Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10111 Эпидемиология в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • Заңнамалық актілер негізінде санитарлық-эпидемиологиялық қызмет жүйесінде басқарудың негізгі принциптері мен модельдерін қолдануға қабілетті.
  • Эпидемиология саласындағы профилактикалық бағдарламалардың орындалуын дербес әзірлеу және бақылау.
  • Дезинфекциялық іс және эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру мәселелері бойынша түрлі құрылымдардың мамандарына кеңес беру.
  • Қазіргі заманғы ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етудегі проблемаларды анықтауға және шешуге қабілетті
  • Эпидемиологиялық бақылаудың әртүрлі деңгейлерінің деректеріне талдау жүргізу.
  • Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету саласындағы сектораралық өзара іс-қимылда кәсіби дағдыларын көрсетеді.
  • Өңірдегі эпидемиологиялық жағдайды және ықтимал төтенше асқынуларды бағалау нәтижелері бойынша басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті.
Top