Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04107 Іскерлік әкімшілік (EMBA) в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бизнес-құрылымдардағы әкімшілік-өндірістік процестердің жаңа жоғары технологияларына негізделген, сондай-ақ жаһандану жағдайында қазіргі заманғы басқарудың инновациялық өзгерістерін генерациялауға қабілетті білімді, интерактивті әдістер мен дағдыларды меңгерген, бизнесті басқару үшін бәсекеге қабілетті және кәсіби жоғары буын басшыларын даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • Қаржылық және бухгалтерлік есеп, сонымен қатар есептіліктің аналитикалық материалдарын оларды экономикалық есептеулер жүргізу және кәсіпорын стратегиясын іске асыру үшін қалыптастырылған ақпарат көзі ретінде пайдалана отырып дайындау
 • Қолданбалы ұйымдастырушылық мінез-құлық әдісін пайдалана отырып, сапа талаптарын, өндірістік және кадрлық саясатты іске асыру мерзімдерін ескере отырып, ғылымды қажет ететін өнімді жасау кезінде ең жақсы шешімдерді таңдау
 • Маркетингтік және корпоративтік стратегияларды, ұйымдық даму және өзгерістер бағдарламаларын әзірлеу және оларды іске асыруды ұлттық және халықаралық дәрежеде қамтамасыз ету
 • Ұйымның құрылымын қалыптастыру және ұйымның стратегиясына, мақсаттарына, міндеттеріне және ішкі, сыртқы жағдайларына сәйкес келетін өндірістік, дұрыс маркетингтік ағын мен логистикалық жүйені құру
 • Бизнесті құрудың мәнін түсіну және оны басқарудың жалпы тәсілдерін қазіргі және динамикалық нарықтық ортадағы ұйымдар қызметінің экономико-стратегиялық позицияларынан білу және стратегиялық іскерлік коммуникациялар саласындағы білімді қалыптастыру
 • Ұйымның тиімділігін арттыру, өзгерістерді басқару, өзгеретін жағдайға икемді және барабар жауап беру үшін логикалық дұрыс басқару шешімдерін қабылдау
 • Мотивацияны, көшбасшылықты, топтық динамиканы, шешім қабылдауды, уақытты басқаруды, жаһандық ойлау қабілетін және жоспарлау көкжиегін үнемі кеңейтуді қоса алғанда, адам ресурстарын және ұйымдық мінез-құлықты тиімді басқару моделін енгізу
 • Бизнестің негізгі функционалдық бағыттарына қатысты жағдайды және процестерді талдау жүйесін дербес құру: компанияның даму стратегияларын әзірлеу және енгізу, адамдар мен компанияны басқару, инновациялар, өзгерістерді басқару, жобаларды басқару

Ұқсас БББ

Top