Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04105 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару в Инновациялық Еуразия университеті

 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми зерттеу әдістерінің жүйесін шығармашылықпен меңгеру, Психология және педагогика ғылымының заманауи әдіснамалық парадигмалық бағыттарын білу, ғылыми зерттеу, деректерді өңдеу және оларды түсіндіру кезеңдерін игеру. Пәннің мазмұны: Ғылыми зерттеулерге жүйелі көзқарас тұжырымдамасы. Ғылыми зерттеу тақырыбын тұжырымдау, ғылыми зерттеу аппараты. Эксперименттік айнымалылар және оларды басқару әдістері. Ғылыми зерттеудің жалпы сипаттамасы: ғылыми жұмыстың құрылымы. Ғылыми зерттеу кезеңдері, жеке жұмыс жоспарын құру ерекшеліктері. Ғылыми зерттеу әдістерінің жалпы жіктелуі: салыстырмалы, бойлық, кешенді және т.б. зерттеудің жалпы ғылым

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың моральдық сана құндылықтарын қалыптастыруға және адамгершілік және құқықтық мәдениетін дамытуға ықпал етеді. Пән ҚР Мемлекеттік құрылымы, құқық қорғау органдарының қызметі, әкімшілік және азаматтық құқық, сыбайлас жемқорлық, сыбайлас жемқорлық мінез-құлық ерекшеліктері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және заңдық жауапкершілік сияқты мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның экономикалық заңдарын логикалық түсіну үшін жүйелі экономикалық ойлауды қалыптастырады, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлін, кәсіпкерліктің даму тенденциясын, нарықтағы тұтынушылардың мінез-құлқын, кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу құралдарын анықтайды. Пәнді игеру аясында алынған білімді бекітуге ықпал ететін ситуациялық және практикалық тапсырмалардың кейстерін шешу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-идеяларды генерациялау және патент алу
  Несиелер: 3

  Пән білім алушыларда бизнес – идеяларды қалыптастыру және іске асыру, креативті ойлаудың мәні мен әдістері туралы, дизайн – ойлаудың ерекшеліктері туралы, сондай-ақ зияткерлік меншікті қорғау ерекшеліктері мен ҚР құқықтық аспектілері туралы кешенді түсінік қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылар стартап команда құрудың, бизнес – модель құрудың, прототип жасаудың және инвестор алдында жобаны таныстырудың практикалық дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән табиғат пен қоғамның өзара байланысын дамыту туралы тұтас түсінікті қалыптастыруға және экологиялық қауіпсіздік нормалары мен талаптарын сақтау және төтенше жағдайлар кезінде барабар ден қою дағдыларын меңгеруге бағытталған. Қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары, табиғатты қорғау және тұрақты даму, ЖАСЫЛ экономика сияқты мәселелер қасиетті болады. Азаматтық қорғаныстың жұмыс істеу жүйесі және авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның дамуындағы экономиканың орны мен рөлін анықтайды, оның негізгі проблемалары мен құралдарын ашады. Игеру нәтижесінде экономикалық процестер мен құбылыстардың табиғаты, шығындар табиғаты, өндіріс факторлары нарығының сипаттамалары, ақша-несиенің экономикалық өсуге әсері және Халықаралық экономикалық қатынастардың көріну формалары туралы жүйелі түсінік қалыптасады. Білім алушы нарықтық жағдайды талдау және оның одан әрі даму перспективаларын анықтау дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 3

  Бұл пән экономикалық бейіндегі жалпы ғылыми пәндердің, сондай - ақ макро-және микроэкономиканың нақты міндеттерін зерттейтін курстардың негізінде жатқан теориялық және практикалық білімді меңгеру үшін қажетті іргелі курс болып табылады. Пән аясында бір айнымалының шегі мен үздіксіздігінің классикалық теоремалары, оларды экономикалық жағдайларды талдауда қолдану үшін туындылар мен дифференциалдар қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Бұл пән шектеулі ресурстар жағдайында экономика субъектілерінің мінез-құлқы туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға бағытталған. Студенттер сұраныс пен ұсыныстың икемділігі, тұтынушылық таңдау және өндіріс теорияларын зерттейді, олар нарықтағы тұтынушыларға талдау жүргізу және баға саясатының өзгеруіне, сондай-ақ жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеуге байланысты кәсіпорындардың шығындары мен кірістерінің өзгеруін болжау үшін қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 3

  Бұл пән экономика мен қоғамның кез-келген саласында статистикалық ақпаратты жинау және өңдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Деректерді статистикалық өңдеу әдістемесі мен құралдары, әлеуметтік құбылыстар мен макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасы, Ұлттық шоттар жүйесі зерттелуде. Сабақтарда студенттер статистикалық сауалнамалар жүргізеді, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын зерттейді, зерттелетін құбылыстар динамикасының статистикалық мәліметтерін, кестелерін және графикалық бейнесін жасайды, көрсеткіштерді жақсарту бойынша іс-шараларды қалыптастыру үшін өз қорытындыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 4

  Бұл пән мемлекет пен бизнес арасындағы қатынастарды зерттеуге, осы қатынастар процесінде туындайтын проблемаларды анықтауға және оларды жетілдіру мәселелерін шешудің тиімді әдістері мен құралдарын қолдануға бағытталған. Пән аясында студенттер кәсіпкерлікті (шағын, орта және ірі бизнес) дамыту үшін қажетті жағдайларды (құқықтық, ұйымдастырушылық, экономикалық және интеллектуалдық сипаттағы) жасау және қолдау процесінде қалыптасатын қатынастарға талдау жүргізуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҚР Сыртқы экономикалық саясаты
  Несиелер: 4

  Пән Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастыру әдістерін игеруге, сыртқы саясаттың басымдықтарын және Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы рөлін айқындауға бағытталған. Сабақтарда білім алушылар нарықтың сыртқы экономикалық құрылымын талдайды, Қазақстанның Орталық Азия, Еуропа және АҚШ елдерімен экономикалық қатынастарын талдайды, басқа елдермен сыртқы экономикалық қатынастарды дамыту перспективаларын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өзіндік менеджмент және презентация техникасы
  Несиелер: 5

  Бұл курс көпшілік алдында сөйлеудің, презентациялық материалды әзірлеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Студенттер көпшілік алдында сөйлеудің психологиялық аспектілерін, презентацияларды жоспарлау мен әзірлеуді, уақытты тиімді басқаруды үйренеді. Сабақтар пікірталас, матч, топтық жұмыс түрінде өткізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 3

  Пән аясында студенттер қаржы жүйесін ұйымдастыруды, мемлекеттік қаржының саясаты мен әрекет ету механизмін, Мемлекеттік кірістер мен шығыстардың құрамын, мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз түсінігін, сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржының рөлін зерттейді. Сабақтарда студенттер қаржы ағындарының қозғалысын, оларды реттеу бойынша шараларды зерделейді, ситуациялық міндеттерді шешеді, сондай-ақ облыс экономикасының қаржы секторының тәжірибелі мамандарымен бинарлық сабақтар өткізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік экономика және сыртқы экономикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Курс әлемдік экономика мен халықаралық сауданың даму тенденцияларын зерттеуге бағытталған. Білім алушылар елдік, өңірлік және жаһандық деңгейде сыртқы сауда саясатын қалыптастыру негіздерін үйренеді, ҚР сыртқы саудасын, оның жай-күйін, даму проблемалары мен перспективаларын, сондай-ақ Халықаралық экономикалық интеграция мен жаһандану процестерін зерттейді. Сабақтарда студенттер шағын топтарда жұмыс істеу арқылы ситуациялық есептерді шешеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Бұл пән ұлттық экономиканың экономикасын, экономикалық дамудың макроэкономикалық көрсеткіштерін зерттеуге бағытталған. Графикалық модельдерді қолдана отырып, студенттер макроэкономикалық деңгейдегі жағдайларды талдауға, нарықтық процестер мен бюджет-салық жүйесін тұрақтандыру бойынша іс-шаралар әзірлеуге үйренеді. Пән аясында халық шаруашылығының түрлі салаларынан шақырылған практик – мамандар сабақ өткізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шет тілі (В1)
  Несиелер: 5

  Бұл курс тілдік құзыреттілікті дамытуға бағытталған, сөздік қоры 2000 сөзге дейін кеңейеді. Студент эссе жазу, жалпы тақырыптар бойынша әңгіме жүргізу, қарапайым ағылшын тіліндегі дереккөздерді оқу және еркін аудару және өз тұжырымдарын жазбаша немесе ауызша ұсыну дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономиканы қаржы және ақша-несиелік әдістерін бақылау
  Несиелер: 3

  Курс студенттерге қаржы жүйесін, ақша-несие реттеуінің экономикалық жүйені қалыптастырудағы рөлін түсінуге көмектеседі, Ұлттық банктің ақша-несие саясатының құралдарын зерттейді. Сабақтарда студенттер Қаржы және ақша-кредит жүйесінің қазіргі жағдайын талқылайды, іс-шаралар әзірлейді және өз көзқарастарын дәлелді қорғайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Іскери қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің тәжірибеге бағдарлануы білім алушылардың кәсіби деңгейде мемлекеттік тілдің коммуникациялық дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Сабақтарда білім алушылар мемлекеттік қызметте түрлі мақсаттарды іске асыру, Нормативтік-құқықтық актілерді сыни талдау, сөйлеу стилистикасының барлық түрлерін меңгеру, тілдік құралдар мен дағдыларды пайдалану, коммуникативтік дағдылар мен дағдыларды дамыту үшін мәтін құру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Байланыс және қоғамдық қатынастарды басқару
  Несиелер: 3

  Пән білім алушыларда public relations саласында жүйелі білімді қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушылар логикалық және дәлелді түрде өз сөздерін құрастырады, мақсатты аудиторияны қалыптастырады, қоғамдық пікірді анықтайды және психологиялық және коммуникациялық әдістерді қолдана отырып, оны басқарады. Олар саяси аренада PR технологияларын, сайлауалды PR компаниясын зерттейді, қоғамдық коммуникация технологияларын қолдана отырып, имидж қалыптастыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Менеджмент
  Несиелер: 7

  Пән аясында менеджмент ұйымды тиімді басқару жүйесі ретінде қарастырылады, менеджмент құрылымы мен құралдары, жоспарлау әдістемесі сыртқы және ішкі ортаның әсерін ескере отырып, үздіксіз және күрделі процесс ретінде зерттеледі. Алынған білім ситуациялық есептерден тұратын практикалық кейстерді шешумен бекітіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • ҚР Конституциялық құқығы
  Несиелер: 3

  Пән мемлекеттің Негізгі Заңы - Конституция, конституциялық құқықтың даму кезеңдері, оның елдің қоғамдық өміріндегі рөлі туралы іргелі білімді қалыптастырады. Пәннің мазмұны мен сабақтарды өткізу форматы алған білімдерін кәсіби салада қолдану үшін де, мемлекеттік қызметке тестілеу кезінде де бекітуге ықпал ететін ситуациялық және практикалық тапсырмалардың кейстерін шешуді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шет елдерде экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 6

  Бұл курс мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесін және оны Қазақстанда пайдалану мүмкіндігін, шет елдердің экономикалық өсу факторлары мен модельдерін, экономиканың әртүрлі салалары мен әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған. Пән аясында студенттердің шет елдер экономикасының ерекшеліктері саласындағы топтық талқылаулары, зерттеушілік ізденістері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мемлекеттік басқарудың теориясы
  Несиелер: 6

  Пән аясында студенттер ҚР мен шет елдердегі мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері туралы білім жүйесін қалыптастырады. Сабақтарда студенттер басқаруда жүйелі тәсілдемені қолдануды, басқару функциялары мен құрылымын, мемлекеттік саясатты іске асыруды, ҚР мемлекеттік органдарының жүйесін және мемлекеттік органдар қызметінің қатынастарын құқықтық реттеуді зерделейді. Студенттер Стратегиялық, ағымдағы және жедел бақылау жүйелерін және әлеуметтік-экономикалық даму стратегиялары мен бағдарламаларының жобаларын әзірлеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мемлекеттік қызметшілердің қызметін құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік қызметшілердің құқық қорғау қызметінің әкімшілік құқығы саласындағы білімдерін қалыптастырады. Сабақтар практикалық жағдайларды қолдана отырып өткізіледі, олардың шешімі әкімшілік-құқықтық қатынастарды құқықтық реттеуді талдау дағдыларын дамытады, тәжірибелі практиктермен өткізілетін екілік сабақтар әкімшілік құқық институтын және мемлекеттік органдардың жұмысын нақты мысалдармен қарастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • ҚР монополияға қарсы реттеу
  Несиелер: 5

  Пән шеңберінде білім алушылар монополизмді экономикалық категория ретінде, шарттар жасасу кезіндегі монополиялық әрекеттерді, ҚР-да монополияға қарсы заңнаманы дамытуды, монополияға қарсы органдардың құрылымы мен функцияларын зерделейді. Сабақтарда жосықсыз бәсекелестік, кәсіпкерлер мен билік органдарының келісімдері, Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті дамыту бойынша практикалық кейстер талданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көшбасшылық және командалық білім
  Несиелер: 5

  Бұл пән тәжірибеге бағытталған және көшбасшылық қасиеттер мен командалық білім беру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сабақтарды өткізу кезінде білім алушылар көшбасшылық стилін анықтау, адамдардың мінез-құлқының себеп-салдарлық байланыстарын анықтау, жанжалды жағдайларды сәтті шешу және команданың корпоративтік рухын нығайту үшін ситуациялық кейстерді шешеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 3

  Пән аясында студенттер ҚР Салық салу жүйесі мен саясаты туралы терең білім алады. Салықтардың, баждар мен алымдардың түрлері, оларды есептеу тетігі, төлеу мерзімдері, Қазақстанның салық жүйесіндегі преференциялар зерделенеді. Студенттер ситуациялық есептерді шешеді, салықтарды есептейді, салық базасын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетинг
  Несиелер: 7

  Пән аясында маркетингтің теориялық негіздері, маркетингтік зерттеулердің түрлері мен тұжырымдамалары, формалары, маркетинг құралдарының нарық қатысушыларының тұтынушылық мінез-құлқына әсері, маркетинг құралы ретінде брендинг оқытылады. Практикалық дағдыларды дамыту үшін студенттер нарықтың әртүрлі сегменттерінде маркетингтік зерттеулер жүргізеді, нарықты зерттеудің заманауи құралдарын белсенді қолдана отырып, маркетингтік стратегияларды жасайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің бюджеттік құрылымы, Бірыңғай бюджеттік жіктеу, оның құрамы мен құрылу принциптері туралы түсінік қалыптастырады. Бюджет түрлері бойынша шығыстарды қалыптастыру ерекшеліктері зерттеледі: қорғаныс, қауіпсіздік, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету және басқалар. Практикалық сабақтарда өңірлер мен тұтастай ел экономикасын мемлекеттік реттеу тетіктері қаралады, сондай-ақ мемлекеттік реттеу және бюджеттік жоспарлау саласында жұмыс істейтін практик мамандардың қатысуымен бинарлық сабақтар өткізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Цифрлық экономика және технологиялар
  Несиелер: 5

  Сандық экономикаға кіріспе. Сандық компьютерлік технологиялар. Зияткерлік меншікті қорғау. Компьютерлік бағдарлама түсінігі. Компьютерлік бағдарламаның функционалдық мақсаты. Компьютерлік бағдарлама – авторлық құқық объектісі ретінде. Деректер қоры ұғымы. Деректер қоры-авторлық құқық объектісі ретінде. Компьютерлік бағдарламалар мен деректер қоры авторларының құқықтары. Компьютерлік бағдарламаларды және деректер қорын пайдалану ерекшеліктері компьютерлік желілердің құрылысы, архитектурасы. (КС)мақсаты. КС классификациясы. Ашық желілер технологиясы: OSI / ISO. 7 деңгейлі модель. Хаттамалар, хаттамалар иерархиясы, жұмыс режимдері. Телекоммуникациялық орта. Жаһандық желі. Мақсаты. InterNet. IntraNet. ExtraNet. Байланыс арналары, модемдер. Кодтау және қателерден, вирустардан және шабуылдардан қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әл-Фарабиден Абайға дейінгі рухани сабақтастық
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты қазақ даласының ұлы ойшылдары туралы жүйелі білімді қалыптастыру, Әл-Фараби мен Абай Құнанбаевтың шығармашылығында ортағасырлық түркі кезеңінен ХХ ғасырдың басына дейінгі ой эволюциясының логикасын түсіну болып табылады. Пәннің негізгі бөлімдері: Әл-Фарабидің философиялық мұрасының мәні мен мазмұны: гуманизм, этика, мораль, бақыт, Әлемнің мәні, "Ізгі қала". Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбектері мен трактаттары. Абай Құнанбаев-ойшыл, философ, ақын, қазақ жазба мәдениетінің негізін қалаушы. Әл-Фарабиден Абайға дейінгі тарихи кезеңдегі қазақ халқының рухани сабақтастығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электронды бизнес және коммерция
  Несиелер: 5

  Практикалық курс желілік экономикада бизнесті жүргізу ерекшеліктерін, электрондық бизнес түрлерін және электрондық коммерция модельдерін зерттеуге мүмкіндік береді. Студенттер Интернет желісінде есептеулерді жүргізуді, интернет-бизнестегі тұтынушылық қажеттіліктерді талдауды және Интернетті тарату арнасы ретінде пайдалануды, интернет-жобаларды әзірлеуді және жүргізуді, электрондық бизнес пен коммерция жүйелерінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді үйренуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Салық жүйесі және салық саясаты
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерді салық салудың экономикалық мәнімен, әртүрлі елдердің заманауи салық жүйелерімен, елдің әлеуметтік-экономикалық процестер жүйесіндегі салық саясатының рөлімен таныстырады. Студенттер салық жүктемесін бағалауды және салық салу механизмін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 4

  Бұл пән ҚР Бюджеттік жүйесі және оны құру қағидаттары саласында терең білімді қалыптастырады. Мынадай мәселелер қарастырылады: бюджет жүйесінің деңгейлері бойынша бюджеттің кіріс және шығыс бөлігі, бюджет тапшылығы мен профициті, тапшылықты басқару тәсілдері, Мемлекеттік кредит және оның бюджет кірістерін қалыптастырудағы рөлі. Практикалық сабақтарда студенттер бюджетті қарау, бекіту, орындау және нақтылау тетігін талқылайды, сондай-ақ бюджеттік жоспарлау саласында жұмыс істейтін практик мамандардың қатысуымен бинарлық сабақтар өткізіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курс экономикалық бағыттағы студенттердің кәсіби қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған, тілдік ерекшеліктер, ғылыми стильдің жанрлары, журналистік стиль, іскерлік риторика оқытылады. Студенттер бастапқы дереккөздермен, жарияланымдармен жұмыс істеуді, өз көзқарасын баяндауды, келіссөздер жүргізуді, құжаттама жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тәуекел-менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс кәсіпорындардағы дағдарыстық жағдайларды болжау, дағдарыстың себептерін анықтау және дағдарыстармен байланысты тәуекелдерді жою бойынша іс-шараларды әзірлеу бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады. Студенттер тәуекелдерді басқару саясатының құралдарын, оларды бағалау әдістерін, сондай-ақ тәуекелдерді бейтараптандыру механизмін үйренеді. Практикалық сабақтарда командаларда жұмыс істей отырып, білім алушылар тәуекелдерді жою және ұйым қызметінің қаржылық көрсеткіштерін тұрақтандыру бойынша іс-шараларды әзірлеуге бағытталған практикалық жағдайлардың кейстерін шешеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің аймақтық экономиканы басқарудың заманауи әдістері жүйесін қалыптастыруға, басқару процесінде қолданылатын шетелдік және отандық экономикалық практиканың заманауи технологиялары мен құралдарымен танысуға бағытталған. Практикалық сабақтарда білім алушылар аймақ әлеуетінің құрамдас бөліктерін, оның құрылымы мен дамуының негізгі көрсеткіштерін анықтауды, талдау жүргізуді және өңірлік экономиканы тиімді басқарудың қазіргі заманғы қағидаттарын, тетіктері мен әдістерін практикада қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Басқарудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс басқаруда қолданылатын ақпараттық технологиялармен жұмысты зерттеуге арналған, ақпараттық ресурстар, Ақпараттық жүйелер, ақпараттық басқару жүйелерін белгілі бір қызмет түрлерінде қолдану сияқты ұғымдарды ашады, ат мақсаты мен функционалдығы туралы негізгі ақпаратты қамтиды. Студенттер Business studio сияқты бағдарламалық өнімдерді игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 4

  Бұл курс кәсіпкерлік саласындағы заңнаманы білуге бағытталған. Білім алушылар ҚР-дағы кәсіпкерліктің түрлері мен нысандарын, олардың ерекшеліктерін біледі, нормативтік-құқықтық актілерді қолдануды үйренеді, құқықты бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік шарасын анықтайды. Сабақтарда студенттер контрагенттермен келісімшарттар жасайды, лизинг және франчайзинг шарттарын өңдейді, заңды тұлғаны тіркеу үшін құжаттар пакетін жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Агломерациялық процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Курс агломерацияны экономикалық категория, пайда болу тарихы, даму механизмі және ҚР-дағы агломерациялық процестерді басқару принциптері ретінде зерттеуге бағытталған. Курс білім алушыларда агломерациялық процестерді стратегиялық басқару, аумақтарды дамыту жөніндегі қала құрылысы іс-шараларын бағалау, қоғамның экономикалық, саяси және әлеуметтік өміріндегі мемлекеттік бағдарламаларды сыни талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бизнесті жүргізу
  Несиелер: 5

  Бұл курс кәсіпкерлік мәселелерін терең зерттеуге бағытталған. Білім алушылар венчурлік бизнестің ерекшеліктерін, заңды тұлғаны тіркеу тетігін, бизнесті жоспарлау мен басқаруды зерделейді. Пән аясында студенттер старт-ап жобасының бизнес-жоспарын құру және ілгерілету бойынша командаларда жұмыс істейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шет тілі (B2)
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім алушылардың тілдік дағдыларын жетілдіруге бағытталған, оқуда түпнұсқалық дереккөздерді талдау пайдаланылады, студенттер ауызша және жазбаша сөйлеуді дамытады, студенттер өмірі мен қоғамның өзекті мәселелерін талқылау бойынша дөңгелек үстелдер өткізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қаржылық құқық
  Несиелер: 4

  Пән аясында студенттер ҚР қаржылық құқығын, мақсатты мемлекеттік қорларды қаржылық бақылау және құқықтық реттеу механизмін, сақтандырудың қаржылық-құқықтық негіздерін, банктік несиелендіруді және валюталық қатынастарды зерттейді. Сабақтарда студенттер кредит беру және сақтандыру бойынша банктік шарттар жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі басқарушылық шешімдерді дайындау
  Несиелер: 5

  Студенттерде басқарушылық шешім қабылдау технологиясы және оның мемлекеттік қызмет жүйесіндегі тиімділігін бағалау туралы тұтас және жүйелі түсініктің қалыптасуына ықпал етеді. Пән Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі басқарушылық шешімдердің түсінігі, функциялары, жіктелуі, басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістері мен модельдері, ҚР Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі басқарушылық шешімдердің тиімділігін бақылау және бағалау сияқты мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тайм-менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыға уақыт ресурстарын тиімді басқаруға, жұмысқа басымдық беруге, мақсаттар мен міндеттерді саралауға және өкілеттіктерді беруге көмектеседі. Мемлекеттік қызметшілермен екілік сабақтар және тайм-менеджмент практикасымен мастер-кластар білім алушыларға ұйымдастырушылық дамудың әртүрлі әдістері мен тайм-менеджмент технологияларын пайдалана отырып, өз уақытын ұтымды етуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мемлекеттік басқарудағы логистика
  Несиелер: 4

  Бұл пәннің мақсаты мемлекеттік қызметте материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындарды ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, ақпаратты пайдалана отырып, логистикалық жүйені құру үшін ресурстарды тиімді бағалау, оңтайлы логистикалық маршруттарды жоспарлау болып табылады. Практикалық жағдайларды шешу басқарудың кез-келген саласында тиімді логистика дағдыларын дамытады және бекітеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау және бюджеттік процестер
  Несиелер: 5

  Жоспарлау негіздері мен әдіснамасы; мемлекеттік, орталық және жергілікті жоспарлау органдары; ел және оның өңірлерінің экономикасын дамыту; жоспарлауды ұйымдастыруға мемлекеттік көзқарас және оның құқықтық негіздері; индикативтік және стратегиялық жоспарлау және оның әдіснамалық ерекшеліктері; әлеуметтік - экономикалық дамуды жоспарлаудың негізгі мақсаттары, міндеттері мен әдістері; экономиканың өндірістік және әлеуметтік салаларын жоспарлауға мемлекеттік салалық және өңірлік тәсілдер; салааралық кешендерді жоспарлау және халық шаруашылығы теңгерімдерінің рөлі. Қазақстан Республикасында бюджет процесін ұйымдастыру мен реформалаудың өзекті мәселелері, бюджеттік процеске жаңалықтарды енгізу, бюджеттік жоспарлауды ұйымдастыру, нәтижеге бағдарланған бюджеттік бағдарламаларды жасау және іске асыру тиімділігін бағалау, бюджеттік бағдарламаны іске асыру мониторингін жүргізу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
  Несиелер: 5

  Курс практикаға бағытталған, заманауи тәсілдерді қолдана отырып, білім алушылар инвестициялық жобалардың тиімділігін есептейді, шектеулі ресурстар жағдайында қаржылық іске асырылуын бағалайды, жобалардың оңтайлы инвестициялық портфелін қалыптастырады және өз көзқарастарын дәлелді қорғайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мемлекеттік және жергілікті басқару этикасы
  Несиелер: 5

  Тәртіп студенттерде этикалық нормалар мен олардың жергілікті және мемлекеттік басқарудағы рөлі туралы түсінік қалыптастырады. Пән аясында студенттер мемлекеттік және жергілікті басқару этикасының ұғымдары мен санаттарын, әкімшілік-құқықтық нормаларды, кәсіби этикаға қойылатын талаптарды, мемлекет белгілеген ережелерге сәйкес қызметшілердің практикалық қызметіндегі қатынастарды реттеуді, тұлғааралық, қызметтік және іскерлік қарым-қатынаста этика нормаларын қолдануды және шешім қабылдау үшін ақпарат дайындауды үйренеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аймақтық еңбек нарығы
  Несиелер: 5

  Пән еңбек нарығын қалыптастыру механизмін, оның жұмыспен қамту және жұмыссыздықты реттеуші ретіндегі рөлін, сондай-ақ жұмыссыздықтың себептерін, оның өлшемдері мен түрлерін зерделеуге мүмкіндік береді, ҚР-дағы еңбек қатынастарын реттеу ерекшеліктері мен халықаралық тәжірибені қарастырады. Олар сыртқы және ішкі еңбек нарығын және олардың өзара әрекеттесу механизмін қарастырады. Пән шеңберінде топтық талқылаулар, студенттердің өңірлік еңбек нарығының даму ерекшеліктері саласындағы зерттеу ізденістері көзделген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өңірдің инвестициялық тартымдылығын бағалау
  Несиелер: 5

  Пән қолданыстағы әдістерді пайдалана отырып, өңірлердің инвестициялық тартымдылығын бағалаудың практикалық дағдыларын дамытуға, сондай-ақ Өңірлерді дамытудың және олардың инвесторлар үшін тартымдылығын арттырудың неғұрлым басым бағыттарын айқындай отырып, инвестициялық тартымдылықты модельдеуге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарда студенттер ҚР облыстарының инвестициялық тартымдылығын арттыру жобасын әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер жобаны басқарудағы мәнін, түсінігі мен процестерін зерттейді, жобаны басқару процесінің негізгі кезеңдерін қарастырады. Практикалық сабақтарда жоба әзірленеді, оның құны мен қажетті қаржыландыру көлемі, сондай-ақ сапаны, қатерді, өзгерістерді, қауіпсіздікті басқару жүйесі айқындалады. Екілік сабақтар аясында практикалық оқытушылармен бірге нақты жоба мысалында адами ресурстарды, коммуникацияларды, жеткізілімдер мен келісімшарттарды басқаруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс өндірістік бағдарламаға талдау жүргізудің, айналымдағы және айналымнан тыс активтерді, Еңбек ресурстарын, Қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерін пайдаланудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Практикалық сабақтарда студенттер кәсіпорынның деректерін талдай отырып, практикалық жағдайларды шешеді және көрсеткіштерді жақсарту үшін ұсыныстар жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мемлекеттік сатып алу
  Несиелер: 5

  Осы пәнді зерделеу нәтижесі білім алушылардың мемлекеттік сатып алу және олардың мемлекеттік қаржыны басқарудағы орны, ҚР Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамасы, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттары, Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері туралы қажетті білім алуы болады. Білім алушылар мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлеуді; жеткізушілерді таңдауды және олармен мемлекеттік сатып алу құралдары туралы шарттар жасасуды үйренеді; Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын бақылау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • HR-менеджменті
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерде адами ресурстарды басқарудың әдіснамалық негіздері, компанияның адами ресурстарын қазіргі жағдайда пайдалануды ұйымдастыру туралы түсінік қалыптастырады. Белгілі бір заңдылықтарды анықтауға, адамдармен жұмысты тиісті негізде құруға, мінез-құлықты болжауға, ұйымның кадрлық әлеуеті мен кадрлық саясатын анықтауға үйреніңіз. Сабақтарда студенттер практик-оқытушылармен бірге компанияның адами ресурстарын басқару тиімділігі мен персоналына баға беруге және ұсыныстар әзірлеуге көмектесетін практикалық ситуациялық кейстерді шешеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON11

  Стратегиялық және жедел сипаттағы нормативтік құжаттармен жұмыс істеу үшін мотивация, көшбасшылық және билік теорияларын пайдалану, топтық динамика жағдайында ұжымның жұмысын ұйымдастыру, мақсатты топ және адами ресурстарды тексеру, тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін психологиялық диагностика жүргізу.

 • Код ON1

  Іс-әрекетті ұйымдастыру және жеке әлеуетті дамыту үшін жазбаша және ауызша нысанда коммуникативтік дағдыларды пайдалану

 • Код ON2

  Мемлекеттік қызметтерді көрсету тиімділігіне кешенді бағалау жүргізу үшін менеджментте ақпараттық-талдамалық технологияларды қолдану, консалтинг және бизнесті ақпараттандыру саласындағы білімді кеңейту үшін басқарушылық және нормативтік қызметті қамтамасыз ету технологияларының құралдарын қорыту.

 • Код ON6

  Мемлекеттік және жергілікті басқарудың тиімділігін бағалай білу, Мемлекеттік қызметтің модельдері, отандық және шетелдік мемлекеттік басқару мектептерінің дамуы туралы түсінікке ие болу.

 • Код ON7

  Мемлекеттік құрылымдар мен қоғамдық сектордың қызметін талдау. Құқық негіздері туралы білімдерін көрсете отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымдар мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру.

 • Код ON8

  Цифрлық технологияларды пайдалана отырып, экономикалық және ұйымдастырушылық процестердің тиімділігіне мониторингті жүзеге асыру үшін қаржы, баға белгілеу және салық салу саласындағы білімді қолдану.

 • Код ON9

  Жаңа шығармашылық идеяларды шығару және тиімді топтық өзара әрекеттесу арқылы бизнес-модельдер мен стартаптарды құруға арналған құралдарды қолданыңыз

 • Код ON3

  Ұлттық экономика және мемлекеттік басқару саласында теориялық және практикалық білімдерін қолдану, проблемаларды тұжырымдау және талдау, басқарушылық міндеттерді қою және шешу.

 • Код ON10

  Экономикалық, психологиялық және құқықтық білімді пайдалана отырып, мемлекеттік билік органдарында кадрлармен жұмысты ұйымдастыру.

 • Код ON5

  Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін, экономика мен әлеуметтік саланың дамуын басқарудың принциптері, әдістері мен тетіктерін қолдану. Мемлекеттік басқару органдарының дамуы мен қызметінің негізгі мәселелерін, басқару тәсілдерін, шет елдердегі халықпен және бизнес – сектормен өзара іс-қимылды ашу.

 • Код ON4

  Менеджмент пен маркетингтің негізгі қағидаттарын пайдалану, жекелеген өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін экологиялық, демографиялық және өндірістік факторларды ескере отырып, Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағдарламаларын әзірлеу кезінде маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру дағдыларын қолдану.

Top