Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10108 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент (Бейіндік бағыт) в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • Стратегиялық және тактикалық жоспарларды әзірлеу, басымдықтарды айқындау, денсаулық сақтау объектілері қызметінің тиімділігін талдау дағдыларын қолданады.
  • Менеджмент пен маркетингтің негізгі функцияларын нақты ажыратады, алған білімдерін іс жүзінде қолданады.
  • Нормативтік-құқықтық актілер, денсаулық сақтау жүйесінің стандарттары негізінде медициналық көмек сапасының негізгі индикаторларын талдай алады.
  • Денсаулық сақтау объектілерін басқару процесінің тиімділігін арттыру үшін көшбасшылық және командалық білім беру дағдыларын қолданады.
  • Денсаулық сақтау саласының ерекшелігін ескере отырып менеджмент саласындағы зерттеу міндеттерін шешу үшін дағдыларды қолданады.
  • Денсаулық сақтау менеджменті саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін логикалық ресімдеу дағдыларын қолданады.
  • Денсаулық сақтауды перспективалы дамыту үшін дәлелді, сыни ойлауды, ғылыми және дәлелді базаны пайдалана отырып, технологиялар, инновациялар және ғылыми зерттеулер нарықтарын талдау негізінде әртүрлі жағдайларды шешуде заманауи технологияларды қолданады.
  • Басқарудың тиімді стильдерін қолданады, өкілеттіктерді береді, ұжымда тиімді жұмыс істеу үшін жағдай жасайды.
Top