Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01505 Химия-биология в Mardan Saparbaev Instityty

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – университеттің миссиясы мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, қазіргі қоғамның серпінді сұраныстарына сәйкес сыни тұрғыдан ойлайтын, шығармашыл және функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзіреттіліктерді игерген, химия-биология пәні мұғалімінің кәсіби міндеттерін шеше алатын, өмір бойы білім алатын, еңбек нарығының жаңа талаптарына икемді, шешім қабылдай алатын, бәсекеге қабілетті білікті маман даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B012 Химия мұғалімдерін даярлау
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Цитология және гистология
  Несиелер: 5

  Адам және жануарлар ағзасындағы жасушалар, ұлпалар, ағзалар, оның жүйелерінiң микро, субмикроскопиялық құрылысын, қызметiнің жүйеленуін түсіндіреді. Жасушалар мен ұлпалардың құрылыс ерекшеліктерін анықтайды. Цитологиялық, гистологиялық әдістерді қолданып эксперименттер жүргізеді. Микроскопиялық деңгейде гистологиялық препараттарда тіндерді ажырата білуді дәлелдейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік дағдылары
  Несиелер: 5

  Курс бизнесті жүргізу дағдыларын теориялық зерделеуге және практикалық қолдануға, білім алушылардың жалпы экономикалық және басқарушылық дайындығын қамтамасыз етуге, кәсіпкерлік қызметтің мәні мен ұйымдастырушылық аспектілері және оның экономиканы дамытудағы мақсаты туралы білімді қалыптастыруға, нарықтық қатынастарға сәтті қатысу мәселелері бойынша кәсіпкерлік қызмет тәсілдерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс адамның адаммен, қоғаммен, қоршаған әлеммен қарым-қатынасын реттейтін этикалық және заңнамалық нормаларды білуге, білім алушылардың қоғамдық және жеке құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін арттыруға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесі мен азаматтық ұстанымды ұлттық мүдделер мен қауіпсіздікке қатер ретінде қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың экологиялық дүниетанымын және тіршілік қауіпсіздігі бойынша зиянсыз, әрі қауіпсіз өмір сүрудің негізгі білімдерін қалыптастыруға, табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз іс-әрекетін, азаматтық қорғаныстың мақсатын, құрылымын, міндеттерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химияның теориялары мен заңдылықтары
  Несиелер: 6

  Бейорганикалық химияның периодтық заңын, жүйелердің периодтық өзгерістерін оқытады. Заттардың қасиеттері мен байланыстары туралы заңдылықтарын қарастырады. Химиялық процестердің энергетикасы мен бағытын, электролиттік диссоциация теориясына сараптама жасап, химиялық раекциялардың жүру мүмкіндігін бағалайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәңгілік Ел идеясы және рухани жаңғыру
  Несиелер: 3

  Пән қазақ халқының зияткерлік күшін, қазақстандық мәдениеттің қуатын өздігінен ұйымдастыруға, ұлт пен елдің рухани, ғылыми-зияткерлік, ғылыми-шығармашылық және көркемдік әлеуетін жаңартуға негізделген. Қазақстанның азаматтық және рухани, этникалық және ұлттық бірегейлігін, адамгершілік-рухани жаңғыруын қалыптастыруға және нығайтуға бағытталған..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әл-Фарабиден хакім Абайға дейінгі рухани сабақтастық
  Несиелер: 3

  Қазақстан халқының өркениеттік және дүниетанымдық тамырлары мен руханиятына деген қызығушылықты қалыптастыруға және жандандыруға, этностың мәдени тарихының құрамдас бөлігі ретінде, дүниетаным тарихы мен философияны білуге, халық ойшылдарының мұрасын зерттеуге, қазіргі заманғы қоғамдық сұраныс пен дүниетанымдық түсінігі контекстінде дәстүрлі бастауларға жүгінуге, этностың өмірлік перспективаларын түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пән қалыпты және ауытқымалы дамуы бар балаларды бірлесіп оқыту идеясының дамуы туралы теориялық білімді қалыптастыруға, ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарды әлеуметтік-педагогикалық сүйемелдеудің міндеттері мен мазмұнына, даму қабілеті бұзылған оқушыларды педагогикалық білім беру жүйелері саласында студенттерді қажетті біліммен қаруландыруға және интеграция жағдайында түзету-дамыту оқу процесін ұйымдастыруға дайындыққа бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейметалдар химиясы
  Несиелер: 5

  Бейметалдардың электрондық құрылымын, физикалық-химиялық қасиеттерін және алу тәсілдерін анықтайды. Д.И.Менделеев элементтердің периодтық жүйесіндегі бейметалдардың орны мен орналасуын көрсетеді. Бейметалдар химиясы туралы білімді қорытады, химиялық әдістерді практикада үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары сатыдағы өсімдіктер таксономиясының түрлерін жіктейді. Өсімдіктердің негізгі таксондары өкілдерінің морфологиясы мен көбею ерекшеліктерін, географиялық таралуы мен экологиясын талдайды. Биосферадағы жоғары сатыдағы өсімдіктердің рөлін, олардың экономикалық маңызын зерттейді. Биотикалық және абиотикалық бақылаулардың нәтижелері бойынша қорытынды жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс білім беру және тәрбиелеу саласындағы педагогикалық зерттеулердің негізгі бағыттары туралы түсініктерді қалыптастыруға, кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы, пәні туралы білімді меңгеру, педагогика пәні, әдістемесі мен құрылымы, оқыту мен тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі, кәсіби шеберлік пен педагогикалық технологиялар, мектепте оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыруға қажетті дағдылар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Элементтер химиясы
  Несиелер: 5

  Химиялық элементтердің ашылуын, периодтық жүйедегі орнын, қосылыстарының қасиеттерін, химиялық заңдылықтары мен принциптерінің жіктелуін оқытады. Бейорганикалық химиядағы жалпы заңдар мен негізгі заңдылықтардағы есептерді шығару нәтижелерін қарастырады. Бейорганикалық заттарды өндірістік алу жолдарын және қасиеттерін, химия ғылымының халық және ауыл шаруашылығындағы маңызын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Өсімдіктердің негізгі таксондарының құрылысын, олардың жіктелуін, филогенезін, көбею жолдарын, олардың табиғатта және адам тіршілігінде маңызын түсіндіреді. Өсімдік кесінділерінен уақытша препараттар дайындап, микроскоп арқылы зерттейді, зертханалық сабақтарда және оқу-далалық тәжірибелерде микроскоп арқылы өсімдіктерді анықтау, табиғи өсімдіктерден гербарий құрастыру дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Балалар ағзасының функцияларының жасқа байланысты қалыптасуы мен даму заңдылықтарын қарастырады. Болашақ педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуге үйрету және салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы оқытады. Оқушылардың психофизиологиялық ерекшеліктерін сипаттайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зоология
  Несиелер: 5

  Жануарлардың алуан түрлілігін және олардың әртүрлі топтарға қалыптасуының негізгі заңдылықтарын, биологиялық прогрестің немесе регрессияның себептерін түсіндіреді. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің эволюциясындағы әртүрлі топтарды анықтайды. Мүшелер мен мүшелер жүйелерінің құрылысын, омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың өкілдерінің систематикасы мен эволюциясын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Қазіргі аналитикалық химияның құрылымын және оның негізгі түсініктерін түсіндіреді. Аналитикалық химияның теориялық негіздерін, заттардық химиялық құрамын, сандық және сапалық анализдің талдауларын қарастырады. Қосылыстарды талдауда және талдауды технологиялық орындауда сапалық, сандық, құрылымдық, элементтік, молекулалық, фазалық әдістерді және химиялық, физика-химиялық, физикалық және биологиялық әдістерді үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мұғалімнің оқушылармен тәрбие жұмысының теориясы, әдістемесі және техникасы саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыретін қалыптастыруға, студенттерді диагностикалық, мақсатты болжау, жобалау, ұйымдастырушылық, коммуникативтік, талдамалық іскерліктермен қаруландыруға, оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыруға және жүргізуге, білім алушылармен өзара іс-қимылға жауапты және шығармашылық қарым-қатынасты дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  Адам денесінің және мүшелері мен оның жүйелерінің құрылысын, тіршілігі мен дамуын қызметіне байланысты түсіндіреді. Теориялық білімді базалық ретінде кейінгі медициналық-биологиялық және психологиялық-педагогикалық пәндерді меңгеру кезінде қарастырады. Балалар организмінің жеке ерекшеліктеріне, олардың мектептегі жетілу дәрежесіне, баланың дамуындағы ауытқушылықтардың болуына байланысты педагогикалық және оқу-тәрбие міндеттерін шешуде дифференциалды тәсілді тұжырымдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Паразитология
  Несиелер: 5

  Гельминттердің негізгі морфологиялық және физиологиялық бейімделуін олардың өмір салтына, паразитизмнің пайда болуының қазіргі заманғы негізгі түсініктерін анықтайды. Паразиттердің негізгі түрлерін диагностикалық сипаттамалары бойынша ажыратады. Паразиттік тіршілік формаларының әртүрлілігін талдайды. Табиғи ошақтық және паразиттік ауруларды, олардың таралу жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 6

  Онтогенез –дараның жеке дамуы немесе дараның зигота түзілуі мен басталып тіршілігін жойғанға дейінгі дамуын үйретеді. Эволюция үдерісінде адамның дамуының негізгі кезеңдерін, жеке органдардың құрылымдық ерекшеліктерін, қоршаған ортаның жағдайында адам ағзасының қалыптасуын зерттеуді үйретеді. Тіршілік құбылысындағы түрлі деңгейдегі жүйелер құрылымы, қызметінің мәнін айқындау, заттардың алмасу процестерін, сыртқы ортамен қарым-қатынасын, дамуын және шығу тегін білуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Органикалық заттар, олардың қосылыстары мен реакцияларының жіктелуін және жүру қағидаларын қарастырады. Көміртектің қаныққан атомдарындағы және қанықпаған жүйелерге қосылу реакцияларының механизмдерін түсіндіреді. Көмірсутектердің түрлерін ажыратады. Органика курсын өндірісте, тұрмыста, медицинада және мектепте қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі және критериалды бағалау
  Несиелер: 5

  Пән химияны оқыту әдістемесінің негіздерін, «критерий», «бағалау», «білім беру нәтижесі» ұғымдарын зерделеуге, тұрған міндеттерді айқын түсіну негізінде оқушылармен жұмыс жасау әдістемесін меңгеруге, балалардың жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін білуге, оқушылардың білімін меңгеру процесін білуге, білім беру нәтижелерін критериалды бағалаудың практикалық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектептегі педагогикалық инновациялар
  Несиелер: 5

  12 жылдық білім беру мен орта білім берудің жаңартылған мазмұнының негізгі аспектілерін айқындайды. Педагогикалық технологиялар үрдісінің заңдылықтары мен қағидаларын меңгереді. Ақпараттық оқу, эксперименттік зерттеу қызметінің түрлі іс-әрекеттерін жоспарлау дағдыларын үйретеді. Инновациялық технологияны қолдану саласы бойынша шығармашылықпен жұмыс жасауға қол жеткізуді бағдарлайды. Қашықтықтан оқыту жүйесін құру қағидаларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі және критериалды бағалау
  Несиелер: 4

  Пән биологияны оқыту әдістемесінің негіздерін, «критерий», «бағалау», «білім беру нәтижесі» ұғымдарын зерделеуге, тұрған міндеттерді айқын түсіну негізінде оқушылармен жұмыс жасау әдістемесін меңгеруге, балалардың жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін білуге, оқушылардың білімін меңгеру процесін білуге, білім беру нәтижелерін критериалды бағалаудың практикалық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 6

  Онтогенездің негізгі кезеңдерін, әртүрлі таксондар өкілдерінің даму барысындағы морфологиялық, функционалдық және биохимиялық өзгерістерді қарастырады. Адамдар мен жануарлардың морфологиясын, физиологиясын және көбеюін, географиялық таралуы мен экологиясының ерекшеліктерін түсіндіреді. Адамдар мен жануарлардың гомеостазын қамтамасыз етудің реттеуші механизмдерін салыстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заманауи педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Жаңартылған білім беру мазмұнындағы білім беру технологияларының ерекшеліктерін анықтайтын заманауи инновациялық технологиялардың мәнін, түсіну жолдарын, оқу үдерісін ұйымдастыру принциптерін, әдістерін қарастырады. Әр түрлі білім беру мекемелерінде әртүрлі білім беру деңгейлерінде оқу процесін ұйымдастырудың және жүзеге асырудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдануды үйретеді. Заманауи диагностикалық технологияларды қолдана отырып, білім беру үрдісінің сапасын бағалау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктің тіршілік үрдістерінің мәнін түсіндіреді, онтогенез үдерісіндегі метоболизм, судың және заттың алмасуын анықтайды. Фотосинтездің, минералды қоректенудің, тыныс алудың, өсу мен дамудың заңдылықтарын қарастырады. Физиологиялық құбылыстардың маңыздылығын, өсімдіктердің өнімділігін, ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын арттыру жолдарын анықтайды. Қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларға төзімділігіне және оларды қорғауға бағытталған әдістердің теориялық негіздерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы
  Несиелер: 5

  Ашық тізбекті қосылыстар, ациклді қосылыстар молекуласындағы көміртек атомдарының тізбек құруына байланысын түсіндіреді. Қаныққан, қанықпаған көмірсутектер және олардың атомды туындыларын, изомерлерін қарастырады. Органикалық химия реакциялар теңдеулерін шешу, зертханалық зерттеу нәтижесін талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылысын, өсімдіктердің вегетативтік мүшелерінің құрылыстық ерекшеліктерін қарастырады. Өсімдіктердің морфологиялық эволюциясының басты бағыттарын, көбею мен ұрпақ жалғастырудың биологиялық негізін түсіндіреді. Өсімдіктер дүниесінің әр түрлі систематикалық топтардағы өсімдіктердің құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктерін талдайды. Өсімдіктердің басқа да тірі организмдермен және тіршілік ортасы арасындағы байланыстары туралы білімдерін жүйелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық экология
  Несиелер: 5

  Химиялық экология экологиялық мәселелердің негізгі ұғымдарын, табиғи ортадағы ластаушы заттар айналымының химиялық негіздерін зерттейді. Химиялық заттардың қоршаған орта сапасының және уыттылық кластарының нормативті көрсеткіштерін көрсетеді. Табиғи ортадағы әр түрлі ластаушы заттардың жай-күйін болжайды және олардың таралуын болжайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық заттар химиясы
  Несиелер: 4

  Органикалық реакциялардың жіктелуін, органикалық заттардың номенклатурасын, жіктеу принциптерін сипаттайды. Химиялық реакциялардың жүру механизмдерін, кеңістікте атомдардың орналасуын және электрондардың тығыздығының таралуын қарастырады. Органикалық заттардың құрылысын анықтауды, синтездеу әдістерін зерттейді. Химиялық реакциялардағы тепе-теңдікке әр түрлі факторлардың әсерін анықтайды. Тірі ағзалардағы биохимиялық үрдістерді зерттейді. Тәжірибе жүргізу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы химия есептері мен жаттығулары
  Несиелер: 5

  Жаттығулар арқылы есептерді шешудің түрлі әдістері мен тәсілдерін үйретеді. Химиялық мәліметтерден, ұғымдардан, заңдардан және теориядан тұратын химия ғылымының негіздерін түсіндіреді. Логикалық ойлауды дамытады. Математикалық ойлауды жеделдетуді, шығармашылық белсенділікті бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
  Несиелер: 4

  Циклді қосылыстардың алифатты органикалық қосылыстармен химиялық қасиеттерін, құрылысын байланыстыратын жалпы заңдылықтарды, номенклатурасын, изомериясын, түрлендіру жолдарын, реакция механизмдерін қарастырады. Теориялық білімдерді практикада қолдану, мәселенің шешімін талдау, химияның нақты өмірдегі орны мен рөлін дәйектеу, пәнаралық білімдерді интеграциялау жолдарын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан экологиясы
  Несиелер: 5

  ҚР экологиялық шарттары туралы ақпаратты қарастырады. ҚР әртүрлі өңірлерінде қалыптасқан нақты экологиялық жағдайды түсіндіреді. Табиғи ортаға әсер ететін факторлар арасындағы байланысты анықтайды. Қолданбалы экологиялық теория тұрғысынан ҚР экологиялық мәселелерін талдайды. Қоршаған ортаны қорғау саласында маманның кәсіби даярлығын қалыптастырады. ҚР-дағы экологиялық жағдайларды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиядан есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химиялық есептерді шығаруда қабылданған шартты белгілерді қолдану және есептің шартын қысқаша жазу мәселелерін қарастырады. Мектепте химияны оқыту үрдісінде сандық есептердің рөлін сипаттайды. Орта мектепте химия курсында сандық есептер түрлері мен типтерін және химиялық есептердің негізгі түрлерін ұсынады. Химиялық есептердің шешімін тексеру және бағалау әдістемесін түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер және академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді ғылыми мақалаларды, рефераттарды, дипломдарды, диссертацияларды еркін жазуға бейімдейді. Тілдің әртүрлі формалары мен функционалды стильдерін, сондай-ақ кәсіби мәтіндерді қолдану мен құрудың негізгі мүмкіндіктерін меңгеруге арналған. Ойларын дәйекті түрде талдап, саралап, жүйелеуге машықтандырады. Зерттеу әдісі, зерттеу сұрағы, өзге авторлар пікірін қолдану, талдау жасау, сыни пікір білдіру, құрылымын сақтаудың күрделі мәселелерін шешуге бағыттайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер мен жануарлардың әртүрлі тіршілік ету орталарына байланысты бейімделушіліктерін, ортаның экологиялық факторларының әсері туралы заңдылықтарын анықтайды. Ғылымның өзекті мәселелері туралы түсінік беретін қазіргі заманғы кешендік ғылымдар ретінде өсімдіктер мен жануарлар экологиясы негіздерін тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Микроағзалардың құрылымдық ерекшеліктерін, жіктелу принциптерін түсіндіреді. Микроағзалардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы жайындағы білімді сипаттайды. Микробиология саласындағы жетістіктердің перспективалары туралы ақпаратты тұжырымдайды. Микроағзалардың экология, ауыл шаруашылығы, тамақтану және химиялық өндірістердегі қолдану әдістерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулалық генетика
  Несиелер: 5

  Генетика негіздерін, гендердің жіктелуін және қасиетін қарастырады. Жасуша құрылысы, оның генетикалық құрылымдары және хромосоманы түсіндіреді. Белгілердің тұқым қуалаушылық молекулалық негіздерінің заңдылықтарын тұжырымдайды. Генетикалық инженерияның стратегиясы мен принциптерін, оның молекулалық биологияда қолданылу мүмкіншілігін және нуклеин қышқылдары мен ақуыздарды замануи әдістермен зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі биологиялық эксперимент
  Несиелер: 5

  Биологиялық мазмұндағы көрнекі құралдар жасау дағдыларын қалыптастырады. Теориялық білімдерін зертханалық және практикалық жаттығуларда қолдануды түсіндіреді. Көрнекі құрал дайындау барысында шығармашылық көзқарасы кеңейеді. Көрнекі құралдарды жасау инновациялық әдістер мен тәсілдерді үйлестіре білуге баулиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 5

  Жалпы, вирусология вирустардың табиғатын, олардың құрылысын, көбеюін, биохимиясын, генетикасын түсіндіреді. Вирустан туындайтын аурулардан сақтану шараларын зерттейді. Микроағзаларды бөліп алу және өсіру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады. Әр түрлі топтағы вирустардың құрылымын, морфологиясын, жіктелуін талдайды. Су мен топыраққа микробиологиялық диагноз қойып, талдау жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Маңызды органикалық табиғи қосылыстарды, олардың классификациясын, құрылысын, алу және бөлу жолдарын түсіндіреді. Анықтау әдістемелерін, химиялық қасиеттері және генетикалық өзара қатынасы туралы ұғымды қалыптастырады. Негізгі биологиялық белсенді заттардың ерекшеліктерін сипаттайды. Табиғи қосылыстар технологиясының экологиялық мәселелерін өндірісте, медицинада, ауыл шарушылығында пайдаланылуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Генетика мен селекцияның негіздерін, заманауи ақпараттық білім технологиясын пайдаланып, жаңа мағлұматтарды қалыптастыру принциптерін қарастырады. Тірі ағзаға тән тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің материалдық негіздерін, белгілердің тұқымқуалау заңдылықтарын түсіндіреді. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулулалық механизмдерін, организмдердің тұқым қуалаушылық қасиеттерінің сыртқы орта факторларының әсерінен өзгеру заңдылықтарын тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 3

  Органикалық қосылыстардың (биополимерлер, дәрумендер, биореттегіштер және т.б.) химиялық қасиеттері, қолданылуы және олардың ағза тіршілігіне әсер ететін жалпы заңдылықтары қарастырылады. Адам организмінің тіршілігінің процестерге қатысатын төмен және жоғары молекулалық органикалық қосылыстар құрылымы туралы және химиялық өзгерістері жүйелі білім қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Физикалық химияның негізгі түсініктерін және заңдарын, функцияларын, тепе-теңдік жүйелерін сипаттайды. Ерітінділер мен дисперсті жүйелердің молекула-кинетикалық және оптикалық қасиеттерінің айырмашылықтарын сипаттайды. Температураның тепе-теңдік константасына әсерін түсіндіреді. Жай сатыдағы тәуелсіздік принциптерін, тізбекті және ағымдағы реакцияларды қарастырады. пәннің заманауи мәселелерін зерттеуге және талдауға, алған білімдерін іс жүзінде қолдануға бейімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 3

  Тірі ағзалардың химиялық құрамын, олардың тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін химиялық үрдістерді түсіндіреді. Дәрумендердің, гормондардың, ферменттердің, ақуыздардың, нуклеин қышқылдарының, көмірсулардың, липидтердің құрылымы мен қасиеттерін, механизмдерінің маңыздылығын анықтайды. Биохимияның зерттеу әдістерін тұжырымдайды. Зат алмасу үрдісінің жүру заңдылықтарын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коллоидты химия
  Несиелер: 5

  Коллоидты қосылыстар жүйелерінің табиғатта маңызын, жүйелердің жіктелуін анықтайды. Катализ туралы ұғымдар мен каталитикалық жүйелердегі катализатордың белсенділігін түсіндіреді. Ультрамикроскопия, электрондық микроскопия, ультрацентрифугирлеу (сүзу), электрофорез әдістеріне талдау жасайды. Күрделі қосылыстарды айқындайды, коллоидтардың әртүрлі түрлеріннің айырмашылықтарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Маңызды химиялық өндірістерге және басқа өндірістер технологиясына қолданатын химиялық реакциялар туралы және химиялық технологияның негізгі ұғымдары мен білімдерін қалыптастырады. Химиялық өндірістің барлық процестерінің, сонымен қатар химиялық өндірістің жабдықтары мен негізгі үрдістерінің өзара байланысын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепте химиялық эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектептегі химия кабинетін және оған қойылатын талаптарды сипаттайды. «Химиялық білім беру эксперименті» ұғымының мәнін сипаттайды. Оқыту үрдісінде химиялық эксперименттің жіктелуін, рөлі мен орнын түсіндіреді. Химиялық жабдықтармен жұмыс істеу техникасын түсіндіреді. Мектептерде жүргізілетін химиялық эксперименттердің түрлері мен түрлерінің тізімін жасайды. Тәжірибе жүргізудің мақсаттарын: білім беру, дамытушылық және тәрбиелік бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепте ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Мектептегі ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың рөлі, мақсаты және негізгі міндеттері мен оны ұйымдастырудың ерекшеліктерін сипаттайды. Мектеп оқушыларының ғылыми білімі мен шығармашылығының әдіснамалық негіздерін және білім беру бағытына сәйкес ғылыми зерттеу бағытын таңдауды түсіндіреді. Зерттеу жұмысының кезеңдерін, ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және жұмыс нәтижелерін өңдеу бойынша жұмыстарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Мектеп биология курсының мазмұнын, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырады. Зерттеу объектілерін жіктейді, нәтижесін өңдеп түсіндіреді. Биологиялық далалық және зертханалық зерттеулерді жүргізу әдіснамасын сипаттайды. Таңдалған ғылыми бағыт бойынша ізденіс жұмыстарын орындау дағдылары қалыптасады. Шығармашылық іздену қабілеттерін бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON10

  Адам анатомиясы, өсімдіктер мен жануарлар классификациясының негізгі заңдылықтары, паразитологияның қазіргі концепциясы саласындағы білімдерін көрсетеді.

 • Код ON11

  Адам ағзасындағы жасушаларда, ұлпаларда, өсімдіктерде және жануарларда тіршілік ету процестері мен оларды реттеу механизмдерін, морфологияны, физиологиялық процестерді, метоболизмнің, гомеостаздың, тірі организмдердің онтогенезінің функционалдық жағдайын зерттейді.

 • Код ON5

  Оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыру үшін қажетті оқыту және тәрбиелеу саласындағы педагогикалық зерттеулердің негізгі бағыттарын талдайды.

 • Код ON8

  Аналитикалық химияның теориялық негіздерін, химиялық элементтердің қасиеттерін және бейметалдарды алу әдістерін түсіндіреді.

 • Код ON6

  Педагогикалық қызметте оқытудың заманауи, инновациялық технологияларын, білім беру нәтижелерін критериалды бағалаудың практикалық іскерліктері мен дағдыларын пайдаланады

 • Код ON12

  Табиғи ортадағы негізгі экологиялық мәселелерді, химиялық элементтердің қоршаған орта экологиясына, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне және Қазақстан экологиясына әсерін зерттейді.

 • Код ON1

  Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық құбылыстардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан, тарихи үдерістердің ерекшеліктерін және шындықты философиялық пайымдауды сипаттайды.

 • Код ON3

  Тұрақты азаматтық ұстанымын, кәсіпкерлік қабілеттерін, көшбасшылық қасиеттерін, инклюзивті білім беру жағдайында экологиялық дүниетанымын және сыни ойлау дағдыларын көрсетеді.

 • Код ON14

  Химия мен биологияның әртүрлі есептеу есептерін шешу үшін теориялық және практикалық білімдерін қолданады, қазіргі мектеп бағдарламаларына сәйкес нақты химиялық және биологиялық эксперименттерде білімін көрсетеді.

 • Код ON13

  Химиялық технология бойынша есептерді шешуде, химиялық өндірістің барлық үдерістерінің өзара байланысын, негізгі органикалық табиғи қосылыстары, физикалық және коллоидты химияның заңдары, генетика мен селекцияның негізгі заңдылықтары туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді. Микроағзаларды өндірісте қолдану жолдарын және әртүрлі классификациядағы вирустарға қарсы сақтық шараларын талдайды.

 • Код ON2

  Ақпаратты жинау және түсіндіру үшін заманауи цифрлық технологияларды пайдалана отырып, пайымдау және ғылыми идеяларды қалыптастырады. Нақты және виртуалды салада мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде кәсіби ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын көрсетеді.

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы зерттеу әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және халықаралық академиялық жазу нормаларын пайдалана отырып, тиісті кәсіби салада ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады

 • Код ON7

  Адам мен жануарлардың жасушалары мен ұлпаларының құрылысын, қызметін, бейорганикалық химияның теориясы мен заңдылықтарын, химиялық қосылыстардың қасиеттері мен байланыстарын, химиялық термодинамиканың негізгі ұғымдарын және дисперсті жүйелердің қасиеттерін түсіндіреді.

 • Код ON9

  Органикалық химия, биохимия және биоорганикалық химияның негізгі бағыттары, заттар мен қосылыстарды талдаудың негізгі химиялық әдістері саласындағы білімдерін көрсетеді.

Top