Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07304 Жер ресурстарын басқару (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Жер ресурстарын басқаруды жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау, кадастрлық және жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу бойынша ұйымдастырушылық-басқару қызметін жүзеге асыру.
  • Құқықтық, экономикалық, экологиялық білімдерді біріктіру және оларды жер ресурстарын жоспарлау мен басқаруда, Қазақстан Республикасындағы жер заңнамасы мен жер нарығының негіздеріне негізделген жер қатынастары аумағын ұйымдастыруда ғылыми-зерттеу және жобалау мәселелерін шешу үшін пайдалану.
  • Жерге орналастыру және кадастрда заманауи жабдықтарды, аспаптарды және зерттеу әдістерін пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін пайдалану бойынша практикалық ұсыныстар жасау.
  • Әлеуметтік және мәдени ерекшеліктерді төзімділікпен қабылдай отырып, қабылданған моральдық-құқықтық нормалар негізінде идеялық азаматтық-адамгершілік ұстанымды қалыптастыру үшін философиялық білім негіздерін пайдалану. қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби және тұлғааралық өзара әрекеттесу үшін заманауи коммуникациялық технологияларды қолдану.
  • Жерді пайдалану және аумақтық жоспарлау бойынша жоспарлардың, жобалардың және схемалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және енгізу
  • Тәрбие, оқу және тәрбие қызметін жүзеге асыруда педагогика және психология әдістемесін меңгеру; өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім алу дағдыларын қалыптастыру, заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесін меңгеру.
  • Ғылымның заманауи жетістіктері мен озық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жер ресурстарын пайдалануды жоспарлау және аумақты ұйымдастыру саласындағы мәселелерді шешуде ғылыми-зерттеу қызметінде білімнің ғылыми әдістері мен әдістемесін қолдану;
Top