Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M10113 Клиникалық психология в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазақстан Республикасы халқының өмірі, денсаулығы мен сапасын жақсартуға бағытталған клиникалық-психологиялық көмек көрсетудің халықаралық стандарттарына сәйкес клиникалық психология, психотерапия және психиатрия саласындағы заманауи ғылыми жетістіктерге негізделген кәсіби-әлеуметтік және жеке құзыреттері бар жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M144 Медицина
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M101 Денсаулық сақтау

Оқыту нәтижелері

 • НО-7 психологиялық денсаулық саласындағы психодиагностикалық және психотерапевтік көмек деңгейлеріне сәйкес келетін әртүрлі клиникалық жағдайларда жинақталған клиникалық/практикалық тәжірибені қолдана алады
 • НО-6 тәуекелдерді өз бетінше бағалай алады және психодиагностиканың, психокоррекцияның және психотерапияның ең тиімді әдістерін қолдана алады; жедел психологиялық көмек көрсетуге көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштерді анықтау
 • НО-5 пациент үшін ең жақсы нәтижеге жету үшін психодиагностикалық, психокоррекциялық және психотерапевтік көмекті қажет ететін әртүрлі жастағы науқастармен, өзінің қоршаған ортасымен, медицина қызметкерлерімен тиімді әрекеттесе алады
 • НО-8 патопсихологиялық зерттеулерге өз бетінше дайындала алады, эксперименталды психологиялық зерттеу мәліметтерін түсіндіре алады; психокоррекциялық және психотерапиялық шараларды жүргізуге; клиникалық психологтың тәжірибесінде қажетті манипуляциялар мен процедураларды жүргізу
 • НО-4 патопсихологиялық зерттеулерді өз бетінше жүргізе алады; науқастың қажеттіліктерін бағалай алады және тұлға дамуының психологиялық және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып психотерапевтік тактиканы құрастыра алады, медициналық көмектің барлық деңгейінде дәлелді тәжірибе негізінде оның тиімділігін бағалай алады
 • НО-3 өз бетінше білім алуға және кәсіби топтың басқа мүшелерін оқытуға, клиникалық шолуларға, клиникалық конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың басқа нысандарына белсенді қатысуға қабілетті
 • НО-1 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастырушылық шеңберінде әрекет етуге қабілетті; психокоррекциялық және психотерапевтік көмек көрсету шеңберінде төтенше жағдайларда психотерапевтік көмек көрсетуге; ұлт денсаулығын нығайту жөніндегі саясатты іске асыру үшін кәсіпаралық командалардың құрамында жұмыс істеу
 • НО-2 қолайлы зерттеу сұрақтарын құрастыра алады, кәсіби әдебиеттерді сыни тұрғыдан бағалай алады, халықаралық мәліметтер базасын күнделікті қызметінде тиімді пайдалана алады, зерттеу тобының жұмысына қатысады
 • НО -9 дағдарыс жағдайларын бағалау және тұрақтандыру тактикасын қолдана алады; диагностика, дифференциалды диагностика жүргізу, дағдарыс жағдайында шұғыл психокоррекциялық шараларды қамтамасыз ету

Ұқсас БББ

Top