Жаңа білім беру бағдарламасы

7R01150 Патологиялық анатомия в Астана медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • ОН-1. Жалпы патологиялық процестердің морфологиялық белгілерін, ағзалар мен жүйелер аурулары кезіндегі патологиялық өзгерістерін сипаттау; мәйіттік және хирургиялық биопсиялық материалды патологоанатомиялық зерттеу принциптерін, патоанатомиялық диагнозды құру және клиникалық және патологиялық анатомиялық диагноздарды салыстыру принциптерін атап білу.
  • ОН-2. Ағзалардың макроскопиялық және микроскопиялық деңгейдегі патологиялық өзгерістерін түсіндіру. Сәйкес патологиялық жағдайға немесе ауруға тән макроскопиялық және микроскопиялық өзгерістерді ажырата білуз. Мүмкіндік нәтижелер мен асқынуларды болжау.
  • ОН-3. Сыртқы және ішкі зерттеу арқылы патологоанатомиялық аутопсияны орындау, гистологиялық зерттеулер үшін аутопсия және хирургиялық-биопсиялық материалының үлгілерін алу; хирургиялық биопсия материалындағы макроскопиялық және микроскопиялық өзгерістерді бағалау.
  • ОН-4. Клиникалық деректерді талдау; клиникалық деректерді аутопсия мен хирургиялық-биопсиялық материалын патологоанатомиялық зерттеу нәтижелерімен салыстыру.
  • ОН-5. Клиникалық деректерді талдау нәтижелерін; мәйітті сыртқы және ішкі зерттелуі мен микроскопиялық мәліметтерді жалпылау; патологоанатомиялық диагнозды және клиникалық-анатомиялық эпикризді тұжырымдау. Патологоанатомиялық және клиникалық диагноздарды салыстыру арқылы клиникалық және патологоанатомиялық диагноздар арасындағы сәйкессіздік категориясын белгілеу. Хирургиялық-биопсиялық материалын зерттеу нәтижелері бойынша патогистологиялық қорытындыны тұжырымдау.
  • ОН-6. Диагнозды нақтылау үшін қосымша морфологиялық зерттеу әдістерін таңдау: гистохимиялық, иммуногистохимиялық, цитологиялық және молекулалық-генетикалық. Қосымша зерттеу әдістерінің нәтижелерін бағалау.
  • ОН-7. Жәбірленушілермен, сотталушылармен және басқа да тұлғалармен, құқық қорғау органдарының өкілдерімен қарым-қатынас жасау кезінде коммуникативтік дағдыларды қолдану.
  • ОН-8. Өз бетінше білім алу және кәсіби топтың басқа мүшелерін клиникалық-анатомиялық конференцияларға қатысуға үйрету, сынға дұрыс және адекватты жауап беру, басқа мамандық дәрігерлерімен диалогта өз көзқарасын қорғау.
Top