Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11303 Logistics в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Тиімді маркетингтік жұмысты ұйымдастырудың принциптерін, әдістері мен құралдарын, бизнесті басқарудың принциптері мен әдістерін біле отырып, цифрлық трансформация контекстінде жеткізу тізбектерін басқару үшін ақпараттық, талдамалық қолдау және интеграцияланған АТ-инфрақұрылымын құру тұжырымдамаларын тұжырымдай отырып, көлік объектілері мен тораптарының қуатын және көлік жұмысының негізгі көрсеткіштерін есептеуді ескере отырып, тасымалдау процесінің жұмысын ұйымдастыру
 • Тасымалдау нәтижелері бойынша есепті құру және ұсыну үшін білімнің статистикалық және экономикалық әдістерін пайдалана отырып ақпаратты талдау
 • Кәсіпорындардың логистикалық қызметінің мәнін, табиғатын және әдіснамасын түсіне отырып, коммерциялық, қаржылық, көліктік-ілеспе, экспедициялық, кедендік, сақтандыру және акт-талап құжаттарының, оның ішінде шет тілдерінде құжат айналымын жүзеге асыра отырып ,ағындық процестерді оңтайландыру.
 • Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды, математикалық және статистикалық әдістерді пайдалана отырып, тасымалдау құнын және жүкті жеткізу уақытын есептеу
 • Логистикалық көлік тізбегі мен буындарын оңтайландыру параметрлерін анықтау
 • Жұмыс үстеліндегі мәліметтер базасын басқару жүйелерінің (МББЖ) мүмкіндіктерін қолдана отырып, мәліметтер базасының қосымшаларын құра отырып, кәсіпорында жеткізілім тізбегін басқару жүйесін ұйымдастыру
 • Тарату арналарын, жеткізушілер мен делдалдарды таңдауды ескере отырып, тауарларды жеткізудің тиімді технологиялық схемаларын әзірлеу
 • Кәсіпорындағы қоймаларды басқару
 • Техникалық және конструкторлық құжаттаманы дайындауға арналған техникалық сызбаларды орындау және сипаттау
 • Көлік қатынастарын және халықаралық және ішкі тасымалдардың әртүрлі түрлерінің ерекшеліктерін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік және заңнамалық актілерін білуге негізделген, АБЖ әдістері мен құралдарын, ресурстарды (SAP) және технологиялық процестерді пайдалана отырып, кәсіпорын жұмысын оңтайландыру нұсқаларын ұсыну.
 • Келесі бағдарламаларды тәжірибеде қолдану: «Темір-тариф», «D-сектор», «Кеден брокері/декларант», «ExtendSim», «VisSim», «1С: қойма», «AutoCAD»
 • Өз зерттеулерінің нәтижелерін аудитория алдында қорғау, кәсіби тақырыптарды талқылау және шет тілдерінде жеке және іскерлік хат алмасуды жүзеге асыру арқылы зерттеу қызметін ұйымдастыру
Top