификаттауға қойылатын негізгі талаптарды анықтау және оларды сақтау мен өңдеуді ұйымдастыру.

Top