Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02107 Дизайн в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты БББ негізгі мақсаты сәулет ортасының дизайны, интерьер дизайны, ландшафтық дизайн, үйлесімді пәндік-кеңістіктік ортаны құруға мүмкіндік беретін заманауи құралдармен, көркемдік жобалаудың әдістері мен формаларын меңгерген, сондай-ақ әр түрлі көркем объектілерді пішіндеу және құрастыру, компьютерлік үлгілеу, макеттеу, экспозицияларды әзірлеу, бейнелеу өнері және дизайн саласында талаптарға жауап беретін кәсіби құзыреттілігі бар дизайнерді дайындау болып табылады..
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 300
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B031 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Элементы форм и изделий
  Несиелер: 5

  Бұйымның негізгі жобалау-графикалық дағдылары мен біліктерін қалыптастыру, құрастыру және композициялық қалыптау. Қалыптың элементтері. Негізгі материалдардың қасиеттері. Композиция құралдары. Протодизайн.Бейнелеу сауатының теориялық негіздері және композициялық құрылым принциптері, формалардың конструктивтік негіздері, заттардың графикалық бейнес

  Селективті тәртіп
 • Бұйым қызметі және оның формалары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: объектіні тікелей зерттеу мен жағдайды талдау әдістемесін; жобаның жалпы экспозициясын композициялық шешімі амалдарын Мазмұны: Дизайн – концепциясының жобасын жасау оларды қалыптастыру. Эстетикалық әсемдік, эстетикалық көркемдіктердің бейнелеу.Барлық дизайн пішіндерің эстетикалық түрде еңгізу.

  Селективті тәртіп
 • Ағылшын тілінен аудару машықтығы
  Несиелер: 3

  Мақсат - ағылшын тілінен орыс тіліне арнайы мәтінді жазбаша аудару дағдыларын қалыптастыру және дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Шетел тілдерінің бүгінгі қоғамдағы рөлі. Коммуникация құралдары. Ресми және ресми емес хаттарды жазу. Сезімдер, эмоциялар, эмоциялар білдіру тәсілдері. Бақыт. Іскерлік хаттарды жазу. Мамандық және жұмыс, мансапты жоспарлау. Түйіндемеге қоса берілетін баяндамалар, хабарламалар, ілеспе хаттар жазу.

  Селективті тәртіп
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Кіші көлемдегі жарнама орнатқыштары визуалдық ақпарат түрінде болады (сызулар және макеттер). Мазмұны: Таңдалған тауардың немесе заттың этикетка және парақтардың қораптау, фирмалық белгілері, логотиптер орындалуы. Дизайнерлік жобаның авторлық шешімі.

  Селективті тәртіп
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  "Мәңгілік ел" идеясы қазақстандықтардың, әсіресе жастардың санасына адамдардың жақындасуына ықпал ететін маңызды құндылықтарды оятуға бағытталған. Әлемдік экономика мен саясатта дағдарысқа байланысты сыртқы сын-қатерлер мен қауіп-қатерлер жағдайында біздің елімізге "Мәңгілік ел" ұлттық идеясында көрініс тапқан рухани және әлеуметтік бағдарлар қажет. Бүгін біз сондай-ақ ұлттық бірегейлік пен бірлікке мұқтажбыз.

  Селективті тәртіп
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Сыртқы факторлар мен себептерден адамдардың өлім-жітімі мен денсаулығының жоғалуын азайтуға бағытталған білімді қалыптастырады. Адам өлімінің және денсаулығының жоғалуының сыртқы факторлары мен себептерін, қауіп-қатерлерді; тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын, нысандарын, тәсілдері мен әдістерін қарастырады; адамның қауіпсіздігі мен қорғалуына қойылатын талаптармен тиімді кәсіби қызметті және демалысты үздіксіз бірліксіз қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Перспектива
  Несиелер: 5

  көлеңке және сызбалы жұмыстарды сараптау, композициялық құрылымға кірістіру, Станокті және монументтік кекіндеме жұмыстарының жалпы сарапау әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Көлем және түр-түс
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Цветотоналді қарым-қатынас. Жекелеген заттарды жарықпен және түспен үлгілеу, яғни түстің реңдік градацияларын табу арқылы көлемді форманы анықтау. Мазмұны: Блик, жарық, жартылай көлеңке, көлеңке және рефлекс. Барлық параметрлер бойынша түсті өзгерту. Қоршаған объектілердің рефлексі. Түстің көлемге әсері. Көлемнің түске әсері

  Селективті тәртіп
 • Нысандар қызметі және оның формалары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: объектіні тікелей зерттеу мен жағдайды талдау әдістемесін; жобаның жалпы экспозициясын композициялық шешімі амалдарын Мазмұны: Дизайн- концепция жобасының жасауы. Композиция және пішін қалыптасуы, эстетикалық әдемілік және эстетикалық көркем бейнесі. Барлық дизайн пішіндері эстетикалық қатынаста көрсетілген.

  Селективті тәртіп
 • Материалтану
  Несиелер: 5

  Сәулеттік материалтанудың қазіргі кездегі технологиясын қолданудағы білімнің негізгі аумағы – бұл жобалау технологиясының өндіріс технологиясымен тікелей байланысы болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік негіздерін, өндірістік процестерді ұйымдастырудың принциптері мен нысандарын, әдістері мен түрлерін, кәсіпорынға қызмет көрсететін өндірістік инфрақұрылым мен қосалқы цехтарды ұйымдастыру негіздерін, өндірісті ғылыми-техникалық дайындауды ұйымдастыру тәртібін үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әр түрлі көріністері туралы кешенді білім беру; сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша біліммен, іскерлікпен және дағдылармен қаруландыру; сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Құқықтың пайда болуы және дамуы. Құқық мазмұнының негізгі элементтері. Құқықтың екі түрлі түсінігі, ұғымы, ерекшеліктері. Жүйесі мен нысандары. Құқықтың реттеу функциясы. Азаматтық құқық негіздері.

  Селективті тәртіп
 • Проекцияны жобалау
  Несиелер: 5

  Жобалау қызметінің дизайн - үрдісі туралы студенттердің білімін кеңейту және таныстыру, жобалық мәдениеттің заманауи жағдайында кәсіби дизайнердің қалыптасуындағы көркемдік-жобалық білімнің рөлі туралы түсінік қалыптастыру. Аксонометриялық проекциялар және оларды дизайнда қолдану. Геометриялық дененің көлденең және профильді проекциясын призм��лы�� кесумен оның берілген фронтальды проекциясы бойынша құру.

  Селективті тәртіп
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  қазіргі заманғы мамандардың кәсіби қызметінде шет тілді қарым-қатынас рөлінің өсуіне байланысты ерекше өзектілікке ие болып отырған лингвистикалық емес мамандықтардың студенттеріне шет тілін кәсіби-бағдарлы оқыту мәселесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Сәндік-қолданбалы өнер негіздері
  Несиелер: 5

  Сәндік-қолданбалы өнердің пайда болу және даму тарихы. Сәндік және халық өнері. Дәстүр және қазіргі заман. Сәндік-қолданбалы өнер түрлері. Сәндік-қолданбалы өнердің материалдары мен әртүрлі технологиялары. Сәулет, мүсін, монументалды өнер синтезі. Сәндік-қолданбалы өнер пәндеріндегі текстура және фактура. Әртүрлі техникаларды орындау ерекшеліктері мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
 • Модельдердің жеке элементтерінің жобалары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: құралым бас талдағыш жобалықтың мышления студенттерінің Мазмұны: Ең эфектілі әдістерді табу және жобалау. Дизайн концепциясын кезектілігін жасау. Дизайн концепциясындағы әдістермен элементтердің жобалаудағы бірізділігін көрсету.

  Селективті тәртіп
 • Жобалаудағы жүйелер
  Несиелер: 5

  Студенттердің жобалау іс - әрекетінің дизайн-процесі туралы білімдерін кеңейту және таныстыру, күрделі қосымшалар мен бағдарламалық кешендерді әзірлеудің қазіргі тәсілдерін, құрылымдық жобалау әдістерін, модельдеудің біріздендірілген тілін және оның негізінде объектілі-бағытталған талдау мен жобалау әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
 • Мүсін және адамның пластикалық анатомиясы
  Несиелер: 5

  Мүсіннің көркем-мәнерлі құралдары. Табиғаттан, есте сақтау, елестету, тұрмыстық заттарды, құстарды, жануарларды, адамдарды (балшық) мүсіндеу. Жазық және көлемді рельефті (пластилин) мүсіндеу. Горельеф пен барельефті құру заңдарымен танысу. Гипсті антикалық бас барельеф. Көлемді мүсін. Классикалық мүсін туындыларының гипстік соқырларының басын мүсіндеу. Бұрғылаушының басынан барельефті мүсіндеу. Жануарларды мүсіндеу.

  Селективті тәртіп
 • Элементтер көшірмесі және бұйымдар жобасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: белгілі нысанға келтір- основополагающие проектно-графические дағдыны және ұсталықтарды Мазмұны: Құрал элементтерінін негізгі жобаларын сызу, мөлшерлерін табу және оларды орындау

  Селективті тәртіп
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Курс табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы идеяларды, биосфераның құрылымы мен динамикасын, оның тұрақты даму принциптерінің құрылымы мен химиялық құрамы туралы мәлімет береледі. Экология саласындағы қазіргі проблемаларды талдауына үйретеді. Студенттерге экология және оның қысқаша даму тарихы, экологияның ғылым ретінде анықтамасы, мақсаты, міндеттері және әдістері, ғылымның қысқаша тарихы. бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, ғаламдық экология туралы түсінік бере отырып, экологияның басқа ғылымдармен байланысын, экологиялық мәселелерді шешудегі экологияның ролін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
 • Кешенді бұйымдар дайындау
  Несиелер: 5

  Студенттердің жобалау іс - әрекетінің дизайн-процесі туралы білімдерін кеңейту және таныстыру. Ассортимент түсінігі. Өнеркәсіптік бұйымдарды жеке объектіден бұйымдар жиынтығына, технологиялық немесе басқа үдерісті заттық қамтамасыз етуге жобалау. Дизайнерлік жобалау жиынтығы ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеудің мәнін көрсетеді, кәсіпкерлік құқықтың ұғымдарының мазмұнын, мәні мен әдістерін, оның ерекшеліктері мен құқықтың сабақтас салаларымен, ең алдымен азаматтық құқықтармен арақатынасын ашады. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік және құқықтық актілерді қарастырады; бұл қолданыстағы заңнаманы кәсіби қызметте қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
 • Дизайн нысандары өндірісі
  Несиелер: 6

  Өндіріс дизайн үрдістерін жобалау. Оларды өңдеу және қолдану жолдары. Өндірістік дизайн түрлері. Дайын дизайн өнімдерін дайындау әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Сурет
  Несиелер: 9

  Суреттің теориялық негіздері. Көлемді пішіндер. Конструктивті-кеңістік зерттеу. Көлемді заттардың тонды шешімдері. Графикалық материалдар және олармен жұмыс жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызу және сызба геометриясы
  Несиелер: 5

  Бұл инженерлік пән. Екіжақты геометриялық аппарат және алгоритм жинақтары, геометриялық нысандарды зерттеу құрамы. Жобанының көмегімен олардың кеңістіктегі фигураларын оқыту. т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Курс діннің қоғамдық сана-сезім және әлеуметтік құбылыс ретінде білім береді; адамның құндылығы, құқығы мен бостандығы, мәдениетаралық және дінаралық диалогқа қабілеттілігін қалыптастыруды, соның нәтижесінде әртүрлі дін өкілдерімен қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудің кәсіби дағдыларын алу және ғылыми гуманистік, толерантты дүниетаным кеңсе міндеттерін тиімді ������айдалануды өздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Сызбаларды тұрғызу теориясы (сызу геометрия). Сызбаларды тұрғызу практикасы (техникалық сызу). Компьютерлік графика негіздері (AutoCAD).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кескіндеме
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: студентке кескіндеме бойынша біліммен бағдар беру, түстерді көріп ажыратуға үйрету. Колорит туралы жалпы мағлұмат беріп, яғни этюдтты бір түстік тұтастықта орандатуға жетектеу. Мазмүні: кең көлемді ойлау қабілетімен көркемдік талғамын, шығармашылығын дамытуды қалыптастыру. Студент түс, рең, түстік қатынас туралы мағлұматты болуы қажет. Берілген қойылымның әр мінезділігіне қарамастан, студент жұмыстың бір ізділігін қадағалап отыруы керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар - І
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: кәсіби программа базасында жоба тәсілдерінін дамыуы, заманауи жүесінде білім қалыптасуы. Мазмұны: информациялық технология және кәсіби, заманауи техникалық қор қолдану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шрифт
  Несиелер: 3

  Шрифт түрлері. Шрифт тарихы. Шрифт туралы түсініктеме. Атаулардың жиынтығы. Теория. Әлем жазбаларының тарихы. Латын алфавитіндегі шрифтің даму тарихы. Латын алфавитіндегі шрифтің даму тарихы. Шрифттар Сызықты, Академиялық, Архитектуралық, күрделі шрифт

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түр-түс және кеңістік
  Несиелер: 5

  түстер ортасының дамуы және түс рәміздері. Түстердің мінездемелері мен бірігуі. Біріккен түстердің психологиясы мен эмоциясы.Қоршаған орта және түстер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Жазбаша және ауызша сөйлеуді меңгеру. Өнер мен педагогиканың түрлі салаларында терминологияны түсінуді, маңызды тақырыптарға сөйлеу қабілетін болжайды. Грамматиканың негізгі ережелеріне, Баспасөз мен заманауи ойын-сауық әдебиетіне еркін бағдарланады. Грамматикалық ережелерді жақсы білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет пен дизайн тарихы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: әлемдік және отандық мәдениетінде шығармашылық мұрасын меңгеру. Мазмұны: әлемдік және отандық мәдениеті көне ғасырдан бүгінгі күнге дейін, болашақ дизайнерлерді заманауй және классикалық дизайн тарихын теориялық негіздерге үйрету, шығармашылықтиімді жұмыстарды ұйымдастыра білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Композиция
  Несиелер: 3

  композиция курсы бағдарламасы композиция теориясымен танысуды, өнердің барлық түрлері мен жанрларына ортақ композиция заңдылықтарын және оның жекелеген түрлеріне тән ерекшеліктерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Өнер тарихы дизайнның түрлі саласындағы, яғни өндірістік, сәулеттік, ланшафт дизайынының түрлі елдерде дамуын, оның қолданылу ерекшеліктерін және өнердегі жалпы ішкі өлшем заңдылықтары құрлымдарының түрлерін зерттейді, сондай-ақ заттың тұтастылығы мен бірегейлігіне жетудің нақты тәсілдерін үйретеді. Заттардың құрылымы өнер мен мәдениеттің даму заңына сәйкес заттардың белгіленген функционалды және конструктивті ерекшеліктеріне ие болады. Өнер мен мәдениеттің өзіндік ерекшеліктері тұтынушының тиімді әсерлерімен қамтамасыз ететін күшейтілген пішіннің қасиеттеріне бағытталады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі В2.2
  Несиелер: 3

  - өнімді және сезімтал тілдік материалдарды тереңдету және кеңейту; - өткен кезеңдерде қалыптасқан грамматикалық дағдыларды жүйелеу және жетілдіру. - фонограммадан табиғи дыбыста тыңдау дағдыларын қалыптастыру; - оқудың барлық түрлерінің дағдыларын қалыптастыру, оқуға және алынған ақпаратты оқуға және алуға мүмкіндік беретін оқу стратегиясына сәйкес әртүрлі жанрлардың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған материалға және әлеумет��ік-мәдени білімге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл аспектіде көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамыту, ақпарат алу мақсатында арнайы әдебиетті оқу дағдыларын дамыту, рефераттау негіздерімен танысу, мамандық бойынша әдебиетті аннотациялау және аудару, жарияланымдарды дайындау және хат жазысуды жүргізу үшін негізгі жазу дағдыларын дамыту жүзеге асырылады. Мамандық тілін оқыту Кәсіби-бағытталған материалда жүргізіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби сөйлеу түрлері мен формалары. Кәсіби сөйлеу типтерінің тілдік ерекшеліктері. Тілдік құралдарды ауызша және жазбаша түрде арнайы мәтіндерде пайдалану. Кәсіби сөйлеудің практикалық аспектілері. Техникалық мәтіннің практикалық грамматикасы. Мамандық тілі материалындағы сөз тіркесін, сөйлемдерді, мәтінді құрастыру ерекшеліктері. Болашақ мамандардың коммуникативтік-сөйлеу құзыреттілігі. Қарым-қатынастың негізгі бірліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты: тұрмыстық заттар, жиһаз, интерьерде сәулеттік дизайнында жобалау. Мазмұны: шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту.Дизайн бағытындағы композиялық шешімі, олардың әдіс тәсілдері компьютерлік графикада пайдалануы. Практикалық жұмыста түстік шешімі заңы т.б Пропорция. Контраст, нюанс, тождества. Масштабность. Ритм. Модуль. Композиция түрлері. Бұйымның стандарт пен сапасы. Көркем жобалаудың этаптары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Veb құрастыру
  Несиелер: 6

  Жаңа пішіндерді заманауи технология және дизайнерлік шешімдерге сәйкес компьютерлік құрастыру. Web–беттерді құру, Интернетте материалды жариялау, Web-дизайн негіздерін білуге, дүниежүзілік ақпараттану әлемі жөнінде түсінік алуға, компьютерлік технологиялардың жаңалықтарын өзінің білімі саласында жүйелі түрде өзін-өзі дамыту ретінде қолдану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Материалдарды дұрыс таңдау және пайдалану, анықтамалық және технологиялық әдебиеттерді қолдану; Материалдарды өңдеу тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дизайн теорисы
  Несиелер: 3

  Ойлау пішіндері дизайн түрінде берілген. Дизайн жобаларынының шығуы. Дизайн мектептері. Казақстан, Ресей, Батыс елдердің дизайн жобаларының негізгі мақсаттары. Маркетинг негіздері. Дизайнерлік жобалау негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Макеттеу
  Несиелер: 5

  Макеттеу студентке абстрактілі және бейнелі ойлау, кеңістіктік қабылдау дағдыларын дамытуға көмектеседі, оларды макеттеудің техникалық тәсілдерімен таныстырады, түрлі нысандарды моделдеуге, бетті көлемді элементтерге түрлендіруге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәулеттік ортаның жіктелуі
  Несиелер: 5

  Орта нысандарының жүйеленуі және сипаттармасы. Сәулеттік ортаның түрлері мен формаларының жалпы талдануы. Қалалық, өндірістік, тұрғын және қоғамдық ортаның жіктелуі. Сәулет кешендерінде заттық кеңістік ортаны қалыптастырудағы сәулет дизайнерлік әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік үрдіс
  Несиелер: 6

  Өндірістік процесті ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру. Өндірістік процесті ұйымдастыру. Өндірістік процесс, оның құрамы және құрылымы. Өндірістік үрдістердің жіктелуі, ұйымның негізгі принциптері. Өндіріс түрлері және олардың техникалық-экономикалық сипаттамасы. тігін бұйымдарын дайындауға арналған технологиялық жабдықтың негізгі параметрлері мен жұмыс ������ежимдерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студент кәсіби салада шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрастыру
  Несиелер: 6

  Құрастыру әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Құрастыру әдістері мен тәсілдері. Негізгі Модульдер Әр түрлі құрылымдарды, қосылыстарды, материалдарды қолдану принциптерін және дизайндағы конструктивтік шешімдер техникасы. Конструктивтік формалардың эстетикалық мазмұны. Жаңа функционалдық-технологиялық шешімдер және оларды дизайн саласында конструктивтік қамтам��сыз ету. Қазіргі дизайндағы дәстүрлі және қазіргі заманғы конструктивтік жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 5

  Сурет салу өнерінің терең сырларын ашу. Сурет салудың үш түрін дұрыс игеріп, қазіргі таңда жаңаша бейнелеу өнеріне деген дұрыс көзқарасымызды қалыптастыра білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы кескіндеме І
  Несиелер: 5

  Кескіндеме , кескіндеу өнері (живопись) – бейнелеу өнерінің бір түрі. Ол белгілі бір заттың бетіне бояу арқылы салынатын көркем шығарма өнердің барлық басқа түрлері сияқты , кескіндемеде идеологиялық және танымдық қызмет атқарады, адамға эстетикалық ләззат беретін құнды да әсем шығармалар

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайндағы қазіргі материалдар
  Несиелер: 5

  Дизайнның көп қырлы өзара байланысы және оның материалдық құрамы туралы қажетті білім алу. Физикалық, химиялық, технологиялық, конструкциялық қасиеттері; өндіріс негіздері, Материалдардың сипаттамалары, номенклатурасы; дизайнды әзірлеу мен жобалауда қолдану ерекшеліктері.Дизайндағы заманауи материалдың ерекшелігі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер II
  Несиелер: 5

  Жобалаудағы негізгі элементтер мен процесстерді зерттеу. S- 150 ш.м аумағын абаттындыруды әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер І
  Несиелер: 5

  Жобалау ісінде орталық көзқарас бел ала бастағалы сәулеттік орта дизайнының кешендік ғылыми – практикалық пән ретінде қарқынды дамуы маңызды болды. оқу процесінде қабылдаған теориялық білімдер мен практикалық машықтар кешенін өзінде біріктірген бағыттаушы пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафты дизайн
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Курстың мақсаты ландшафтты құрастыру және моделдеу. Мазмұны: ландшафтық дизайнды жобалау және әзірлеу. Ландшафтық дизайнды жобалаудың жалпы принциптерін меңгеру. Сәулет-ландшафтық ортаны пәндік-кеңістіктік ұйымдастырудың формалары мен әдістері.Бақ-саябақ икустасының тарихи және стилистикалық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Этнодизайн
  Несиелер: 5

  Дизайндағы этностиль. Этносты танып-білуге тұс-тұсынан атсалысып, өзіндік үлесін қосушы қоғамдық ғылым салаларының бірі — мəдениеттану. Қоғамның этникалық қауымдастығы туралы ұғым. 2. Этникалық қауымдастықтың ұлтқа бірігуі. 3. Ұлттық-этникалық қатынастар, оның мазмұны. 4. Этникалық әлеуметтанудың негізгі функциялары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 6

  Кіріспе. Компьютерлік графика ұғымы. Даму кезеңдері. Графикалық мәліметтерді ұсыну. Түстер ӛлшемі және модельдері. Графиктік бейнелерді сақтау форматтары. Corel Draw векторлық редакторы. Сызықтар. Мәтінмен жұмыс. Объектілер тобы. Объектілермен жұмыс. Adobe Photoshop графиктік редакторы. Қабаттармен жұмыс. Арналар. Бейнелерді редактрлеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер IУ
  Несиелер: 5

  Жобалау-графикалық модельде композициялық ойды іске асыру. Жоғары оқу курстарында және болашақ жобалау тәжірибесінде Сәулеттік дизайн объектілерін жобалау процесі. Жеке тұрғын үй жобасын ресімдеу элементтері мен ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн саласындағы нысандарды жобалау 2
  Несиелер: 5

  Студенттердің жобалау іс - әрекетінің дизайн-процесі туралы білімдерін кеңейту және таныстыру, қоршаған кеңістікті ұйымдастыра отырып, тұрғын немесе қоғамдық ғимарат қасбетінің түс-пластикалық шешімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер III
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: суретті графикалық бейнелеудегі әртүрлі әдіс-тәсілдері; сәулеттік-дизайнерлік жобалау үшінші бастапқы мәліметтерді талдау әдістемесін меңгеру; Мазмұны: Дизайн нысандарының элементтері мен процестері ІІІ пәні студенттерді жобалауға үйретеді. Нысана жобасын жасау процесі ретінде жобалауды дәстүрлік анықтау����ың түрлі жетілдіру кезеңдерінен өткен тарихы бар: жобалаудың қарапайым тәсілдерінен к��мпьютерлік технологияға дейін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн саласындағы нысандарды жобалау 1
  Несиелер: 5

  Күрделі қосымшалар мен бағдарламалық кешендерді әзірлеудің заманауи тәсілдерін зерттеу, Пәтерді шағын бизнес объектісіне қайта жоспарлау Жиһазды орналастыра отырып, қайта жоспарлауға дейінгі және кейінгі жоспар. Қасбеті, бірнеше интерьер. Экспликация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн саласындағы нысандарды жобалау 3
  Несиелер: 5

  Студенттердің жобалау іс - әрекетінің дизайн-процесі туралы білімдерін кеңейту және таныстыру, кәсіби дизайнердің қалыптасуындағы көркемдік-жобалық білімнің рөлі туралы түсінік қалыптастыру. Қалалық ортаның әлеуметтік нысаны

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Интерьер тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттердің көркем мәдениетін тәрбиелеу, олардың халық шығармашылығына, дәстүріне және мұрасына деген қызығушылығын дамыту. Мазмұны: сабақтарда студенттер халық өнерінің шығармаларымен танысып қана қоймай, сонымен қатар қажетті техникалық білім алады, еңбек шеберлігі мен дағдыларын дамытады. Бағдарламаны жүзеге асыру барысында сәндік-қолданбалы өнер бакалаврларын және х��лықтық ойларды психологиялық және практикалық дайында�� жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Заманауи дизайн
  Несиелер: 5

  Дизайн тарихы XX ғасырдағы өнердің негізгі стильдік ағыны мен бағыттарымен өзара байланыса отырып, өнертанушылық тәсілдемемен зерттеледі. Дизайннның қалыптасуы жобалық қызметтің жаңа түрі ретінде. XX ғасырдағы Батыс Еуропа, АҚШ, Жапония және Ресей елдерінде өнеркәсіптік және графикалық дизайнның қалыптасу және даму процестері. Заманауи кезеңдегі дизайнның дамуының жаңа тұжырымдамалары. Дизайн түрлері. Индустриальдық (өнеркәсіптік) дизайн. Сипаттамалары мен анықтамалары.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Инженерлік инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: инженерлік құрылым элементтерін жобалау және орналастыру бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеру. Мазмұны: инженерлік инфрақұрылымды жобалау бойынша міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологиялар дағдылары, аумақты инженерлік жайғастырудың негізгі терминдері, ұғымдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Дизайн саласындағы нысандарды жобалау 4
  Несиелер: 5

  Студенттердің жобалау іс - әрекетінің дизайн-процесі туралы білімдерін таныстыру және кеңейту, кешенді жобалау. Рекреациялық ландшафтық кешен. Жоспар, қасбеттер, ситуациялық жоспар. Номенклатура және экспликация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Дизайн нысандарын құрылымдау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Теориялық негіздерін, принциптерін, көркемдік құрастыру және модельдеу. Конструкция жұмысының негіздерін білу. материалдарды. Мазмұны: Құрастыру инженерлік жобалау әдісі ретінде, оның құралдары мен ерекшелігі. Конструкция элементтерінің өзара байланысы; конструкциялардың сипаттамасы. Құрылымдық шешімнің объектінің композициясына, қасиеттеріне тәуелділігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Жоба алдындағы анализ
  Несиелер: 3

  Дизайн жобалаудың негіздері. Жобалау іс-әрекетіндегі дизайнерлік принциптердің пайда болуына ықпал жасайтын оқиғалар. Дизайн-жобалау процессінің негізгі кезеңдері. Дизайнның жобалау концепциясы.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Проектирование объектов профильного дизайна 5
  Несиелер: 5

  Дизайн-тұжырымдаманы құру. Тұрғын ортаны, қоғамдық интерьерді жобалау, сатылар бойынша интерьер жобасын рәсімдеу. Жоспарлар, қашаулар , эскиздер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақстан халқының салт-дәстүрлері мен мәдениетін, әлем құрылымының, адамзат қоғамының ғылыми, философиялық негіздерін біледі.

 • Код ON2

  Анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, қажетті әдебиеттерді табу, деректер базасын және басқа да ақпарат көздерін пайдалану қабілетін көрсету. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдарды (Интернет. Электрондық пошта, аудио және бейнежазба, интерактивті тақта, компьютер, фотокамера және т. б.) қолдана біледі.

 • Код ON3

  Кәсіби қызмет саласында кәсіби қазақ (орыс) және бір кәсіби шет тілінде оқу, жазу, сөйлеу және әңгіме жүргізе білетіндігін көрсету.

 • Код ON4

  Экономикалық қызметтің және оның құқықтық аспектілері, олардың нарықтық экономикадағы дамуы мен қызметіне ықпалын, қолданыстағы заңнамадағы өзгерістердің құқықтық салдарын бағалай алады.

 • Код ON5

  Жобалық менеджмент және бизнес саласынан хабардар екендігін, тәуекелдер мен шарттардағы өзгерістердің әсері туралы білімі мен түсінігін көрсете алады.

 • Код ON6

  Адамзат тарихындағы негізгі дәуірлер мен олардың хронологиясы туралы білімін көрсете алады .

 • Код ON7

  Ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастыру, кәсіби қызмет саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін меңгеру; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану. Ақпараттарды әр түрлі формада (суреттер, графиктер, кестелер, диаграммалар және т.б.), түрлі тасымалдаушы құралдармен (қағаз, электрондық нұсқа) жеткізе білу, сондай-ақ ақпаратты таныстыру және еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыруды қамтамасыз ету

 • Код ON8

  Дербес компьютерлерге арналған қазіргі заманғы бағдарламаларды қолдана отырып, графикалық және көлемді үлгілеу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON9

  Өзге халықтың тіліне, дәстүріне, мәдениетіне, дініне төзімділігін, қарым-қатынас жасау қабілетін көрсету.

 • Код ON10

  Жобалау процесін дәйекті жүзеге асыру, эскиздік материалдарды орындау, дайын жобалық идеяны демонстрациялық материалдарда іске асыру, жобалық материалды ресімдеу арқылы (соның ішінде қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып), өз жұмысын таныстыру.

 • Код ON11

  Кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қолдану.

 • Код ON12

  Адамзат қоғамының тіршілік әрекетінің түрлі салаларын ұйымдастыру және қызмет ету, әлем құрылысы философиясының мәселелері жөніндегі түсінігін көрсету.

 • Код ON13

  Кескіндеме, графикалық, мүсін жұмыстары мен сызбаларды орындай білу.

 • Код ON14

  Бейнені конструкторлық техникалық және көркем мәнерлі етіп жүзеге асырудағы кәсіби шеберлік дағдыларын, креативті ойлауды дамытудың шығармашылық әдістерін қолдану әдістемесін, дизайндағы конвергенция мен дивергенция әдістерін меңгерген.

 • Код ON15

  Кәсіби қызметтің негізгі тәсілдері (өлшеу, пішу, модельдер сызбалары және нысандардың макеттері) мен жобалау міндеттерін шешу, жазықтықта бейнелеу және проекциялау тәсілдерін біледі. Жоба алдындағы зерттеулерді өз бетінше жүргізеді, жобаның мақсатын қояды, міндеттерді тұжырымдайды және оларға қол жеткізу жолдарын анықтайды, алынған нәтижені бағалайды, жобалық ұсыныстарды нормативтік талаптар мен стандарттарға сәйкес кәсіби нысанда баяндай алады

Top