Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04102 АӨК экономика және ұйымдастыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді талдау және бағалау, ғылыми-зерттеу және практикалық мәселелерді шешуде, оның ішінде пәнаралық салаларда жаңа идеяларды тудыру дағдыларын меңгеру
  • Процестерді және өндірістік көрсеткіштерін талдау әдістерін меңгеру, эконометрикалық тәсілдер мен ақпараттық технологияларды қолдану, өнімді өндіру мен өткізуді жоспарлай білу, басқарушылық шешімдерді қабылдаудың негізгі элементтерін модельдеу.
  • Жоғары оқу орындарында экономикалық пәндерді оқыту мақсатында заманауи экономикалық зерттеулердің нәтижелерін бейімдеу және жалпылау қабілетін көрсету
  • Ғылыми-зерттеу іс-әрекетінде статистикалық әдістеріне, сонымен қатар практикалық қызметте қолдану дағдыларына ие болу
  • Ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми және патенттік әдебиеттерді жүйелеу және талдау
  • Ғылыми саланың кеңеюіне өзіндік ерекше зерттеулерімен үлес қосу, ғылыми нәтижелерді ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялау
  • Зерттеу қызметін жобалау, ұйымдастыру, зерттеу нәтижелерін жүзеге асыру қабілеттерін көрсету
  • Жоғары оқу орындарында кәсіптік-педагогикалық және оқу-әдістемелік жұмыстың дағдыларын көрсету
Top