Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04202 Құқықтану в «Тұран» университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазақстаннан және басқа елдерден ең үздік білім алушылар үшін тартымды бәсекелестік, бірақ ынталандырушы білім беру ортасындағы ең жоғары академиялық стандарттарға сәйкес даярлау, сондай-ақ түлектер құқықтанудың барлық салаларында терең білім алып, қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің жай-күйіне сыни талдау жасай білуі тиіс.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық

Оқыту нәтижелері

 • Нақты деректер мен субъективті және бағалау пікірлері арасындағы айырмашылықтарды көре алады
 • Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауды жүзеге асырады, кәсіпкерлік қызметте мақсаттарға қол жеткізу және оқыту нәтижелерін коммерцияландыру үшін басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолдануға және талдап беруге қабілетті
 • Ғылыми хат пен коммуникацияның жазбаша мәтінін құру логикасын бағалайды, өз тұжырымдарын дәлелдей алады, оларды кәсіби пікірталастарда қорғай алады
 • Салалық және пәнаралық ұжымдарды басқару, корпоративтік менеджментті жүзеге асыру, өзін-өзі бақылауға және басқаларды бақылауға қабілетті
 • Өз бетінше оқуға, әлеуметтік бейімделуге, толық емес немесе шектеулі ақпаратты иелене отырып қалыпты емес жағдайларда шешім табуға және қабылдауға қабілетті
 • Жаңа және ерекше жаңа ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды қолдана отырып, кәсіби салада және пәнаралық контексте мәселелерді шешуге қабілетті
 • Зерттелетін саладағы мәселелерді анықтауға, жүйелі ойлау негізінде үнемді өндірістің әлеуметтік жауапкершілігін ескере отырып, стратегияларды, тәсілдерді және оларды шешу жолдарын анықтауға қабілетті
 • Ғылыми зерттеулер, жобалық қызметті жүргізуге, алынған нәтижелерді өз бетінше талдауға және ұсынуға қабілетті
 • Өзара байланысты емес екі бөлікті анықтауға және таңдауға қабілетті және кәсіби саладағы қазіргі ғылымның жаңа жетістіктері мен ғылыми білімнің синтезі мен интеграциясы негізінде инновациялық өнім жасау кезінде өзіндік ғылыми зерттеу ретінде жаңа өнім жасауға қабілетті
 • Тұлғааралық және кәсіби міндеттерін шешу үшін мульти-мәдени және мульти-тілдік коммуникацияны орынды қолданады, жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгергенін көрсете отырып, өз ұстанымын пікірталаста дәлелдеуге қабілетті
 • Алынған ақпаратты абстрактілі қатынастарға проекциямен бағалау және шығармашылықпен өңдеу
 • Сыртқы ортаны жақсарту үшін идеяларды, қол жеткізілген нәтижелер мен инновацияларды ілгерілетуге қабілетті
Top