Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07108 Электроэнергетика (ҚР + UK) в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Инженерлік және компьютерлік технологияларды қолданумен байланысты негізгі теориялар, принциптер мен тұжырымдамалар туралы кең білім мен сыни түсінікке ие.
 • Негізгі дағдылардың, техникалар мен тәжірибелердің айтарлықтай спектрін, сондай-ақ озық зерттеулер мен әзірлемелерге негізделген бірқатар арнайы дағдыларды, зерттеу әдістері мен зерттеу әрекеттері мен тәжірибелерін түсінеді және пайдаланады.
 • Теориялардың, тұжырымдамалардың кең ауқымын ескере отырып, сыни талдау, бағалау және синтездеу дағдыларын, сондай-ақ жобалар мен эксперименттік модельдерді әзірлеу кезінде дамытады және қолданады.
 • Жалпы және арнайы мәселелердің түпнұсқа және креативті шешімдерін әзірлеу кезінде проблемаларды шешудің озық дағдылары мен әдістерін меңгереді және пайдаланады.
 • Инженерлік принциптерді математика, жаратылыстану ғылымдары және менеджмент туралы білімдермен және түсініктермен біріктіріп, мәселелерді шешуге біртұтас көзқарас қалыптастырады.
 • Қазіргі әдебиеттерді шолу және талдау арқылы зерттеу дағдылары мен сыни талдау қабілеттеріне ие.
 • Білікті инженер орындай алатын функциялардың ауқымы туралы біледі.
 • Салаға тән дизайн әдістері мен бағдарламалық жасақтама пакеттерін біледі.
 • Бизнестің экономикалық және коммерциялық аспектілері туралы біледі.
 • Пәндер шеңберіндегі ағымдағы құқықтық, әлеуметтік, этикалық және кәсіби мәселелер туралы сыни хабардарлықты көрсетеді.
 • Толық емес немесе қарама-қайшы деректер болған кезде, сондай-ақ басшылық үшін кәсіби немесе этикалық кодекстер немесе тәжірибелер болмаған жағдайларда зерттеу этикасы туралы түсінікке ие және негізделген пайымдаулар жасайды.
 • Зертханалық жұмыстар, жобалар бойынша есептер, ресми презентациялар арқылы жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасай алады.
 • Жеке жобалық жұмысты орындау дағдылары мен әдістерін, сондай-ақ аудиторияның білімі мен тәжірибесінің әртүрлі деңгейлеріне сәйкес келетін бірқатар қолайлы әдістерді қолдана отырып, құрдастарымен және академиялық/өндірістік қызметкерлермен қарым-қатынасты дамытады және көрсетеді.
 • Жобалар мен процестер туралы ақпаратты әзірлеу, ұсыну және беру үшін бағдарламалық құралдар мен сандық әдістерді жоспарлау және пайдалану саласындағы маңызды білім мен дағдыларды дамытады және көрсетеді.
Top