Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10119 Қоғамдық денсаулық в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықтың денсаулық жағдайын нығайту мақсатында қоғамның қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандыруға, практика мен ғылымда озық инновациялық ақпараттық технологияларды қолдануға және дамытуға қабілетті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 300
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B089 Қоғамдық денсаулық
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • 1 ОН – Қоғамдық денсаулық мәселелерін, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, тиімді шешу үшін билік органдарымен, ұйымдармен, Халықпен, қоғамдастық мүшелерімен, бұқаралық ақпарат құралдарымен тиімді сектораралық өзара іс-қимыл жасайды.
 • 2 ОН – Еңбек ұжымының жұмысын ұйымдастыру, адам ресурстарын басқару, мақсаттар қою және міндеттерді тұжырымдау, қызметтің басымдықтарын айқындау дағдыларын меңгерген.
 • 3 ОН- Барлық кәсіби қызмет барысында білім алуға қабілетті.
 • 4 ОН – Денсаулыққа қолданылатын білім мен практикалық дағдыларды құруға және таратуға ықпал ете алады. Ақпаратты сыни және тиімді түрде ұсыну: проблемаларды талдау және шешу және нәтижелерді жақсарту үшін ғылыми негізделген шешімдер қабылдау кезінде сыни ойлау дағдыларын қолдану және жұмыс сапасы.
 • 5 ОН– Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын қорғау туралы Нормативтік-құқықтық актілерін; санитарлық және табиғат қорғау заңнамасын, мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мамандары қызметінің құқықтық негіздерін практикалық қызметте біледі және пайдаланады.
 • 6 ОН- Денсаулық сақтау ұйымдарында көзделген есепке алу-есептік құжаттаманы жүргізуге қабілетті.
 • 7 ОН - Тіршілік ету ортасының сапасы, денсаулық жағдайы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық дәрежесі, Денсаулық сақтау ұйымдары қызметінің көрсеткіштері туралы деректерге мониторингті, талдауды және бағалауды жүзеге асырады, сондай-ақ алынған медициналық көмектің қанағаттануы (қолжетімділігі, көлемі және сапасы) туралы ақпаратқа баға береді.
 • 8 ОН - Халықтың денсаулығын ілгерілету және қорғау, инфекциялық, паразиттік және инфекциялық емес аурулардың алдын алу, олардың тиімділігін бағалау жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды әзірлеу, ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгерген.
 • 9 ОН– Қоршаған ортаның әртүрлі объектілерінің сапа көрсеткіштерін зерттеуге, талдауға және бағалауға және оларға жағымсыз әсерлердің алдын алу бойынша ұсыныстар түрінде өз тұжырымдарын тұжырымдауға қабілетті.
 • 10 ОН – Эпидемиологиялық жағдайды бағалауға, эпидемиялықкиеттерді тергеуге, эпидемиологиялық диагноз қоюға және жұқпалы аурулар ошақтарында дезинфекция, дезинсекция және дератизация жұмыстарын жүргізу туралы нұсқама беруге, халық арасында иммунопрофилактиканың тиімділігін бағалауға қабілетті.
 • 11 ОН – Инфекциялық аурулардың шетелден Қазақстан Республикасының аумағына әкеліну және (немесе) инфекциялық аурулар жағдайларының туындау тәуекелдерін айқындай алады.
 • 12 ОН – Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын, оның ішінде төтенше жағдайлар кезінде қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында қоршаған ортаның, ауыз судың, тамақ өнімдерінің жай-күйіне санитариялық-эпидемиологиялық бақылауды, тіршілік ету объектілерін қадағалауды, аса қауіпті инфекциялардың әкелінуінен және таралуынан шекараларды қорғауды ұйымдастыруға қабілетті.
 • 13 ОН– Жұқпалы және паразиттік аурулар кезінде профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шаралардың іске асырылуын эпидемиологиялық қадағалауды және бақылауды жүзеге асыра алады.
Top