Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10109 Нутрициология в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • Жаһандық, ұлттық және жергілікті деңгейде халықтың тамақтануын ұтымды ету және тамақтануға тәуелді аурулардың алдын алу бойынша шараларды әзірлеу және іске асыру.
  • Тағам гигиенасы бойынша қолданыстағы заңнамалық, нұсқаулық және әдістемелік материалдарды ғылыми, педагогикалық және практикалық қызметте пайдалана білу.
  • Ғылыми-педагогикалық қызметте тамақтанудың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын қолдану және дәлелді медицинаның терең біліміне сүйене отырып, тамақтанудың қазіргі теорияларына талдау жасау.
  • Денсаулық, азық-түлік және тамақтану проблемаларын өлшеуге және сипаттауға эпидемиологиялық көзқарас қағидаттарын қолдану және тиісті ұлттық немесе халықаралық тамақтану көздерінен алынған ақпаратты ғылыми-педагогикалық тәжірибеде пайдалану.
  • Тамақтану саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу, талдау және бағалау және олардың нәтижелерін оқу процесін ұйымдастыруда тәжірибеде қолдану.
  • Оқытудың заманауи әдістерін қолдану, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын қолдану және кәсіби қызметте этикалық нормаларды сақтау.
  • Денсаулық пен әл-ауқатқа ықпал ететін тағамды өз еркімен таңдауды және басқа да тағамдық және тамақтану тәртібін ынталандыру және жеңілдету.
  • Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту, жаңа идеяларды тудыру және кәсіби қызметте үнемі жетілдіріп отыру.
  • Ағзаның жай-күйін зертханалық және аспаптық диагностикалаудың негізгі көрсеткіштерін талдау және жеткіліксіз жағдайлардың алдын алуға бағытталған тамақтану және өмір салты бойынша егжей-тегжейлі ғылыми негізделген жеке ұсыныстарды жасау.
Top