Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04217 Құқықтану в әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты - мемлекеттік саланы, нарықтық экономиканы, жұмыс берушілердің ұсынысын қамтамасыз етуге бағытталған, азаматтық қоғамның түрлі салаларындағы қажеттіліктеріне сәйкес келетін құқықтану саласында іргелі білімді, кәсіби құзыреттерге ие ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Банк заңнамасын қолдану саласында зерттеулер жүргізу; банк заңнамасының даму перспективаларын айқындау, банк заңнамасын тәжрибеде қолдану тетігіне ғылыми баға беру; корпоративтік басқару әдістерін қолдану; корпоративтік жауапкершілік пен корпорациялардың мүдделерін құқықтық қорғаудың ерекшеліктерін анықтау.
 • Құқық қорғау жүйесіндегі қылмыстық құқық бұзушылықтарды алдын алу саласындағы қызмет үшін қажетті тәжірибелік іскерліктер мен дағдыларды көрсету; қылмыстық іс жүргізу заңнамасын сыни және сындарлы талдау және сот тәжірибесінің үрдістерін анықтау; адам құқықтары жөніндегі уәкілдің, Конституциялық соттың, құқық қорғау органдары мен азаматтық қоғам институттарының адам құқықтарын қорғау жөніндегі қызметінің ерекшеліктерін айқындау.
 • Қазіргі заманғы құқық теориясы мен тарихының өзекті мәселелерін анықтау; өзіндік ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызмет дағдыларын меңгеру; қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетін арттыру бойынша шаралар әзірлеу.
 • Қазіргі заманғы халықаралық қаржы институттарының қызметін жүйелі түсіну; қазіргі жағдайда қаржылық-құқықтық реттеу тетігін бағалау; қазіргі заманғы мемлекеттің қаржылық-құқықтық қызметін жетілдіру жолдарын дәлелдеу; ақпараттың сыртқы және ішкі қауіптерден қорғалуын құқықтық реттеудің ерекшеліктерін талдау.
 • Конституционализмді бүкіл ұлттық құқықтың дамуының негізі ретінде бағалау; конституциялық заңнаманы жаңғырту қажеттілігін дәлелдеу; конституциялық заңнаманы жетілдіруге бағытталған ұсынымдарды негіздеу және ұсыну; адам құқықтарын қорғау туралы ғылыми нәтижелерді негіздеу және таныстыру; дербес деректерді қорғау жөніндегі заңнаманы талдау және қолдану.
 • Еңбек заңнамасындағы олқылықтарды анықтау; нормативтік құқықтық актілер мен қолдану актілерінің жобаларын дайындау; еңбек шарттарына ғылыми сараптама жүргізу; денсаулық сақтау және денсаулық сақтау саласын нормативтік реттеуге қатысты жобалар әзірлеу; корпоративтік құқықтың өзекті мәселелерін талдау; корпоративтік қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерін анықтау.
 • Заттық құқықтарды қорғау саласында ғылыми зерттеулер жүргізу; қазіргі кезеңдегі азаматтық құқықтың, азаматтық процестің даму үрдісін анықтау; кәсіпкерлік саласындағы практикалық проблемаларды анықтау; кәсіпкерлікті дамытуға қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша қорытындылар дайындау.
 • Мемлекеттік және шет тілдерінде ғылыми коммуникацияның заманауи әдістері мен технологияларын пайдалану, командалық құрамда міндеттерді жоспарлау және шешу; мемлекеттік және құқықтық салада ақпараттық технологияларды әзірлеу және пайдалану; адам құқықтарын қамтамасыз ету үшін жаңа ақпараттық технологияларды қолдану.
 • Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқаруды дамытудың перспективалық бағыттарын жобалау; мемлекеттік басқаруды жаңғыртудың негізгі қағидаттарын, міндеттері мен тәсілдерін бағалау; адам құқықтарын қорғауға қатысты ҚР заңнамасының одан әрі дамуын болжау; қазақ әдет-ғұрып құқығы мен қазіргі заманғы құқығына салыстырмалы талдау жүргізу.
 • Ұйымдасқан қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық тәжірибесін сыни бағалау; қылмыстық құқықтағы теориялық және тәжірибелік мәселелерін анықтау; қылмыстық құқық бұзушылықтардың жасалу себептеріне қатысты ғылыми зерттеулер дайындау; қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының даму келешектерін айқындау.
 • Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы теориялық мәселелерін айқындау; жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеу тетігімен байланысты тәжірибелік мәселелерін шешу; кәсіпкерлікті құқықтық реттеуге қатысты ғылыми қорытындыларды дәлелдеу.
 • Әкімшілік заңнамаға сыни талдау жүргізу; әкімшілік құқық нормаларын жүзеге асыру саласында іс жүргізу актілерін жасау; әкімшілік құқықты жетілдіруге бағытталған ұсынымдарды дәлелдеу; мемлекеттік қызметтерді цифрландыру тәжірибесін талдау.
Top