Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04111 Аналитикалық экономика в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – кәсіптік қызмет үшін теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар, экономикалық процестерді талдауда, әртүрлі деңгейдегі зерттеулерді ұйымдастыруда және жүргізуде, соның ішінде ауылшаруашылығы, агробизнес және экономика тұтастай алғанда салаларында құзыретті экономист-талдаушыларды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • Әлемдік және қазақстандық экономикалық ғылымның тұжырымдамаларын талдау, шетел ақпарат көздерін талдау үшін шет тілін білуді қолдану
 • Заманауи технологияларды меңгеру және экономикалық саладағы аналитикалық қызмет үшін қажетті коммуникациялық дағдыларға ие болу
 • Кәсіпкерлік субъектілерінің халықаралық қатынастарын, олардың сыртқы нарықтардағы қызметін, бизнесті жүргізудің технологиялық аспектілерін талдау дағдыларын меңгеру
 • Басқару жүйелерін, сонымен қатар ұйымның және оның функционалдық бөлімшелерінің жұмысына әсер ететін факторларды, басқарудың психологиялық аспектілерін талдау қабілетін көрсету
 • Ақпаратты талдау және жалпы экономиканың әртүрлі деңгейлеріндегі, әсіресе AӨК кәсіпорындардағы проблемаларды анықтау үшін ғылыми зерттеу әдістерін таңдау, экономикалық заңдылықтардың әрекетін ескере отырып, оларды шешу жолдарын ұсыну
 • Макроэкономикалық параметрлерді модельдеу, экономикадағы тәуекелдер мен белгісіздіктерді ескере отырып, экономикалық жоспарлауды және болжауды жүзеге асыру
 • Бизнесті дамыту үшін трендтер мен мүмкіндіктерді бағалауда, сондай-ақ экономикалық модельдеуде және нарық жағдайындағыбизнестің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету стратегияларын әзірлеуде білікті болу.
Top