Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04111 Қаржы в «Тұран» университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі заманғы әдістеме мен құрал-саймандардың көмегімен бизнесті қаржылық басқару және корпоративтік қаржы саласында құзыреттілікке ие жоғары білікті басқарушы – магистрлер мен талдаушыларды дайындау, өзекті аналитикалық және зерттеу технологиялары негізінде заманауи компанияда қаржыны басқарудың практикалық дағдыларын қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • Іргелі тұжырымдамалар, қаржылық теориялар, қағидаттар, әдістер білімдерін пайдалана отырып, қаржы департаментінің, компанияның экономиканың нақты және қаржылық секторлары бөлімінің қызметін басқара алады.
 • Зерттелетін саладағы мәселелерді анықтауға, жүйелі ойлау негізінде үнемді өндірістің әлеуметтік жауапкершілігін ескере отырып, стратегияларды, тәсілдерді және оларды шешу жолдарын анықтауға қабілетті
 • Жобалық қызмет жүргізуге, алынған нәтижелерді өз бетінше талдауға және ұсынуға қабілетті
 • Жаңа ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды қолдана отырып, кәсіби салада және пәнаралық контексте мәселелерді шешуге қабілетті
 • Сыртқы ортаны жақсарту үшін идеяларды, қол жеткізілген нәтижелер мен инновацияларды ілгерілетуге қабілетті
 • Қабылданған стратегиялық шешімдер негізінде этикалық салдардың әсерін бағалауды ескере отырып, барлық деңгейдегі компаниялардың жұмыс істеу тиімділігін арттырудың қаржылық модельдерін құру дағдылары бар
 • Салалық және пәнаралық ұжымдарды басқару қабілетін көрсете білу, корпоративтік менеджментті жүзеге асырады, өзін-өзі бақылауға және басқаларды бақылауға қабілетті
 • Қаржылық үдерістерді жаһандандыру және интернационалдандыру үшін қаржылық ортаны бағалауда креативтілік пен бастамашылық танытуға қабілетті
 • Күрделі қаржылық жағдайлар мен проблемаларды шешу үшін тұрақты қаржылық тұжырымдамалар мен модельдерді қолдануға және түсіндіруге қабілетті
 • Толық емес немесе шектеулі ақпаратпен стандартты емес жағдайларда өзін-өзі оқыту, әлеуметтік бейімделу, табу және шешім қабылдау дағдыларын көрсете алады
Top