Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M07212 Теңіздегі мұнай-газ инженериясы в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Еңбек қызметі барысында менеджмент негіздері мен басқару психологиясын, эксперименттік зерттеу әдістерін, шет тілін еркін меңгеру деңгейінде қолдана отырып, өндірістік және зерттеу міндеттерін шешеді
  • Басқалардың зерттеулерін сыни тұрғыдан талдайды және мұнай өндіруші компаниялардың практикалық қызметіне нәтижелерді одан әрі коммерцияландырумен және енгізумен өзінің эксперименттік зерттеулерін жүзеге асырады
  • Теңіз мұнай-газ кен орындарын игеруді басқара отырып, теңіз мұнай-газ өндіру мен тасымалдаудың технологиялық процестері мен технологияларын модельдейді және жобалайды
  • Теңіз кен орындарын игеру және пайдалану кезінде және қолданбалы сипаттағы тәжірибелік-кәсіпшілік және эксперименттік зерттеулер жүргізу кезінде заманауи ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолданады
  • Теңіз мұнай-газ кен орындарын жайластыру бойынша рентабельді шешімдерді іздеу әдістемелерін әзірлей отырып, теңіз мұнай-газ индустриясында қазіргі заманғы жоғары технологиялық процестерді іске асырудың тәуекелі мен салдарын бағалайды
  • Материалтану және коррозиялық процестердің негіздерін, суасты жабдықтарын құруды біле отырып, жабдықтар мен өнімді жинау жүйелерін коррозиядан қорғау әдістерін әзірлейді
  • Мұнай беруді ұлғайту және мұнай өндіруді қарқындату әдістерін, асқынулар мен авариялардың алдын алу және жою әдістерін жетілдіреді
  • Мәселелерді анықтайды және ұйымдастыру және шешім қабылдайды, компанияның тиімді басқару қызметін қамтамасыз ететін шығармашылық, коммуникациялық және шығармашылық атмосфераны құра отырып, сала өндірісін басқару
Top