Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07301 Сәулет в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Сәулет пен қала құрылысының заманауи тенденцияларын негіздеу және ұсыну. Ғимараттар мен құрылыстарды салудағы заманауи технологиялардың негізгі түрлері бойынша дағдыларға ие болу
  • Оқыту процесінде заманауи озық жобалау технологияларын қолдану, оқытудағы отандық және шетелдік сәулетшілердің озық тәжірибесіне назар аудару. Сәулет және қала құрылысының ғылыми зерттеулеріндегі өзекті мәселелерді негіздеу
  • Ғимараттар мен құрылыстарды салудағы озық отандық және шетелдік технологиялар тәжірибесін талдап, дұрыс қолдану
  • Сәулеттік жобалау бойынша тәжірибелік сабақтарды өткізудің озық және тиімді әдістемелері бойынша дағдыларды меңгеру
  • Заманауи сәулет теориясы мен тәжірибесінде олардың ықтимал дамуын ескере отырып, теориялық ойдың сипатты белгілері мен прогрессивті тенденцияларын анықтау
  • Мамандықтың ғылыми-тұжырымдамалық аппаратын пайдалану, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты түсіндіру, дәлелдеу, сендіру, ғылыми пікірталас, академиялық жазу дағдыларын меңгеру
  • Сәулет ортасының әртүрлі типтерін жобалау әдістерін, заманауи қала жағдайында сәулеттік ортаны көркемдік безендіру әдістерін қолдану. Сәулеттік ортаны ұйымдастыруда заманауи үрдістерді қолдану
  • Болашақ маманды кәсіби даярлаудағы пәндік білімнің рөлін, кәсіби іс-әрекеттің субъектісін және өзін-өзі анықтау мен интроспекция жолдарын негіздеу және анықтау
Top