Жаңа білім беру бағдарламасы

8D10104 Фармация в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Озық тұжырымдамалық көзқарастар мен инновациялық тәсілдерді ескере отырып, білім алушыларда саланы дамытудың проблемалары мен перспективаларын зерттеуде ғылыми-педагогикалық дағдылар мен жоғары кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D140 Фармация
 • Білім беру саласы 8D10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 8D101 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кәсіби пікірталастарға ауызша немесе жазбаша түрде қатысады, халықаралық академиялық басылымдарда зерттеу нәтижелерін жариялайды
 • Идеяларды генерациялайды, инновациялық қызметтің нәтижелерін болжайды, білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілетуге жәрдемдеседі
 • Денсаулық сақтаудың, фармацияның ең алдыңғы шебінде тұрған жаңа күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу үшін арнайы білімді пайдаланады
 • Көптеген өзара байланысты факторлармен байланысты проблемаларды шешуді талап ететін жаңа контекстердегі еңбек және оқу қызметіндегі көшбасшылық қасиеттерді, инновациялықты және дербестікті көрсетеді
 • Өзін-өзі талдау дағдыларын, өмір бойы оқуға ұмтылысын және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді
 • Фармация саласының өз біліктілігі саласында жүйелі түсінігін көрсетеді, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгерген
 • Тәуелсіз зерттеулер жүргізуге және ғылыми нәтижеге жұмыс істеуге қабілетті, фармация саласында жаңа технологиялардың пайда болуына әкелетін жаңа идеялар мен жобаларды әзірлеуге тұрақты қызығушылық танытады
 • Өз саласындағы құзырет тақырыбы бойынша мәртебесі бойынша тең, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен қарым-қатынас жасай алады
Top