Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03106 Саясаттану в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Саясат теориясына кіріспе
  Несиелер: 7

  "Саясат теориясына кіріспе" курсы аясында саясаттың мәнін қоғамдық құбылыс ретінде тану, микро - және макродеңгейде оның құрылымдық элементтерін, ішкі және сыртқы байланыстар мен қарым-қатынастарды анықтау, әртүрлі саяси жүйелерде қолданылатын негізгі үрдістер мен заңдылықтарды анықтау және саясаттың әлеуметтік өлшемінің объективті критерийлерін қалыптастыру қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси ілімдер тарихы
  Несиелер: 6

  "Саяси ілімдер тарихы" пәні аясында адамзаттың рухани мәдениетінің құрамдас бөлігі болып табылатын саяси ілімдер тарихын, саясат мәселелерін зерттеумен айналысатын әртүрлі елдердің ойшылдарының көптеген ұрпақтарының шоғырланған тәжірибесі және саяси, Заң және басқа да әлеуметтік ғылымдар саласындағы ғылыми болжам мен футурологияның, қазіргі заманның жаһандық мәселелерін әзірлеудің негізі болып табылатын зерттеу қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет саяси институт ретінде
  Несиелер: 6

  "Мемлекет саяси институт ретінде" пәні шеңберінде мемлекеттердің шығу теориясы, мемлекеттердің типологиясы, Жаһандық әлемдегі ішкі және сыртқы саясатта мемлекеттің функциялары, қоғамды мемлекеттік басқарудың қазіргі технологиялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық риторика
  Несиелер: 5

  Академиялық шешендік – Студенттің қазақ тілінде ойын қисынды құрастырып, айқын жеткізе білу қабілетін арттыру. Адам мен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынас заңдылықтарын білуге үйрету. Ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасаудың түрлі формаларын кәсіби деңгейде қолдана білуге дағдыландыру. Көпшілік алдында сөз сөйлеу, қоғамдық-кәсіби дискуссияларға қатыса білу дағдыларын қалыптастыру. Бұл пән қазақ тілін толық меңгеріп, жазу, оқу, өз ойын, пікірін білікті, шешен деңгейде жеткізуге, мәнерлеп сөйлеуге, болашақ маманның сөйлеу этикасын қалыптастыру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 6

  "Адам ресурстарын басқару "пәні аясында адам ресурстарын басқарудың мәні, тұлғаның басқару объектісі және субъектісі ретінде рөлі, адам ресурстарын басқару жүйесі және механизмі, адам ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру жобаларының тиімділігін бағалау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның саяси ойы
  Несиелер: 6

  Қазақстанның саяси ойларын хронологиялық, сыни тұрғыда оқыту. Қазақстанның саяси ойларының орталықтары, даму кезеңдері, негізгі идеялары мен тұлғалар, қазақстандық саяси ғылымының қазіргі жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  "Академиялық хат" пәні шеңберінде Әлемдік зияткерлік кеңістіктегі және Қазақстандағы саяси ғылымның дамуының қазіргі жағдайы, негізгі бағыттары мен заңдылықтары туралы білімді экстраполяциялау және саяси биліктің, саяси процестің мәнін талдау үшін саяси терминологияны қолдану қабілеті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекелі қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Студент жастардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси билік
  Несиелер: 6

  "Саяси билік" пәні аясында саяси биліктің мәні мен негізгі сипаттамалары, қазіргі кратологияның жағдайы, билік теорияларының эволюциясының кезеңдері, биліктің негізгі факторлары мен өлшемдері, влвсти принциптері мен типологиясы, саяси биліктің дамуының тарихы мен қазіргі тенденциялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйелері
  Несиелер: 6

  "Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі" пәні аясында саяси басқару теорияларының мәні мен мазмұны, мемлекеттік әкімшілік басқару жүйесі, негізгі тәсілдер қарастырылады. Мемлекеттік басқару үдерісіне әсер ететін экономикалық, саяси және әлеуметтік-мәдени детерминанттар, саяси басқарудың ұлттық және өңірлік модельдері, Қазақстанның мемлекеттік-әкімшілік басқару моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығыстың саяси ойлары
  Несиелер: 6

  "Саяси идеялар" пәні аясында Шығыс дәстүрлерін саяси ойда қарау қарастырылған – негізгі орталықтардың қалыптасуы, даму кезеңдері және тән ерекшеліктері. Сондай – ақ, Шығыстың саяси ғылымының қазіргі жағдайы-идеялар, мектептер, бағыттар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән - студенттерге ұлттық заң салалары туралы қажетті жалпы идеяларды беру, Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі нормаларына, оның ішінде конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және өзге де нормативтік құқықтық актілермен танысуға итермелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси этика
  Несиелер: 5

  "Саяси этика" пәні аясында саяси Этика пәнін, саясаттағы этикалық мәселелер саласымен байланысты саяси этика мен құбылыстардың құрылымы мен негізгі сипаттамасын, саясаттың адамгершілік мәселелерін қарастыру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР өкілдік ету және сайлау
  Несиелер: 5

  "ҚР-дағы өкілдік және сайлау" пәні шеңберінде өкілдік пен сайлауды анықтау, сайлау жүйесінің мәні, түсінігі мен типтері, табиғаты, жергілікті және республикалық мемлекеттік басқарудағы өкілдік, сондай-ақ сайлауды өткізудің заманауи технологиялары қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси жетекшілік және элита теориясы
  Несиелер: 5

  "Саяси көшбасшылық және элит теориясы" пәні аясында Саяси көшбасшылықтың теориялық негіздері мен әдістерін, көшбасшының қызметін, түрлерін, типтерін, стилін қарастыру қарастырылған. Қазіргі саяси көшбасшылардың саяси-психологиялық сипаттамалары, саяси көшбасшының имиджі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси зерттеулердің әдістері
  Несиелер: 5

  "Саяси зерттеулер әдістері" пәні аясында саяси зерттеулер әдістері туралы теориялық білімді қалыптастыру және іргелі және қолданбалы саяси зерттеулерді жүзеге асыруда осы әдістерді практикалық қолдану дағдыларына үйрету қарастырылған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР саяси жүйесі
  Несиелер: 5

  "ҚР саяси жүйесі" пәні аясында Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің қалыптасу кезеңдері мен қазіргі жағдайын, оның құрылымын, тән белгілері мен ерекшеліктерін, демократиялық жүйеге көшу логикасын, қазіргі даму үрдістерін оқып үйрену қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси мәдениет және идеология
  Несиелер: 5

  "Саяси мәдениет және идеология" пәні аясында саяси мәдениет пен саяси идеологияның мәні мен мазмұнын, оларды зерделеуде қалыптасқан негізгі тәсілдер, саяси мәдениет пен идеологияның экономикалық,саяси және әлеуметтік-мәдени детерминанттары, саяси мәдениеттің ұлттық және аймақтық модельдері, Қазақстанның саяси мәдениеті, саяси мәдениеттің типологиясы, саяси идеологиялардың түрлері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Cаяси әлеуметтану
  Несиелер: 5

  "Саяси әлеуметтану" пәні аясында саяси әлеуметтанудың мазмұны мен құрылымын, қазіргі саяси әлеуметтанудың ұғымдық-категориялық аппаратын, саяси әлеуметтанудың жалпы және жеке әдістерін, саяси әлеуметтанудың негізгі даму кезеңдерін, саяси билікті социологиялық талдау пәні ретінде қарастыру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлемдік саяси процесс
  Несиелер: 5

  «Әлемдік саяси процесс» курсы әлемдік саяси процестің негізгі мәселелері жөнінде кешенді түсінік береді, сондай-ақ, түрлі факторлардың (әсіресе, этникалық стереотиптер мен ел мен аймақтың имиджі) әлемдік саяси процеске ықпал ету тетіктерін анықтауға, әлемдік саяси процестердің мәселелері жөнінде білімдерді кеңейтуге және бекітуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геосаясат: теория және қазіргі заман
  Несиелер: 7

  "Геосаясат: теория және қазіргі заман" курсы аясында геосаясаттың түсінігі мен мәнін, геосаясаттың негізгі теорияларын, мемлекеттің геосаясатикасына әсер ететін факторларды, қазіргі елдердегі геосаясатиканы қарастыру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР саяси даму және модернизация
  Несиелер: 7

  "ҚР саяси дамуы мен модернизациясы" курсы аясында Саяси модернизация теориясының негіздерін, модернизацияның түрлері мен типтерін және оның дамуының негізгі кезеңдерін, модернизациялаудың ресурстық жабдықталуын, саяси модернизацияның шетелдік тәжірибесін және Қазақстанның тәжірибесін қарастыру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси глобалистика
  Несиелер: 6

  "Саяси глобалистика" пәні аясында қазіргі заманғы халықаралық жүйе құрылымының динамикасын, мемлекет пен халықаралық ұйымдардың әлемдік саясаттың негізгі қатысушылары ретіндегі рөлін, әлемдік экономика мен саясаттың жаһандануы, Қазіргі әлемдегі халықаралық қақтығыстар, халықаралық қауіпсіздіктің трансұлттық шақырулары мен қатерлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР ішкі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 6

  "ҚР ішкі және сыртқы саясаты" курсы аясында ҚР ішкі және сыртқы саясатының мәні мен мазмұнын зерттеу, қазіргі Қазақстанның саяси үдерістерінің объектілерін, субъектілерін, принциптерін, жағдайлары мен факторларын талдау,Тәуелсіз Қазақстан саясатының қалыптасу кезеңдері, Қазақстан Республикасының көпвекторлы сыртқы саяси курсының ұғымдары қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси шиеленістер мен дағдарыстар
  Несиелер: 6

  "Саяси қақтығыстар мен дағдарыстар" пәні шеңберінде жанжалдарды анықтауды, жанжалдардың негізгі теорияларын, жанжалдардың түрлері, типтері мен негізгі кезеңдерін, қазіргі әлемдегі халықаралық қақтығыстар мен дағдарыстарды: оларды зерттеу және реттеу; мемлекетаралық жанжалдарды реттеудегі халықаралық ұйымдардың рөлін қарастыру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салыстырмалы саясаттану
  Несиелер: 6

  "Салыстырмалы саясаттану" пәні аясында Саяси жүйелер мен институттардың салыстырмалы талдауын жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру, талдау нәтижелерін жіктеу және түсіндіру, компаративтік саяси зерттеудің бағдарламасы мен әдістемесін әзірлеу, талдау барысы мен нәтижелерін көрсету, тұжырымдар мен ұсыныстар, алынған білімдерді тәжірибеде қолдану қарастырылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаhандық саясат жүйесіндегі Қазақстан
  Несиелер: 6

  "Қазақстан жаһандық саясат жүйесінде" пәні аясында қазіргі заманғы саяси шындықты, қандай да бір халықаралық саяси оқиғалар мен құбылыстарды бағалаудағы ғылыми тәсілдерді, әлемдік саясаттың қазіргі факторларын талдауды, Қазақстанның жаһандық саясат жүйесіндегі орны мен маңызын зерттеу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси талдау
  Несиелер: 8

  "Саяси талдау" пәні аясында қоғамдық процестерді басқару құралы ретінде қарастыру, саяси талдау әдістерінің генезисі, негізгі әдістердің пайда болуы, саяси талдау әдістерінің жүйесі, проблемалық-саяси жағдайлар, құрылымы, түрлері, міндеттері, сондай-ақ саяси жағдайлардың диагностикасы, оның түрлері мен әдістері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси жүйелер мен режимдер
  Несиелер: 5

  «Саяси жүйелер мен режимдер» оқу пәні студенттерге жүйелі тәсілдің мәні мен қоғамдық құбылыс ретіндегі саясатта оның қолданылуын түсінуге, микро және макро деңгейде құрылымдық элементтерді, олардың ішкі және сыртқы байланыстары мен қатынастарын анықтауға, түрлі саяси жүйелерде әрекет ететін негізгі үрдістер мен заңдылықтарды айқындауға, және саяси жүйені өлшемдеудің объективті критерийлерін әзірлеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спичрайтинг және шешендік шеберлік
  Несиелер: 7

  "Спичрайтинг және Шешендік шеберлік" курсы аясында саяси спичрайтинг туралы, соның ішінде саяси көпшілік сөздерінің тиімді мәтіндерін жасау технологиялары туралы негізгі білімдерді қалыптастыру қарастырылған; түсінеміз, ең күтпеген сұрақтарға жауап беру механизмдері; тыңдаушылардың алдында сөз сөйлеуші, әсіресе аудиторияда саяси бәсекелес адамдар жұмыс істейтін кезде ұстамдылық элементтерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси партиялар және партиялық жүйелер
  Несиелер: 8

  "Саяси партиялар мен партиялық жүйелер" пәні шеңберінде саяси партиялардың генезисін, партиялар мен партиялық жүйелерді жіктеудің негізгі критерийлерін, партиялар мен партиялық жүйелерді қалыптастыру процесіне әсер ететін факторларды, партиялар мен партиялық жүйелердің түрлерін, сондай-ақ қазіргі заманғы демократиялық елдердің партиялары мен партиялық жүйелерін, оның ішінде Қазақстан Республикасының партиялық жүйесі мен саяси партияларын қарау қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар
  Несиелер: 5

  Халықаралық қатынастар негіздері туралы теориялық түсініктерді қалыптастыру, халықаралық қатынастар теориясы мен талдауының аймақтары; қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды дамыту және түбегейлі дамыту. Талдаудың халықаралық деңгейдегі проблемаларын қарауға арналған аналитикалық үлгілерді қалыптастыру; халықаралық қатынастар саласындағы халықаралық сараптамалық тәжірибе, дипломатиялық құжаттандыру негізіндегі халықаралық ақпараттың негативті интерпретацияларының сақталуы және осы негізде жүзеге асырылуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы сайлау жүйесі
  Несиелер: 7

  Бұл оқу курсында білім алушы ҚР сайлау құқығы мен сайлау үрдісі, жүйесі туралы және тәртіптері мен басқа да іс-шараларды біліп шығады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси психология
  Несиелер: 6

  "Саяси психология" пәні аясында саяси психологияның мәні мен ғылыми парадигмалары, осы саладағы ғылыми зерттеулердің логикасы мен әдіснамасы, саяси үдерістегі психологиялық білімдерді қолданудың негізгі салалары,саясат практикалық қызметінде арнайы білімді қолдану технологиялары мен тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси менеджмент
  Несиелер: 6

  "Саяси менеджмент" пәні аясында саясаттағы басқарушылық қатынастардың ерекше түрі ретінде саяси менеджмент теориясының негіздерін, саяси науқандарды ұйымдастыру мәселелерін, саяси ықпал ету технологияларын, саяси басқарудағы стратегиялық және тактикалық міндеттердің ерекшелігін, саяси бәсекелестік ортадағы іс-әрекеттердің ерекшеліктерін зерттеу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси имиджелогия
  Несиелер: 6

  "Саяси имиджелогия" пәні аясында саяси имидждің мәні мен ерекшеліктерін, имидждің психологиялық табиғатын, саяси имидждің құрылымы мен құрамдас бөліктерін, саяси имидждің негізгі функцияларын, саяси лидерлер имиджінің типтерін, тиімді имидждің критерийлері мен факторларын, тиімді саяси имиджді қалыптастырудың негізгі модельдерін қарастыру қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси және сайлау технологиялары
  Несиелер: 7

  "Саяси және сайлау технологиялары" пәні шеңберінде саяси технологиялардың түсінігі мен мәнін, саяси технологиялардың түрлерін, сайлау науқанын ұйымдастыру және өткізу механизмдерін, саяси бренд пен имиджді қалыптастыру, жанжалды жағдайдан шығу жолдарын іздеу, лоббизм және т. б. қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси медиацияның теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 6

  "Саяси медиацияның теориясы мен практикасы" пәні шеңберінде медиацияны жанжалдарды шешудің баламалы әдісі ретінде қарастыру қарастырылған. Медиацияның негізгі қағидаттары, медиациядағы әртүрлі тәсілдер, медиация рәсімінің табыстылығына әсер ететін факторлар, медиация құралдары, олардың түрлері мен маңызы, сондай-ақ медиаторға қойылатын талаптар, медиатордың Медиация рәсіміндегі рөлі мен функциялары, медиатордың кәсіби этикасы, медиатордың жұмысын ұйымдастыру, оның ішінде медиациядағы әртүрлі мектептер мен тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси PR
  Несиелер: 6

  "Саяси PR" курсы аясында саяси саладағы PR негізгі функцияларын, PR ұйымдастыру рөлі мен функциясын, саяси саладағы PR нысандарын, насихаттау мен PR, саясаттағы PR қызметін басқаруды зерделеу қарастырылған. Сондай-ақ, саяси PR-кампаниялар, олардың түсінігі, мәні, типологиясы, соның ішінде түрлері, модельдері мен стратегиялары, саяси PR-дағы жаңа коммуникациялық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси риторика
  Несиелер: 6

  "Саяси риторика" курсы аясында саяси риториканың мәні, риториканың тарихи, логикалық, психологиялық және этикалық негіздері, саяси өмірде риторикалық тәсілдерді қолдану және саяси мәтіндерді жазу механизмдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы саясаттану
  Несиелер: 6

  «Қолданбалы саясаттану» курсы қазіргі саясаттану саласындағы теориялық-әдіснамалық, сондай-ақ қолданбалы білімдер мен дағдылар сияқты кешен береді, саяси процестерді талдаудың, саяси шешімдерді қабылдаудың негізгі әдістерін үйретеді, халықаралық және отандық тәжірибеде кеңінен қолдану негізіндегі заманауи сайлау кампанияларының технологияларымен таныстырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық жоспарлау және болжау
  Несиелер: 7

  "Стратегиялық жоспарлау және болжау" пәні шеңберінде саяси процестерді болжау және үлгілеудің заманауи технологияларын, ойын теориясын, сценарийлік әдісті, Дельфи әдісін, экстраполяция әдісін, корреляциялық талдау негізінде модельдеу және игеру әдістерін зерделеу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР Ұлттық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  "ҚР Ұлттық қауіпсіздігі" пәні аясында Қауіпсіздік теориясын әлеуметтік құбылыс және жалпы қауіпсіздік санаты,Ұлттық қауіпсіздік жүйесінің құрылымы, ұлттық қауіпсіздік түрлері, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қауіп-қатер мен қауіп-қатер және жалпы қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігі ретінде қарастыру қарастырылған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау;

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу;

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі;

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу;

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау;

 • Код ON6

  Қоғамның саяси институттарының қызмет етуі мен ұйымдасу ерекшеліктеріне, саяси процестер мен оқиғаларға этикалық көзқараспен қарап, олардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени контекстіндегі байланыстарын анықтай отырып, сипаттама мен баға беріп, саяси жүйенің даму заңдылықтары мен объективтік тенденцияларына талдау жасайды;

 • Код ON7

  Заманауи интеллектуалды кеңістіктегі және Қазақстандағы саяси ғылымның дамуының қазіргі жағдайы, негізгі бағыттары мен даму заңдылықтары туралы білімді және саяси биліктің мәнін талдау үшін саяси ғылым терминологиясын қолдану мен алынған білімді салыстыра білу;

 • Код ON8

  Негізгі саяси институттарға талдау жасау және оларды жіктеу алгоритмін білу, саясаттанудың категориялық аппаратын қолдану;

 • Код ON9

  Ақпараттық ауқымды тексеруді және талдауды, қазіргі әлемдегі саяси процестерді талдауды және сыртқы саясат саласындағы саяси шешімдерді дайындау мен қабылдау үшін аналитикалық және сараптамалық жұмыстарды жүргізуді қалыптастыру;

 • Код ON10

  Саяси процесінің ерекшеліктері мен қызметтік байланыстарын, себеп-салдарын анықтай отырып, әлеуметтік, демографиялық, саяси, экономикалық, мәдени ақпараттарды талдау, түсіндіру және қорытындылауды игеру;

 • Код ON11

  Салыстырмалы саяси зерттеулерге арналған бағдарлама мен әдіснама жасау, талдау нәтижелерін, тұжырымдар мен ұсыныстардың нәтижелерін және нәтижелерін көрсететін аналитикалық есеп түрінде нәтижелерді көрсету мен ұсыну және тәжірибеде алынған дағдыларды қолдану;

 • Код ON12

  Қолданбалы саяси талдаудың әдіснамалық тәсілдерін және негізгі принциптерін игеру, қолданбалы саяси зерттеулердің бағдарламасы мен әдістемесін жасау, талдаудың барысы мен нәтижесін, қорытындылары мен ұсыныстарын қамтитын аналитикалық баяндама түріндегі зерттеудің нәтижелерін ресімдеу және көрсете білу, алған білімдерін тәжірибеде пайдалану;

 • Код ON13

  Саяси технологияларды зерттеу мақсаттары мен қолданбалы жобаларға қолдануды тәжірибеде меңгеру, саяси және сайлау кампанияларын ұйымдастыру және жүргізу, шиеленістерді басқару, позитивті саяси имиджді қалыптастыру және дамыту бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды мүмкіндігі;

 • Код ON14

  Мемлекеттік органдарда, саяси және қоғамдық ұйымдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында басқару процестерін ұйымдастыруға қатысу, басқару шешімдерінің әртүрлі нұсқаларын сыни бағалауды, ауызша және жазбаша түрде саяси мәселелерде және саяси фактілерде кәсіби тілде еркін, дәл, нақты және негізді түрде баяндалуын игеру қабілеті;

Top