Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02304 Филология в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • Қазіргі заманғы қазақ, орыс, әлемдік филологиялық зерттеулердің даму бағыттарын, айтулы жетістіктерін саралай алады;
  • Филологиялық бағытта ғылыми нәтижеге қол жеткізу үшін теориялық және тәжірибелік әдістерді қолдана біледі.
  • Жетекші маман ретінде филологиялық мәселелерді талқылайды және оны жүзеге асырады;
  • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажетті филологиялық ақпарат жинайды және интерпретациялауды жүзеге асырады;
  • Қазіргі заманғы ғылым мен техника, озық отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану арқылы филология саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдайды;
  • Ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтарда ғылыми қызметкер ретінде филология бағытында ғылыми жобаларды орындайды;
  • Теориялық және қолданбалы тіл білімі және әдебиет аясындағы базалық білімін зерттеушілік және кәсіби бағытта қолданады;
  • Тіл мен әдебиетке қатысты ғылыми жарияланымдарды дайындайды және өңдейді;
Top