Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04111 Экономика (п) в ОАИУ

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы, академиялық саясаты және стратегиялық даму жоспарына сәйкес келеді. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - қазіргі заманғы экономикалық профильді мамандарды, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, заманауи кәсіпорындармен мен халықаралық деңгейдегі нарықтық құрылымдар талап ететін, тереңдетілген, бағдарламалау дағдылары мен қабілеттерге ие кәсіптік қызметтің динамикалық өзгеретін әлеуметтік жағдайларға тиімді бейімделе алатын мамандарды дайындау, сонымен қатар заманауи экономикалық салаларындағы ғылыми тұтастықпен маңызды зерттеу процестерін құратын, дамып және бейімделе алатын мүмкіндіктері бар
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • Макроэкономикалық орта мен басқару тетіктерін болжайды және дәлелдейді
 • Басқару шешімдерді негіздейді және қабылдайды және осы шешімдерді өзінің лауазымдық міндеттері шеңберінде орындауға жауапты болады
 • Инвестициялық жобаларды, бизнес-жоспарларды, кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің перспективалық және ағымдағы жоспарларын, кәсіпорынды дамытудың жалпы және функционалдық стратегияларын әзірлеуді таңдау бойынша негізделген шешімдер қабылдайды
 • Ұлттық, халықаралық экономикада олардың сапалық, сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыра отырып, процестерді, құбылыстарды, жағдайларды сипаттау және болжау, басқару үшін модельдерді құрастырады
 • Экономикалық объектілердің қызметін талдай алады, негізделген тұжырымдар жасай алады және өндіріс пен басқаруды ұйымдастырудың қажетті формаларын таңдай алады, инновациялық қызметті және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағдарламаларын болжайды және дәлелдейді
 • Басқару психологиясының әдістерін жіктейді және оларды іскери кездесулерде қолданады және қазіргі қоғамдағы көріністердің ерекшеліктерін ескереді.
 • Кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық негіздемесін есептеуді және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруды біледі
 • Бейіндік пәндерді оқу үшін қажетті деңгейде ағылшын тілін біледі. Өндірістік процеске қатысушылармен қарым-қатынас диалогын жүргізе алады.
 • Ғылыми ақпараттың үлкен массивтеріне ие, оның әртүрлі көздерімен дербес жұмыс істейді, алынған нәтижелерді өңдейді, қолда бар статистикалық және есептік деректерді ескере отырып, оларды талдайды және түсінеді, мәселелерді шешу жолдарын ұсынады.
 • Экономикалық жүйелерге салыстырмалы талдау жүргізеді, кәсіпорынды басқару және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясының экономикалық негіздемесін есептейді.
Top