Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07117 Energy and Environmental Engineering в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Ақпараттық, коммуникациялық және цифрлық технологияларды пайдалана отырып, жаратылыстану, экологиялық, экономикалық және шет тілдеріндегі білімдерін қолдана отырып, әлеуметтік және кәсіби ортада өзара әрекеттесу.
 • Ақпараттық қауіпсіздікке, оның ішінде мемлекеттік құпияларды қорғауға қатерлерді бағалай отырып, қазіргі қоғамдағы ақпараттың рөлі мен маңыздылығын анықтау.
 • Негізгі және қосалқы энергетикалық жабдықты жобалау және дұрыс техникалық пайдалану үшін нормативтік құжаттама мен АКТ пайдалана отырып, бастапқы деректерді талдау және жүйелеу.
 • Энергия үнемдейтін шешімдердің тиімділігін бағалау үшін энергия ресурстарын ұтымды пайдалану бойынша өндірістік, техникалық, экологиялық және экономикалық шараларды әзірлеу.
 • Құнға, сапаға, қауіпсіздікке, энергетикалық жабдықтың элементтері мен объектілерін жобалау саласындағы оңтайлы шешімдерді қабылдау мерзімдеріне қойылатын әртүрлі талаптарды салыстыру және жіктеу.
 • Жылу технологиясы өндірісінің құрамы мен құрылымын, өнеркәсіптік кәсіпорынның технологиялық қажеттіліктерге, жылытуға, желдетуге және ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған жылуды тұтыну сипаттамаларын сипаттау.
 • Жаратылыстану ғылымдары саласындағы, сондай-ақ арнайы пәндердегі есептерді шешуде АБЖ бағдарламалық және аппараттық құралдарын пайдалана отырып, математикалық талдау және модельдеу әдістерін, теориялық және эксперименттік зерттеулерді қолдану.
 • Ағымдағы зерттеулерді бағалау және есептер мен ғылыми жарияланымдар жасау үшін алынған деректерді талдай отырып, өлшеулер мен бақылаулар жасау.
 • Компьютерлік технологияны пайдалана отырып, энергия тасымалдаушыларды өндіру және тарату жүйелерінің технологиялық жабдықтарын есептеу.
 • Энергия үнемдеу шараларын ұсыну үшін қайталама энергетикалық ресурстарды және энергетикалық-технологиялық комбинацияны пайдалану тиімділігін бағалау.
 • Жылу техникасы өндірісінде энергияны пайдалану мәселелерін тұжырымдау мен шешуді тұжырымдай отырып, өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтау жүйесінің жалпы принциптерін, құрылымдарын және жұмыс істеуін түсіндіру.
 • Энергия процестерінің ағынын және қоршаған ортаның жай-күйін автоматты бақылау әдістері мен өлшеу құралдарын пайдалана отырып, энергетикалық аудит жүргізу.
Top